ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการใช้และพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการคิด เรื่อง คลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกเสริมทักษะการคิด เรื่อง คลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกเสริมทักษะ การคิด เรื่อง คลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการคิด เรื่อง คลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการคิด เรื่อง คลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 29 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่ ชุดฝึกเสริมทักษะการคิด เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินชุดฝึกเสริมทักษะการคิดของผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง คลื่นกล และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการคิด เรื่อง คลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t

ผลการศึกษาพบว่า

1. ชุดฝึกเสริมทักษะการคิด เรื่อง คลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.91 / 84.95 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ผู้รายงานกำหนดไว้

2. ชุดฝึกเสริมทักษะการคิด เรื่อง คลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7408 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเรียน

การสอนโดยใช้โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการคิด เรื่อง คลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร้อยละ 74.08

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ภายหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการคิด เรื่อง คลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการคิด เรื่อง คลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการคิด เรื่อง คลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกรายการ ( = 4.08, S.D. = 0.57)

5. นักเรียนมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการคิด เรื่อง คลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดังนี้

5.1 นักเรียนร้อยละ 10.29 เสนอแนะว่าครูควรมีแบบฝึกพิเศษเพิ่มเติม หรือ มีโจทย์หรือตัวอย่างจากแบบทดสอบระดับชาติ เช่น แบบทดสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย แบบทดสอบ GAT/PAT เป็นต้น ให้นักเรียนที่สามารถเรียนรู้ได้ฝึกปฏิบัติเป็นแบบฝึกเพิ่มเติม 5.2 นักเรียนร้อยละ 14.58 เห็นว่าเวลาที่ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกน้อยเกินไปในบางเรื่อง ซึ่งนักเรียนได้เสนอแนะว่าครูควรให้เวลานักเรียนได้ฝึกปฏิบัตินอกเวลาเรียน และสามารถยืมแบบฝึกไปฝึกเพิ่มเติมได้ รวมทั้งครูควรให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

5.3 นักเรียนร้อยละ 15.45 เห็นว่า ครูควรมีการสอนซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนที่ทำแบบฝึกเสริมทักษะการคิดไม่ผ่านเกณฑ์ในแต่ละชุด โดยอาจจัดนอกเวลาเรียน ก่อนที่จะมีการเรียนการสอนในชุดต่อไป

5.4 นักเรียนร้อยละ 13.78 เห็นว่าครูควรมีชุดฝึกเสริมทักษะการคิดสำหรับให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเนื้อหาอื่น ๆ ในวิชาฟิสิกส์นอกจากชุดฝึกเสริมทักษะการคิด เรื่อง คลื่นกล เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ต่อไป

5.5 นักเรียนร้อยละ 18.43 เห็นว่าครูควรมีการแจกรางวัลให้กับนักเรียน

ที่ทำชุดฝึกเสริมทักษะการคิดได้คะแนนสูงสุดในแต่ละชุดฝึกเสริมทักษะการคิดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ตลอดจนเป็นการเสริมแรงให้กับนักเรียนได้มีความพยายามในการทำโจทย์มากขึ้น

โพสต์โดย ส้ม : [19 พ.ย. 2564 เวลา 13:48 น.]
อ่าน [1144] ไอพี : 1.1.216.150
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 24,301 ครั้ง
ดวงการเงิน 2558 ดูดวงการเงินปี 2558
ดวงการเงิน 2558 ดูดวงการเงินปี 2558

เปิดอ่าน 6,560 ครั้ง
ปิดฉาก!"ไมโครซอฟท์" ประกาศเลิกผลิตวินโดวส์รุ่นใหม่ เน้นบริการ"อัพเดต"แทน
ปิดฉาก!"ไมโครซอฟท์" ประกาศเลิกผลิตวินโดวส์รุ่นใหม่ เน้นบริการ"อัพเดต"แทน

เปิดอ่าน 11,078 ครั้ง
กูเกิล เผยอันดับคำค้นหายอดนิยมของคนไทย ประจำปี 2014
กูเกิล เผยอันดับคำค้นหายอดนิยมของคนไทย ประจำปี 2014

เปิดอ่าน 61,107 ครั้ง
ประเทศที่ประสบความสำเร็จเขาดูแลครูอย่างไร
ประเทศที่ประสบความสำเร็จเขาดูแลครูอย่างไร

เปิดอ่าน 17,131 ครั้ง
ระกำ
ระกำ

เปิดอ่าน 15,242 ครั้ง
9 ประโยชน์เพื่อสุขภาพของกระเทียม ที่คุณอาจคาดไม่ถึง!
9 ประโยชน์เพื่อสุขภาพของกระเทียม ที่คุณอาจคาดไม่ถึง!

เปิดอ่าน 38,240 ครั้ง
Adjectives - Determiners
Adjectives - Determiners

เปิดอ่าน 16,000 ครั้ง
จุฬาฯวิจัยเปลือกมังคุดพบคุณค่าอื้อ ต้านอักเสบ รักษาเซลล์มะเร็ง
จุฬาฯวิจัยเปลือกมังคุดพบคุณค่าอื้อ ต้านอักเสบ รักษาเซลล์มะเร็ง

เปิดอ่าน 24,346 ครั้ง
พิธีวิวาห์ซาไก
พิธีวิวาห์ซาไก

เปิดอ่าน 54,029 ครั้ง
แผนที่แสดงอัตราการ ขาด-เกิน ข้าราชการครู/พนักงานราชการ (ภาพจังหวัด)
แผนที่แสดงอัตราการ ขาด-เกิน ข้าราชการครู/พนักงานราชการ (ภาพจังหวัด)

เปิดอ่าน 40,331 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559
รับชมย้อนหลัง "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559

เปิดอ่าน 8,836 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษา...สังคมได้อะไร ?
ปฏิรูปการศึกษา...สังคมได้อะไร ?

เปิดอ่าน 33,966 ครั้ง
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2555
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2555

เปิดอ่าน 7,660 ครั้ง
อย. ยัน ไม่มีน้ำว่านหางจระเข้รักษาอีโบลาได้
อย. ยัน ไม่มีน้ำว่านหางจระเข้รักษาอีโบลาได้

เปิดอ่าน 45,045 ครั้ง
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กราฟิก
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กราฟิก

เปิดอ่าน 8,249 ครั้ง
เดินหน้า ปฏิรูปการศึกษา 2559
เดินหน้า ปฏิรูปการศึกษา 2559
เปิดอ่าน 9,272 ครั้ง
จริง...หรือ ?
จริง...หรือ ?
เปิดอ่าน 12,297 ครั้ง
infoGraphics เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพ.ร.บ.การตั้งท้องในวัยรุ่น
infoGraphics เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพ.ร.บ.การตั้งท้องในวัยรุ่น
เปิดอ่าน 53,670 ครั้ง
ทฤษฎีการเรียนรู้
ทฤษฎีการเรียนรู้
เปิดอ่าน 20,853 ครั้ง
ฟักทอง เต็มเปี่ยมด้วยประโยชน์
ฟักทอง เต็มเปี่ยมด้วยประโยชน์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ