ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การใช้รูปแบบการนิเทศ Nguirai Coaching Model เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนของครู แบบActive Learning ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

5.ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านภาษาอังกฤษของประเทศไทยในภาพรวมที่ผ่านมานับเป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อดูผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีค่าเฉลี่ยต่ำมากเมื่อเทียบกับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระอื่น ๆ ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมี ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี (ปีพ.ศ. 2560 – 2562) พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละของระดับประเทศต่ำมาอย่างต่อเนื่อง มีคะแนนไม่เกินร้อยละ 40 ทุกปี และวิชาภาษาไทยผลการทดสอบทางการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละของระดับประเทศต่ำ มาอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนวัดงิ้วราย(พินพิทยาคาร) เห็นถึงความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาแนวทาง ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อจะได้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้สูงขึ้น และให้สอดคล้องกับการที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียน การสอนภาษาอังกฤษและภาษาไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารและคณะครูจึงร่วมกันสร้างรูปแบบการนิเทศ Nguirai Coaching Model เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนของครู แบบActive Learning ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ให้มีผลการทดสอบระดับชาติ NTและ O-net ให้มีพัฒนาการสูงขึ้น

6. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning

2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ NT และ O-NET ให้สูงขึ้น

3. เพื่อส่งเสริมกระบวนการนิเทศของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

7. กลุ่มเป้าหมาย

ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ครูผู้สอน โรงเรียนวัดงิ้วราย(พินพิทยาคาร) อำเภอนครชัยศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2 จำนวน 12 คน

8. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้

การใช้รูปแบบการนิเทศ Nguirai Coaching Model เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนของครู แบบActive Learning ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โรงเรียนวัดงิ้วราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

รูปแบบกระบวนการนิเทศ Nguirai Coaching Model

9. การออกแบบนวัตกรรม

ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์บริบท ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ

ขั้นที่ 2 การวางแผน

ขั้นที่ 3 การปฏิบัติการนิเทศ การปฏิบัติการนิเทศ

ขั้นที่ 4 การประเมินผล ปรับปรุงพัฒนา

ขั้นที่ 5 สรุปรายงานผลการดำเนินการ/นิเทศ

10. วิธีดำเนินการ

ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์บริบท ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ

1.1 วิเคราะห์บริบท วิเคราะห์ข้อมูลจากตัวบ่งชี้คุณภาพต่าง ๆ

1.2 สำรวจความต้องการ

1.3 ลำดับความสำคัญของปัญหา ความต้องการ

1.4 วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา จัดลำดับความสำคัญของปัญหา กำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา ดำเนินงานตามความต้องการ

ขั้นที่ 2 การวางแผน

2.1 ประชุม วางแผนร่วมกับคณะครู

2.2 การจัดทำโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา

ขั้นที่ 3 การปฏิบัติการนิเทศ การปฏิบัติการนิเทศ

ขั้นที่ 4 การประเมินผล ปรับปรุงพัฒนา

4.1 ประเมินการดำเนินงานทุกขั้นตอน/ปรับปรุงพัฒนา

4.2 ประเมินกระบวนการ/ปรับปรุงพัฒนา

4.3 ประเมินความพึงพอใจของครู

ขั้นที่ 5 สรุปรายงานผลการดำเนินการ/นิเทศ

ระยะเวลาการดำเนินการ

ปีการศึกษา 2562 ถึงปัจจุบัน

งบประมาณ

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 8,000 บาท

11. ผลการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม

1) ผลที่เกิดต่อผู้บริหาร

1. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดActive Learning

2. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดActive Learning ทุกกลุ่มสาระผ่านกระบวนการชุมชนวิชาชีพ PLC

3. ผู้บริหารนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลได้อย่างมีประสิทธิผล

2) ผลที่เกิดต่อครู

1. ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดActive Learning

2. ครูมีเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดActive Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ครูมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดActive Learning ทุกกลุ่มสาระผ่านกระบวนการชุมชนวิชาชีพ PLC

3) ผลที่เกิดต่อนักเรียน

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ(NT,O-NET)ที่สูงขึ้น

2. นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนที่ดีขึ้น

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้

โพสต์โดย นางสาวนวกชมณ อุราโรจน์ : [9 ก.ค. 2564 เวลา 06:52 น.]
อ่าน [785] ไอพี : 118.172.207.221
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ