ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนหนองไผ่ ปีการศึกษา 2564 ด้วย 4 ร.รุ่งโรจน์ Model

การจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนหนองไผ่ ปีการศึกษา 2564 ด้วย 4 ร.รุ่งโรจน์ Model

โดยนางสาวอารีรัตน์ ชูรวง โรงเรียนหนองไผ่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

ความเป็นมาของนวัตกรรม

ปัจจุบันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อและ ผู้ป่วยเพิ่มทวีคูณ และกระจายไปทุกจังหวัดอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงสัมพันธ์กับสถานบันเทิง กิจกรรม รวมกลุ่ม งานเลี้ยงสังสรรค์และแพร่กระจายไปในผู้สัมผัสในครอบครัว กลุ่มเพื่อนและที่ทํางานโดยเชื้อที่พบส่วน ใหญ่เป็นสายพันธุ์อังกฤษ (Virus B1.1.7) ที่แพร่กระจายได้รวมเร็วกว่าเดิม ประกอบกับในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มี ผู้ที่เดินทางเข้ามาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่ที่มีการพบผู้ป่วยจํานวนมาก และอยู่ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาด ค่อนข้างสูง และผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นได้นําเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มา แพร่กระจายเชื้อให้กับผู้ใกล้ชิดในครอบครัวจนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพิ่มมากขึ้น (ศูนย์ บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเพชรบูรณ์,2564,27 เมษายน) สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ใน เด็กอายุ 0-19 ปี ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพบการติดเชื้อโควิด-19 ในเด็กโตมากกว่าเด็กเล็ก สัดส่วนร้อยละ 15 ของผู้ใหญ่อัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 ในห้วงเวลาที่ผ่านมา ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)ขยายวงกว้างมากขึ้น โรงเรียนยังไม่สามารถเปิดทําการเรียนการสอน Onsite ได้ ผลกระทบต่อเด็กใน สถานการณ์โควิด-19 จากการปิดโรงเรียนเป็นเวลานาน อาทิ ทักษะการเรียนรู้ และพัฒนาการทางสังคม ครูขาด ปฏิสัมพันธ์กับเด็กบางกลุ่ม พบว่ามีความเครียดและยากต่อการปรับตัว การปิดโรงเรียนส่วนใหญ่ปิดทุกแห่งในพื้นที่ โดยไม่ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ พ่อแม่ขาดรายได้ต้องหยุดงานมาดูแลเด็ก อาจนําไปสู่การหยุดเรียนถาวรของเด็ก นักเรียนกลุ่มเปราะบางการเปลี่ยนรอบการเรียนมีผลต่อการจัดสอบวัดผลการเรียนรู้ มีผลต่อเนื่องถึงอนาคตในการ เรียน ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลความจําเป็นต้องเปิดเรียนโดยให้นักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนได้ โรงเรียนเป็นสถานที่ สามารถปฏิบัติและกํากับให้เป็นไปตามมาตรการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผลกระทบระยะยาวด้าน ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พัฒนาการเด็กกับความไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาด COVID-19 มาตรการปิด เรียนไม่มีผลในการควบคุมการแพร่ระบาด (กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ,2564,หน้า 1)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาในการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนหนองไผ่ ปีการศึกษา 2564 ด้วย 4 ร. รุ่งโรจน์ Model.

2. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนหนองไผ่ ปีการศึกษา 2564 ด้วย 4 ร. รุ่งโรจน์ Model.

3. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนหนองไผ่ ปีการศึกษา 2564 ด้วย 4 ร. รุ่งโรจน์ Model.

ผลที่เกิดจากการนํานวัตกรรมไปใช้

1. สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรมทางการศึกษาในการแก้ปัญหาและพัฒนาการ จัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ โรงเรียนหนองไผ่ ปีการศึกษา 2564 ที่สอดคล้องบริบทของสถานศึกษา เพื่อความปลอดภัยของ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และจัดการเรียนการสอนให้

นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา

2. นักเรียนทุกคนสามารถการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ตามรูปแบบที่โรงเรียนกําหนด ให้ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านห้องเรียนรู้ Conference ที่เว็บไซต์โรงเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จบการศึกษาทุกคน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ในภาพรวมของ นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป อยู่ในระดับดี ร้อยละ 71.13 ดังนี้

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี สามารถนําไปประยุกต์ ใช้ในการ จัดการเรียนการสอนได้ทุกที่ สอดคล้องตามสถานการณ์ ตามรูปแบบที่โรงเรียนกําหนด

4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมี ความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด ต่อการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนหนองไผ่ ปีการศึกษา 2564 ด้วย 4 ร. รุ่งโรจน์ Model.

โพสต์โดย อารีรัตน์ ชูรวง : [26 พ.ค. 2565 เวลา 08:10 น.]
อ่าน [733] ไอพี : 159.192.136.253
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 7,921 ครั้ง
ศธ.ให้ความสำคัญครูคนแรกดึงพ่อแม่เป็นส่วนหนึ่งวันครู
ศธ.ให้ความสำคัญครูคนแรกดึงพ่อแม่เป็นส่วนหนึ่งวันครู

เปิดอ่าน 12,676 ครั้ง
แชร์ซึ้ง! "ฉันเป็นครู ตายแล้วขอเป็นครูต่อไป"
แชร์ซึ้ง! "ฉันเป็นครู ตายแล้วขอเป็นครูต่อไป"

เปิดอ่าน 24,267 ครั้ง
ประโยชน์จากปูทะเล
ประโยชน์จากปูทะเล

เปิดอ่าน 9,848 ครั้ง
ระวังเชื้อก่อโรคในน้ำแข็ง
ระวังเชื้อก่อโรคในน้ำแข็ง

เปิดอ่าน 13,119 ครั้ง
เผยอีโคไลตัวใหม่ ทนยาปฏิชีวนะ ถึงตายได้
เผยอีโคไลตัวใหม่ ทนยาปฏิชีวนะ ถึงตายได้

เปิดอ่าน 11,798 ครั้ง
"กาบา (GABA)" สารอาหารในเมล็ดข้าว
"กาบา (GABA)" สารอาหารในเมล็ดข้าว

เปิดอ่าน 14,901 ครั้ง
เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

เปิดอ่าน 19,204 ครั้ง
คุณครูหายไปไหนครับ?
คุณครูหายไปไหนครับ?

เปิดอ่าน 66,758 ครั้ง
เคล็ดลับ10 ข้อในการจำศัพท์ภาษาอังกฤษ
เคล็ดลับ10 ข้อในการจำศัพท์ภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 9,714 ครั้ง
17 พฤติกรรมบ่งชี้ ออทิสติกในเด็ก
17 พฤติกรรมบ่งชี้ ออทิสติกในเด็ก

เปิดอ่าน 11,771 ครั้ง
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

เปิดอ่าน 12,895 ครั้ง
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ตำแหน่งครู)
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ตำแหน่งครู)

เปิดอ่าน 11,208 ครั้ง
แรงบิดและแรงม้า
แรงบิดและแรงม้า

เปิดอ่าน 24,026 ครั้ง
Do’s Don’ts เคี้ยวให้ฟันปลอดภัย
Do’s Don’ts เคี้ยวให้ฟันปลอดภัย

เปิดอ่าน 70,302 ครั้ง
26 มิถุนายน "วันสุนทรภู่"
26 มิถุนายน "วันสุนทรภู่"

เปิดอ่าน 13,490 ครั้ง
ประโยชน์ของเครื่องทำน้ำอุ่น
ประโยชน์ของเครื่องทำน้ำอุ่น
เปิดอ่าน 18,282 ครั้ง
"ปลูกผักในต้นกล้วย"ความชุ่มฉ่ำเหลือเฟือ ไม่ต้องรดน้ำ ผักรสหวาน แถมปลอดภัย
"ปลูกผักในต้นกล้วย"ความชุ่มฉ่ำเหลือเฟือ ไม่ต้องรดน้ำ ผักรสหวาน แถมปลอดภัย
เปิดอ่าน 11,505 ครั้ง
ปิดเทอมเพิ่มทักษะประสบการณ์อยู่ที่บ้านได้ความรู้คู่เพลิดเพลิน แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เที่ยวไป เรียนไปกับ สสวท.
ปิดเทอมเพิ่มทักษะประสบการณ์อยู่ที่บ้านได้ความรู้คู่เพลิดเพลิน แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เที่ยวไป เรียนไปกับ สสวท.
เปิดอ่าน 29,730 ครั้ง
การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จฯในการเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร
การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จฯในการเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร
เปิดอ่าน 11,375 ครั้ง
คลิปกัปตันออกมายอมรับ ผมกลับเข้าห้องนักบินไม่ได้ !!
คลิปกัปตันออกมายอมรับ ผมกลับเข้าห้องนักบินไม่ได้ !!

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ