ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนสอนไลน์ ผ่าน Google Meet ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COV

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อการวิเคราะห์การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน Google Meet ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เรื่องเลข ยกกำลัง วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน Google Meet ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เรื่องเลขยกกำลัง วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ที่ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ ด้วย Google Meet ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 33 คน ผลการวิจัยมีดังนี้

การสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน Google Meet ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เรื่องเลขยกกำลัง วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ด้านเนื้อหา ทุกเรื่องมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ( =4.64 , S.D. = 0.48) โครงสร้างเนื้อหาชัดเจนมีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง ( =4.45 , S.D. = 0.50) เนื้อหานำเสนอตรงและครอบคลุมตามจุดประสงค์ ( =4.42 , S.D. = 0.49) และเนื้อหาเหมาะสมกับระดับผู้เรียน ( =4.21 , S.D. = 0.59) ตามลำดับ เฉลี่ยรวมด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.68 , S.D. = 0.52) ด้านการออกแบบการจัดการเรียนการสอน ทุกเรื่องมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ ( =4.79 , S.D. = 0.41) กำหนดวัตถุประสงค์ชัดเจนและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม ( = 4.73 , S.D. = 0.45) ให้โอกาสผู้เรียนได้มีส่วนร่วมกับการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ( =4.55 , S.D. = 0.50) วิธีการนำเสนอน่าสนใจ ( = 4.52 , S.D. = 0.50) มีกิจกรรมการฝึกปฏิบัติหรือแบบฝึกหัดและการประเมินที่ครอบคลุมจุดประสงค์ ( = 4.48 , S.D. = 0.56) การออกแบบเป็นระบบนำเสนอถูกต้องตามลำดับขั้นของประเภทสื่อนั้น ๆ ( = 4.39 , S.D. = 0.60) การออกแบบสนองตอบความแตกต่างระหว่างบุคคล ( = 4.27 , S.D. = 0.45) มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ( = 4.24 , S.D. = 0.70) และมีการแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ( = 4.21 , S.D. = 0.73) ตามลำดับ เฉลี่ยรวมด้านการออกแบบการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.49 , S.D. = 0.54) ด้านการวัดและประเมินผล ทุกเรื่องมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ( =4.42 , S.D. = 0.65) มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ( = 4.42 , S.D. = 0.70) และมีการวัดผลต่อเนื่องควบคู่ไปกับการเรียนการสอน ( =4.39 , S.D. = 0.60) ตามลำดับ เฉลี่ยรวมด้านการวัดและประเมินผล อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.41 , S.D. = 0.65)

ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน Google Meet ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เรื่องเลขยกกำลัง วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ครูผู้สอนมีมิตรสัมพันธ์ที่ดี ใช้คำพูดแบบกัลยาณมิตร ( =4.94 , S.D. = 0.24) ครูผู้สอนเข้าสอนตรงต่อเวลา ( =4.91 , S.D. = 0.29) การเรียนด้วย Google Meet มีความเข้าใจได้ดี ( =4.85 , S.D. = 0.36) เสียงมีความชัดเจน ( =4.79 , S.D. = 0.41) การดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ ใช้เวลาได้เหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน ( =4.76 , S.D. = 0.43) ครูผู้สอนมีเทคนิคการสอน การตั้งคำถาม การรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน กระตุ้นให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์ ข้อคำถามและงานได้อย่างถูกต้อง ( =4.64 , S.D. = 0.48) การเรียนในรายวิชานี้มีจุดมุ่งหมาย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลที่ชัดเจน ( =4.55 , S.D. = 0.50) ใช้สื่อการสอนที่หลากหลายในกิจกรรมการเรียนการสอน ( =4.52 , S.D. = 0.50) มีกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา ( =4.45 , S.D. = 0.66) ส่งเสริมให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ( =4.43 , S.D. = 0.47) เนื้อหามีการออกแบบกิจกรรมที่เข้าใจได้ง่าย ( =4.43 , S.D. = 0.68) ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ( =4.39 , S.D. = 0.55) ตามลำดับ เฉลี่ยรวมทุกเรื่องมีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( =4.64 , S.D. = 0.46)

โพสต์โดย sak : [14 ก.ย. 2564 เวลา 07:47 น.]
อ่าน [755] ไอพี : 180.180.144.34
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,021 ครั้ง
การเรียนรู้โดยใช้แป้นพิมพ์แทนการเขียน ดีหรือไม่?
การเรียนรู้โดยใช้แป้นพิมพ์แทนการเขียน ดีหรือไม่?

เปิดอ่าน 30,567 ครั้ง
"รศ.ดร.สุธีร์" ไอน์สไตน์ เมืองไทย ผู้สร้าง "สายอากาศสุธี" ที่ในหลวงรับสั่งว่า &q
"รศ.ดร.สุธีร์" ไอน์สไตน์ เมืองไทย ผู้สร้าง "สายอากาศสุธี" ที่ในหลวงรับสั่งว่า &q

เปิดอ่าน 11,772 ครั้ง
ดังพริบตา ช่างภาพชาวอินโดฯหน้าเหมือนโอบามา
ดังพริบตา ช่างภาพชาวอินโดฯหน้าเหมือนโอบามา

เปิดอ่าน 35,414 ครั้ง
โกดะ ทาเคชิ ไจแอนท์ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน
โกดะ ทาเคชิ ไจแอนท์ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน

เปิดอ่าน 71,631 ครั้ง
"สมุยหอม หรือ หมุย" พืชสารพัดประโยชน์
"สมุยหอม หรือ หมุย" พืชสารพัดประโยชน์

เปิดอ่าน 22,371 ครั้ง
AutoPlay Media Studio
AutoPlay Media Studio

เปิดอ่าน 9,465 ครั้ง
เคล็ดลับในการเริ่มบทสนทนาภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกับเจ้าของภาษาที่ใครๆ ก็ทำได้
เคล็ดลับในการเริ่มบทสนทนาภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกับเจ้าของภาษาที่ใครๆ ก็ทำได้

เปิดอ่าน 20,363 ครั้ง
5 เทคนิคเริ่มอาชีพเสริมอย่างมั่นใจ
5 เทคนิคเริ่มอาชีพเสริมอย่างมั่นใจ

เปิดอ่าน 22,327 ครั้ง
ขนมถังแตก
ขนมถังแตก

เปิดอ่าน 17,639 ครั้ง
เอกสารการใช้ผลสอบ O-NET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน 80:20
เอกสารการใช้ผลสอบ O-NET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน 80:20

เปิดอ่าน 29,957 ครั้ง
สำนวนภาษาอังกฤษ
สำนวนภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 19,526 ครั้ง
ทำไมเบอร์โทรศัพท์เลข 2 ถึงอ่านว่า "โท"
ทำไมเบอร์โทรศัพท์เลข 2 ถึงอ่านว่า "โท"

เปิดอ่าน 9,261 ครั้ง
"โตเกียว" ค่าครองชีพแพงสุดในเอเชีย
"โตเกียว" ค่าครองชีพแพงสุดในเอเชีย

เปิดอ่าน 15,072 ครั้ง
เพลง "วันพรุ่งนี้" ที่เด็กร้องแล้วผู้ใหญ่ฟังแล้วอึ้ง!
เพลง "วันพรุ่งนี้" ที่เด็กร้องแล้วผู้ใหญ่ฟังแล้วอึ้ง!

เปิดอ่าน 7,725 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษา ?
ปฏิรูปการศึกษา ?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 13,333 ครั้ง
"5 บ่วงอันตราย" เตือนคนทำงานมือใหม่ อย่าตกหล่ม !!
"5 บ่วงอันตราย" เตือนคนทำงานมือใหม่ อย่าตกหล่ม !!

เปิดอ่าน 13,955 ครั้ง
เคล็ดลับ!! เติมพลังใจคนวัยทำงาน
เคล็ดลับ!! เติมพลังใจคนวัยทำงาน

เปิดอ่าน 9,147 ครั้ง
“ท่องเที่ยวอย่างไรให้สบายเท้า”
“ท่องเที่ยวอย่างไรให้สบายเท้า”

เปิดอ่าน 19,214 ครั้ง
20 เคล็ดลับเจ๋ง ๆ ช่วยทำให้ตัวเองดูเด็กลง
20 เคล็ดลับเจ๋ง ๆ ช่วยทำให้ตัวเองดูเด็กลง

เปิดอ่าน 19,658 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): วิธีการคาดโทษและไล่ออก
ฟุตซอล(Futsal): วิธีการคาดโทษและไล่ออก เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ