ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การบริหารงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้รูปแบบ “MAKHAM Model” ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเ

บทคัดย่อ

ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและสร้างรูปแบบในการบริหารงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้รูปแบบ “MAKHAM Model” ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมะขาม เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครู/ผู้ปฏิบัติงาน ที่มีต่อการบริหารงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้รูปแบบ “MAKHAM Model” ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมะขาม เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ของรูปแบบ “MAKHAM Model” ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมะขาม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน/ผู้ใช้บริการ ที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมะขาม สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ครู/ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 9 คน ผู้เรียน จำนวน 186 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 17 คน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีใช้การสุ่มอย่างง่าย และสุ่มเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 4 ตอน

ผลการศึกษา พบว่า

การบริหารงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้รูปแบบ “MAKHAM Model” ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมะขาม ผู้ศึกษาได้ออกแบบ กรอบการบริหารงาน เอาไว้ 6 ด้าน คือ 1) การตัดสินใจในองค์กร 2) การบริหารจัดการในองค์กร 3) ความตระหนัก, ดีเลิศ 4) ทำงานด้วยหัวใจ 5) ข้อตกลงอย่างมีส่วนร่วม 6) ครู/ผู้ปฏิบัติงาน/ภาคีเครือข่าย จากผลการบริหารด้วยรูปแบบ “MAKHAM Model” ทำให้การพัฒนาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัล เกียรติบัตร เกียรติยศ และผลงานดีเด่นของสถานศึกษา

ครู/ผู้ปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ครู/ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้านที่มีค่าเฉลี่ยลำดับแรก คือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะขาม ได้นำข้อมูลสาเหตุและปัจจัยของสภาพ ปัญหา เพื่อมากำหนดการตัดสินใจในการดำเนินการการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะขาม มีการกำกับ ติดตามและดูแลการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องกับ กศน.อำเภอมะขาม, ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะขาม ได้สร้างความตระหนักให้กับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความสนใจเรียนกับ กศน.อำเภอมะขาม ได้รับการแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาตามหลักสูตรอย่างชัดเจนและถูกต้อง, ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะขาม มีการให้นโยบายการทำงานกับครู/ผู้ปฏิบัติงานใน กศน.อำเภอมะขาม ให้ปฏิบัติงานด้วยหัวใจโดยทำงานที่แสวงหาความรู้ การมีทัศนคติเชิงบวกในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะขาม ได้มีข้อตกลงอย่างมีส่วนร่วม กับภาคีเครือข่ายของ กศน.อำเภอมะขาม ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ครู/ผู้ปฏิบัติงานใน กศน.อำเภอมะขาม มีการจัดทำแผนงาน และจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ผู้เรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมะขาม พึงพอใจต่อศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมะขาม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกออกเป็นรายข้อ พบว่า รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากลำดับแรก คือ กศน.อำเภอมะขาม ให้โอกาสกับผู้เรียนทุกคนได้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความคิดเห็นว่าการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน โดยใช้รูปแบบ “MAKHAM Model” มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โดยค่าเฉลี่ยโดยรวมและพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แต่ละรายข้ออยู่ระดับมาก-มากที่สุด ซึ่งแสดงว่ารูปแบบ “MAKHAM Model” มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ สามารถที่จะนำไปใช้บริหารจัดการการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมะขาม หรือศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออื่นๆ ต่อไป

โพสต์โดย แดง : [14 ก.ย. 2564 เวลา 06:29 น.]
อ่าน [726] ไอพี : 223.205.240.235
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,668 ครั้ง
เหตุผลที่กำหนดให้ 25 ธันวาคม เป็นวันคริสต์มาส
เหตุผลที่กำหนดให้ 25 ธันวาคม เป็นวันคริสต์มาส

เปิดอ่าน 9,723 ครั้ง
คลิปว่อนยูทูบ แฉทำไมเทคโนโลยี "3G"ประเทศไทยล้าหลัง"ลาว" !!
คลิปว่อนยูทูบ แฉทำไมเทคโนโลยี "3G"ประเทศไทยล้าหลัง"ลาว" !!

เปิดอ่าน 14,844 ครั้ง
ไม่อยากเป็นโรคกระดูกพรุน น้ำมะเขือเทศช่วยได้
ไม่อยากเป็นโรคกระดูกพรุน น้ำมะเขือเทศช่วยได้

เปิดอ่าน 55,987 ครั้ง
การบอกคุณภาพของน้ำ โดยใช้ปริมาณออกซิเจนเป็นเกณฑ์
การบอกคุณภาพของน้ำ โดยใช้ปริมาณออกซิเจนเป็นเกณฑ์

เปิดอ่าน 8,674 ครั้ง
เคล็ดของการมีอายุครบ 100 ปี ต้องมีคู่ออกกำลังและหมั่นล้างมือ
เคล็ดของการมีอายุครบ 100 ปี ต้องมีคู่ออกกำลังและหมั่นล้างมือ

เปิดอ่าน 8,453 ครั้ง
น้ำแร่ ชะลอวัยได้จริงหรือ
น้ำแร่ ชะลอวัยได้จริงหรือ

เปิดอ่าน 27,653 ครั้ง
สิ่งมีชีวิตนอกโลก มีจริงหรือไม่
สิ่งมีชีวิตนอกโลก มีจริงหรือไม่

เปิดอ่าน 2,440 ครั้ง
ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย : สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP. 1
ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย : สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP. 1

เปิดอ่าน 13,856 ครั้ง
ชมคลิปเต็ม "สมรักษ์ คําสิงห์" คัมแบ็ก.!ศอกคมชนะน็อกยก 3 เก็บค่าตั๋วบาน 2.95 ล้าน
ชมคลิปเต็ม "สมรักษ์ คําสิงห์" คัมแบ็ก.!ศอกคมชนะน็อกยก 3 เก็บค่าตั๋วบาน 2.95 ล้าน

เปิดอ่าน 37,232 ครั้ง
Verbs: Moods
Verbs: Moods

เปิดอ่าน 58,442 ครั้ง
Verb Tenses (Present Tenses )
Verb Tenses (Present Tenses )

เปิดอ่าน 52,208 ครั้ง
ทฤษฎีการเรียนรู้
ทฤษฎีการเรียนรู้

เปิดอ่าน 11,253 ครั้ง
ADT โรคใหม่มาแรงของผู้บริหารและมนุษย์ออฟฟิศ
ADT โรคใหม่มาแรงของผู้บริหารและมนุษย์ออฟฟิศ

เปิดอ่าน 7,920 ครั้ง
สกว. แฉอันตรายเส้นก๋วยเตี๋ยว
สกว. แฉอันตรายเส้นก๋วยเตี๋ยว

เปิดอ่าน 45,959 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 5 ผู้ตัดสิน (The Referee)
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 5 ผู้ตัดสิน (The Referee)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 20,722 ครั้ง
วิธีกำจัดคราบเหลืองใต้แขนเสื้อผ้า
วิธีกำจัดคราบเหลืองใต้แขนเสื้อผ้า

เปิดอ่าน 7,923 ครั้ง
ขนมปังป้องกันผู้ชายเป็นหมันได้
ขนมปังป้องกันผู้ชายเป็นหมันได้

เปิดอ่าน 15,248 ครั้ง
เด็กกับโรคหวัด
เด็กกับโรคหวัด

เปิดอ่าน 11,269 ครั้ง
4 อาหารสลายพุง
4 อาหารสลายพุง

เปิดอ่าน 13,905 ครั้ง
คำนาม
คำนาม เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ