ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนสอนไลน์ ผ่าน Google Meet ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COV

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อการวิเคราะห์การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน Google Meet ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เรื่องเลข ยกกำลัง วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน Google Meet ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เรื่องเลขยกกำลัง วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ที่ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ ด้วย Google Meet ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 33 คน ผลการวิจัยมีดังนี้

การสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน Google Meet ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เรื่องเลขยกกำลัง วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ด้านเนื้อหา ทุกเรื่องมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ( =4.64 , S.D. = 0.48) โครงสร้างเนื้อหาชัดเจนมีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง ( =4.45 , S.D. = 0.50) เนื้อหานำเสนอตรงและครอบคลุมตามจุดประสงค์ ( =4.42 , S.D. = 0.49) และเนื้อหาเหมาะสมกับระดับผู้เรียน ( =4.21 , S.D. = 0.59) ตามลำดับ เฉลี่ยรวมด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.68 , S.D. = 0.52) ด้านการออกแบบการจัดการเรียนการสอน ทุกเรื่องมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ ( =4.79 , S.D. = 0.41) กำหนดวัตถุประสงค์ชัดเจนและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม ( = 4.73 , S.D. = 0.45) ให้โอกาสผู้เรียนได้มีส่วนร่วมกับการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ( =4.55 , S.D. = 0.50) วิธีการนำเสนอน่าสนใจ ( = 4.52 , S.D. = 0.50) มีกิจกรรมการฝึกปฏิบัติหรือแบบฝึกหัดและการประเมินที่ครอบคลุมจุดประสงค์ ( = 4.48 , S.D. = 0.56) การออกแบบเป็นระบบนำเสนอถูกต้องตามลำดับขั้นของประเภทสื่อนั้น ๆ ( = 4.39 , S.D. = 0.60) การออกแบบสนองตอบความแตกต่างระหว่างบุคคล ( = 4.27 , S.D. = 0.45) มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ( = 4.24 , S.D. = 0.70) และมีการแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ( = 4.21 , S.D. = 0.73) ตามลำดับ เฉลี่ยรวมด้านการออกแบบการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.49 , S.D. = 0.54) ด้านการวัดและประเมินผล ทุกเรื่องมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ( =4.42 , S.D. = 0.65) มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ( = 4.42 , S.D. = 0.70) และมีการวัดผลต่อเนื่องควบคู่ไปกับการเรียนการสอน ( =4.39 , S.D. = 0.60) ตามลำดับ เฉลี่ยรวมด้านการวัดและประเมินผล อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.41 , S.D. = 0.65)

ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน Google Meet ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เรื่องเลขยกกำลัง วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ครูผู้สอนมีมิตรสัมพันธ์ที่ดี ใช้คำพูดแบบกัลยาณมิตร ( =4.94 , S.D. = 0.24) ครูผู้สอนเข้าสอนตรงต่อเวลา ( =4.91 , S.D. = 0.29) การเรียนด้วย Google Meet มีความเข้าใจได้ดี ( =4.85 , S.D. = 0.36) เสียงมีความชัดเจน ( =4.79 , S.D. = 0.41) การดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ ใช้เวลาได้เหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน ( =4.76 , S.D. = 0.43) ครูผู้สอนมีเทคนิคการสอน การตั้งคำถาม การรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน กระตุ้นให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์ ข้อคำถามและงานได้อย่างถูกต้อง ( =4.64 , S.D. = 0.48) การเรียนในรายวิชานี้มีจุดมุ่งหมาย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลที่ชัดเจน ( =4.55 , S.D. = 0.50) ใช้สื่อการสอนที่หลากหลายในกิจกรรมการเรียนการสอน ( =4.52 , S.D. = 0.50) มีกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา ( =4.45 , S.D. = 0.66) ส่งเสริมให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ( =4.43 , S.D. = 0.47) เนื้อหามีการออกแบบกิจกรรมที่เข้าใจได้ง่าย ( =4.43 , S.D. = 0.68) ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ( =4.39 , S.D. = 0.55) ตามลำดับ เฉลี่ยรวมทุกเรื่องมีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( =4.64 , S.D. = 0.46)

โพสต์โดย sak : [14 ก.ย. 2564 เวลา 07:47 น.]
อ่าน [2826] ไอพี : 180.180.144.34
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 22,867 ครั้ง
13 แอพพลิเคชั่น อันตราย ที่ "Google" แบน ใครลงแล้วต้องแฟลชโอเอสใหม่เท่านั้น
13 แอพพลิเคชั่น อันตราย ที่ "Google" แบน ใครลงแล้วต้องแฟลชโอเอสใหม่เท่านั้น

เปิดอ่าน 26,379 ครั้ง
6 วิธีรับปีใหม่แบบเฮงๆ จัดกระเป๋าสตางค์รับเงินไหล ใส่เสื้อ 5 สีมงคล
6 วิธีรับปีใหม่แบบเฮงๆ จัดกระเป๋าสตางค์รับเงินไหล ใส่เสื้อ 5 สีมงคล

เปิดอ่าน 17,867 ครั้ง
ชื่นฉ่ำกับผลไม้ประจำฤดูกาล
ชื่นฉ่ำกับผลไม้ประจำฤดูกาล

เปิดอ่าน 92,985 ครั้ง
ระบบเลขฐานสิบ (Decimal System)
ระบบเลขฐานสิบ (Decimal System)

เปิดอ่าน 20,229 ครั้ง
24 กันยายน วันมหิดล
24 กันยายน วันมหิดล

เปิดอ่าน 17,409 ครั้ง
งานประเพณีรับบัว 2552
งานประเพณีรับบัว 2552

เปิดอ่าน 4,199 ครั้ง
ที่มาของทฤษฏีพีทาโกรัส
ที่มาของทฤษฏีพีทาโกรัส

เปิดอ่าน 11,664 ครั้ง
ไมโครซอฟท์ พร้อมเปิดตัว วินโดวส์ 7
ไมโครซอฟท์ พร้อมเปิดตัว วินโดวส์ 7

เปิดอ่าน 23,586 ครั้ง
มาตรฐานรูปแบบการนำเสนอภาพ
มาตรฐานรูปแบบการนำเสนอภาพ

เปิดอ่าน 11,830 ครั้ง
13 ความเชื่อที่ควรรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม
13 ความเชื่อที่ควรรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม

เปิดอ่าน 19,373 ครั้ง
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

เปิดอ่าน 212,343 ครั้ง
สรุปสูตรพาราโบลา
สรุปสูตรพาราโบลา

เปิดอ่าน 19,721 ครั้ง
ทำอย่างไรดี...คอเคล็ดพราะตกหมอน
ทำอย่างไรดี...คอเคล็ดพราะตกหมอน

เปิดอ่าน 41,848 ครั้ง
มิติของเทคโนโลยีการศึกษากับการสอนทางไกล
มิติของเทคโนโลยีการศึกษากับการสอนทางไกล

เปิดอ่าน 9,653 ครั้ง
ทำไม ชีวจิต ถึงไม่แนะนำให้รับประทานเนื้อสัตว์
ทำไม ชีวจิต ถึงไม่แนะนำให้รับประทานเนื้อสัตว์

เปิดอ่าน 19,255 ครั้ง
วิธีแก้ปวดหลัง
วิธีแก้ปวดหลัง
เปิดอ่าน 12,853 ครั้ง
10 วิธีน้ำหนักลด โดยไม่รู้ตัว
10 วิธีน้ำหนักลด โดยไม่รู้ตัว
เปิดอ่าน 103,870 ครั้ง
เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)
เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)
เปิดอ่าน 11,413 ครั้ง
14 สไตล์มรณะ ปัจจัยเสี่ยง "มะเร็ง‏"
14 สไตล์มรณะ ปัจจัยเสี่ยง "มะเร็ง‏"
เปิดอ่าน 22,235 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาส่วนภูมิภาค 6 เดือน กศจ.ไปต่ออย่างไร? โดย อดิศร เนาวนนท์
ปฏิรูปการศึกษาส่วนภูมิภาค 6 เดือน กศจ.ไปต่ออย่างไร? โดย อดิศร เนาวนนท์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ