ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่องานวิจัย : รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้วิจัย : นายพินิจ แสนโคตร

ปีที่วิจัย : ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) ศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ และ 3) ศึกษาการใช้กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 1) การศึกษาแนวคิดและบริบทพื้นฐาน โดยการวิจัยเอกสารและการทำกรณีศึกษา 2) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยการวิจัยปฏิบัติการ 3) การประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนเขียนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จานวน 39 คน โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสำรวจความคิดเห็น แบบสัมภาษณ์สภาพการจัดการเรียน การสอนเขียนและการใช้กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษ Think aloud protocol แบบทดสอบความสามารถในการเขียน แบบบันทึกเหตุการณ์การสอน แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอน แบบบันทึกการเรียน และแบบสะท้อนผลการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบนัยสำคัญทางสถิติโดยใช้ t-test ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยขั้นตอนการเรียนการสอน 5 ขั้น ได้แก่ 1) สร้างแรงจูงใจและกำหนดเป้าหมาย (Motivating and setting goals) 2) กระตุ้นความรู้ (Activating knowledge) 3) รับรู้กลยุทธ์การเขียน (Accessing writing strategies) 4) ฝึกปฏิบัติกลยุทธ์การเขียน (Practicing) และ 5) ใช้กลยุทธ์สร้างงานเขียน (Implementing) และเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการเขียนและการใช้กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนได้ เมื่อนำรูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปใช้ พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนนี้มีความสามารถในการเขียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีการใช้กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษตามที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนนี้ในการสร้างงานเขียน

 

Title : An Instructional Model for Developing Writing Skills of the Ninth Graders.

Author : Mr. Pinit Kotngam

Year of Research : Academic Year 2019

ABSTRACT

The purposes of this research were to 1) develop an instructional model for developing writing skills of the ninth-graders, 2) study students’ abilities in writing, and 3) study the ninth graders’ use of writing strategies. The research procedure comprised three phases as 1) a documentary analysis and a case study for the contextual study 2) the development of the instructional model using an action research 3) the evaluation of the use of the instructional model posttest design. The target groups consisted of 5 teachers experienced in teaching English writing and the 39 ninth – graders of class 3/1 in Sam liam municibal school. The research instruments employed at the phases were an opinion survey form, an interview form, think aloud protocol, an efficient writing test, a teaching record form, a behavioral observation form, a learning and instructional interview form, a learning record form, and a reflection form. The data were then analyzed and presented in percentages, means, and standard deviation. The t-test was used to prove statistical significance. The findings revealed that the five-stage model include 1) motivating and setting goals 2) activating knowledge 3) accessing writing strategies 4) practicing and 5) implementing stages was effective in developing the students’ writing abilities and writing strategy uses. Students’ scores in the posttest were significantly higher than those in the pretest at the level of .01. Moreover, the students used writing strategies learned in class when creating a text

 

กิตติกรรมประกาศ

วิจัยเล่มนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ภักดีผล ดร.เจษฎา เจริญวงค์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ดร.ลักษณา เถาว์ทิพย์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดร.สุปรียา ตันติสกุล และ ดร.นรินทร์ ทองสุขเลิศ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ที่ให้คำแนะนำทางด้านวิชาการ แก้ไขผลงานให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ที่ได้กรุณาอำนวยความสะดวกให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และแนะนำ ตลอดระยะเวลาในการทำวิจัย และขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการวิจัยครั้งนี้

พินิจ โคตรงาม

โพสต์โดย พินิจ แสนโคตร : [12 มิ.ย. 2565 เวลา 18:12 น.]
อ่าน [291] ไอพี : 49.230.124.156
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,323 ครั้ง
เผย 10 สุดยอดวิดีโอบน "ยูทูบ" ที่คนไทยชอบชมมากที่สุดปี 2558
เผย 10 สุดยอดวิดีโอบน "ยูทูบ" ที่คนไทยชอบชมมากที่สุดปี 2558

เปิดอ่าน 14,680 ครั้ง
งานนมัสการองค์พระธาตุพนม
งานนมัสการองค์พระธาตุพนม

เปิดอ่าน 12,883 ครั้ง
"หัวหมอ" ไม่อยากโดนใบสั่ง ใช้หลักฟิสิกส์เข้าสู้ตำรวจซะเลย
"หัวหมอ" ไม่อยากโดนใบสั่ง ใช้หลักฟิสิกส์เข้าสู้ตำรวจซะเลย

เปิดอ่าน 14,553 ครั้ง
สำเร็จครั้งแรก! นำเชื้อธรรมชาติเพาะ ‘เห็ดโคนคอนโด’
สำเร็จครั้งแรก! นำเชื้อธรรมชาติเพาะ ‘เห็ดโคนคอนโด’

เปิดอ่าน 12,236 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา "นโยบายไปทาง..ปฏิบัติไปทาง..สุดท้ายปฏิวัติเสียของ"
ตูนส์ศึกษา "นโยบายไปทาง..ปฏิบัติไปทาง..สุดท้ายปฏิวัติเสียของ"

เปิดอ่าน 35,195 ครั้ง
ประวัติความเป็นมาของเครื่องหมายราก  หรือกรณท์
ประวัติความเป็นมาของเครื่องหมายราก หรือกรณท์

เปิดอ่าน 18,274 ครั้ง
ไขข้อข้องใจ เรื่องริดสีดวงทวาร
ไขข้อข้องใจ เรื่องริดสีดวงทวาร

เปิดอ่าน 228,110 ครั้ง
สุภาษิตพระร่วง
สุภาษิตพระร่วง

เปิดอ่าน 61,793 ครั้ง
ประวัติโทรทัศน์ไทย
ประวัติโทรทัศน์ไทย

เปิดอ่าน 11,186 ครั้ง
10 เหตุผลที่ทำให้คุณกลายเป็นคนอ้วน
10 เหตุผลที่ทำให้คุณกลายเป็นคนอ้วน

เปิดอ่าน 16,057 ครั้ง
สร้างรั้วบ้านตามหลักฮวงจุ้ย
สร้างรั้วบ้านตามหลักฮวงจุ้ย

เปิดอ่าน 53,596 ครั้ง
สูตรคูณ
สูตรคูณ

เปิดอ่าน 10,890 ครั้ง
กล้ามเนื้อน้อยจะอ้วนง่าย... จริงหรือ ?
กล้ามเนื้อน้อยจะอ้วนง่าย... จริงหรือ ?

เปิดอ่าน 10,179 ครั้ง
ระวังนะ "ความร้อน" สามารถทำลายข้อมูลใน SSD ได้
ระวังนะ "ความร้อน" สามารถทำลายข้อมูลใน SSD ได้

เปิดอ่าน 15,251 ครั้ง
อยากฉลาดฟังดนตรีคลาสสิก
อยากฉลาดฟังดนตรีคลาสสิก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 35,882 ครั้ง
พัฒนาการทางเทคโนโลยีการศึกษา
พัฒนาการทางเทคโนโลยีการศึกษา

เปิดอ่าน 10,212 ครั้ง
ไปรษณีย์ไทย ยัน แสตมป์เซเว่น ใช้ส่งจดหมายไม่ได้
ไปรษณีย์ไทย ยัน แสตมป์เซเว่น ใช้ส่งจดหมายไม่ได้

เปิดอ่าน 20,422 ครั้ง
ซักซ้อมแนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ (เพิ่มเติม)
ซักซ้อมแนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ (เพิ่มเติม)

เปิดอ่าน 29,135 ครั้ง
เรื่องของคาราโอเกะ
เรื่องของคาราโอเกะ

เปิดอ่าน 41,604 ครั้ง
ลูกประคบสมุนไพร
ลูกประคบสมุนไพร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ