ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนวัดหัวคู้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนวัดหัวคู้

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

ผู้รายงาน นางสาวอรวรรณ เปรมบำรุง

ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

การประเมินนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนวัดหัวคู้ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังดำเนินงานโครงการนิเทศภายในโรงเรียนวัดหัวคู้ ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูผู้สอนจำนวน 20 คน นักเรียนจำนวน 324 คน ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 324 คน ในปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้น 668 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนจำนวน 20 คน นักเรียนจำนวน 124 คน ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 124 คน ในปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้น 268 คน ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่าง ครูผู้สอน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามหลักของเหตุผลประกอบโดยให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ส่วนนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้มาจาก การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างกรณีทราบขนาดของประชากร ซึ่งคำนวณโดยการใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane,1973:1088) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการ CIPP Model เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนวัดหัวคู้ โดยมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ จำนวน 3 ฉบับ โดยฉบับที่หนึ่งสำหรับครูผู้สอน จำนวน 40 ข้อ และฉบับที่สองสำหรับนักเรียน จำนวน 12 ข้อและผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 12 ข้อ เก็บรวบรวมโดยตรงจากครูผู้สอนและให้ครูประจำชั้นเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครองส่งกลับคืน ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสำเร็จรูป

ผลการประเมินโครงการ พบว่า

1.ผลการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนวัดหัวคู้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ในภาพรวม พบว่า มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

2.ผลการประเมินด้านบริบท โดยภาพรวม พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาประเด็นหลัก พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อกฎหมาย ระเบียบที่ถือปฏิบัติและข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นโยบายการบริหารสถานศึกษา

3.ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ในภาพรวม พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาประเด็นหลัก พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ พื้นฐานความรู้ของนักเรียน

4.ผลการประเมินด้านกระบวนการ ในภาพรวม พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาประเด็นหลัก พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การประเมินผลและรายงานผล และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การพัฒนาและเผยแพร่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

5.ผลการประเมินด้านผลผลิต ในภาพรวม พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านผลผลิตตามความคิดเห็นของนักเรียน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ ด้านผลผลิตตามความคิดเห็นของครูและข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านผลผลิตตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง ซึ่งด้านผลผลิตทั้ง 3 ด้านเมื่อพิจารณาประเด็นหลัก พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพของครูและข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

6.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังดำเนินงานโครงการนิเทศภายในโรงเรียนวัดหัวคู้สูงกว่าก่อนดำเนินงานโครงการนิเทศภายในโรงเรียนวัดหัวคู้

โพสต์โดย อรวรรณ เปรมบำรุง : [10 ส.ค. 2565 เวลา 09:40 น.]
อ่าน [772] ไอพี : 125.25.221.149
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,508 ครั้ง
สรรพคุณของ "เสลดพังพอนตัวผู้"
สรรพคุณของ "เสลดพังพอนตัวผู้"

เปิดอ่าน 26,598 ครั้ง
วิวัฒนาการของ "บัตรประจำตัวประชาชน"
วิวัฒนาการของ "บัตรประจำตัวประชาชน"

เปิดอ่าน 127,626 ครั้ง
องค์ประกอบของระบบ
องค์ประกอบของระบบ

เปิดอ่าน 9,494 ครั้ง
เคล็ดลับการดูแลเท้า
เคล็ดลับการดูแลเท้า

เปิดอ่าน 17,100 ครั้ง
ชนชาติแรกที่สูบบุหรี่
ชนชาติแรกที่สูบบุหรี่

เปิดอ่าน 18,217 ครั้ง
ฟ้า กับ เหว
ฟ้า กับ เหว

เปิดอ่าน 18,137 ครั้ง
การรักษาโต๊ะคอมให้ใช้งานได้ยาวนาน
การรักษาโต๊ะคอมให้ใช้งานได้ยาวนาน

เปิดอ่าน 20,733 ครั้ง
"ผักชี" ผักพิฆาตอธรรม
"ผักชี" ผักพิฆาตอธรรม

เปิดอ่าน 21,767 ครั้ง
ความหมายของมัลติมีเดีย
ความหมายของมัลติมีเดีย

เปิดอ่าน 9,279 ครั้ง
วันเกิด มหาตมา คานธี
วันเกิด มหาตมา คานธี

เปิดอ่าน 18,750 ครั้ง
VDO ดร บุญลือ ทองอยู่ บรรยายเรื่องวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
VDO ดร บุญลือ ทองอยู่ บรรยายเรื่องวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ

เปิดอ่าน 26,701 ครั้ง
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2550 - 2554
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2550 - 2554

เปิดอ่าน 13,427 ครั้ง
ความเป็นมา  "วันสงกรานต์"
ความเป็นมา "วันสงกรานต์"

เปิดอ่าน 10,921 ครั้ง
ทำไมถึงต้องใช้บริการบริษัท Digital Agency
ทำไมถึงต้องใช้บริการบริษัท Digital Agency

เปิดอ่าน 13,761 ครั้ง
คนจีนแห่เที่ยวไทย ตามรอยหนังดัง Lost in Thailand ชมตัวอย่างหนังเรื่องนี้กันเลย
คนจีนแห่เที่ยวไทย ตามรอยหนังดัง Lost in Thailand ชมตัวอย่างหนังเรื่องนี้กันเลย

เปิดอ่าน 35,033 ครั้ง
ว1/2559 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ฯ
ว1/2559 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ฯ
เปิดอ่าน 8,871 ครั้ง
มหัศจรรย์อาหารไทย
มหัศจรรย์อาหารไทย
เปิดอ่าน 41,099 ครั้ง
ทำไม "บาแก็ตต์" หรือ "ขนมปังฝรั่งเศส" จึงทำเป็นแท่งยาว?
ทำไม "บาแก็ตต์" หรือ "ขนมปังฝรั่งเศส" จึงทำเป็นแท่งยาว?
เปิดอ่าน 10,043 ครั้ง
ชายวัย 70 ปี เหยียบไข่ 108 ฟองไม่แตก
ชายวัย 70 ปี เหยียบไข่ 108 ฟองไม่แตก
เปิดอ่าน 13,563 ครั้ง
ทึ่ง! เด็ก5ขวบพูดอังกฤษสำเนียงอเมริกันคล่อง
ทึ่ง! เด็ก5ขวบพูดอังกฤษสำเนียงอเมริกันคล่อง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ