ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาทักษะการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเอีย(ที่ไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกด) โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับเกม Wordwall

ชื่องานวิจัย การพัฒนาทักษะการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเอีย (ที่ไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกด) โดย

ใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับเกม Wordwall ของนักเรียนที่มีปัญหาการเขียน ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ โรงเรียนวิเชียรชม

ผู้วิจัย นางสางนูรฟาราฮคาลิซ อีแต , ชื่ออาจารย์นิเทศ อาจารย์ณทรัตน์จุฑา ไชยสวัสดิ์ และ

อาจารย์หทัยรัตน์ ศรีชัยชนะ, ชื่อครูพี่เลี้ยง นางผกามาส คงสี

สาขาวิชาเอก การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย

ปีที่ทำการวิจัย ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเอีย (ที่ไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกด) โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับเกม Wordwall ของนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ ๒) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเขียนคำที่สระประสมด้วยสระเอียที่ไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกด โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับเกม Wordwall ของนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ โรงเรียนวิเชียรชม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนที่มีปัญหาด้านการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนวิเชียรชม จำนวน ๕ คน ได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง โดยใช้เกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ วัดจากเกณฑ์การผ่านของคะแนน ซึ่งนักเรียนได้คะแนนรวมน้อยกว่า ๗ คะแนน ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ๑) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สระเอีย โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับเกม Wordwall ของนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ จำนวน ๑๐ แผน รวม ๑๐ ชั่วโมง ผ่านการหาคุณภาพเครื่องมือด้านเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญมีค่า IOC ระหว่าง ๐.๕-๑ ๒) แบบทดสอบ เรื่อง สระเอีย จำนวน ๑๐ ข้อ ผ่านการหาคุณภาพเครื่องมือด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ มีค่า IOC เท่ากับ ๑.๐๐ ทุกข้อ ๓) เกม Wordwall ผ่านการหาคุณภาพเครื่องมือด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ มีค่า IOC เท่ากับ ๑.๐๐ ทุกข้อ ๔) แบบฝึกทักษะ ผ่านการหาคุณภาพเครื่องมือด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ มีค่า IOC เท่ากับ ๑.๐๐ ทุกข้อ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน และค่าความเที่ยงตรง

ผลการวิจัยพบว่า

๑. ผลการพัฒนาทักษะการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเอีย (ที่ไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกด) โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับเกม Wordwall ของนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางพัฒนาทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับเกม Wordwall อยู่ในระดับดี

๒. ผลการเปรียบเทียบทักษะการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเอีย (ที่ไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกด) สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับเกม Wirdwall พบว่านักเรียนทุกคนมีทักษะการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเอีย (ที่มีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกด) หลังใช้สูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับเกม Wordwall โดยก่อนใช้นักเรียนมีคะแนนตั้งแต่ ๔-๕ คะแนน ค่ามัธยฐานเท่ากับ ๕ ค่าพิสัยควอไทล์เท่ากับ ๑ มีระดับความสามารถอยู่ในระดับปานกลาง และหลังใช้นักเรียนมีคะแนนตั้งแต่ ๘-๙ คะแนน ค่ามัธยฐานเท่ากับ ๘ ค่าพิสัยควอไทล์เท่ากับ ๑ มีระดับความสามารถอยู่ในระดับดีมาก และทักษะการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเอีย (ที่ไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกด) สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับเกม Wordwall สูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

คำสำคัญ : ทักษะการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเอีย (ที่ไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกด) โดยใช้แบบฝึก

ทักษะร่วมกับเกม Wordwall ของนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเขียน

โพสต์โดย นูรฟาราฮคาลิซ : [27 ก.ย. 2566 เวลา 10:33 น.]
อ่าน [874] ไอพี : 125.27.105.69
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 20,042 ครั้ง
คลิปโฆษณาไทย ที่ซึ้งกินใจคนทั่วโลก
คลิปโฆษณาไทย ที่ซึ้งกินใจคนทั่วโลก

เปิดอ่าน 19,738 ครั้ง
เพราะมาก "ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน" เวอร์ชั่นนักเรียนร้องประสานเสียง
เพราะมาก "ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน" เวอร์ชั่นนักเรียนร้องประสานเสียง

เปิดอ่าน 22,442 ครั้ง
อึ้ง!! สมุนไพรไทย 2,000 ตำรับ รักษามะเร็งได้จริง เตรียมเผยแพร่ผ่านหมอพื้นบ้านกันต่างชาติขโมยสูตร
อึ้ง!! สมุนไพรไทย 2,000 ตำรับ รักษามะเร็งได้จริง เตรียมเผยแพร่ผ่านหมอพื้นบ้านกันต่างชาติขโมยสูตร

เปิดอ่าน 12,907 ครั้ง
วิธีใช้น้ำในห้องน้ำอย่างประหยัด
วิธีใช้น้ำในห้องน้ำอย่างประหยัด

เปิดอ่าน 32,567 ครั้ง
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดอ่าน 21,068 ครั้ง
หลากวิตามินพิชิตเบาหวาน หยุดน้ำตาลพุ่งสูง ก่อนสายเกินแก้
หลากวิตามินพิชิตเบาหวาน หยุดน้ำตาลพุ่งสูง ก่อนสายเกินแก้

เปิดอ่าน 11,196 ครั้ง
สิทธิบัตร อัจฉริยะ
สิทธิบัตร อัจฉริยะ

เปิดอ่าน 13,851 ครั้ง
ลี กวน ยู บุรุษผู้ยิ่งใหญ่
ลี กวน ยู บุรุษผู้ยิ่งใหญ่

เปิดอ่าน 15,484 ครั้ง
ไม่อยากเสียเงินฟรี ต้องอ่าน ก่อนติดฟิล์มกระจกบ้านต้องรู้อะไรบ้าง
ไม่อยากเสียเงินฟรี ต้องอ่าน ก่อนติดฟิล์มกระจกบ้านต้องรู้อะไรบ้าง

เปิดอ่าน 18,275 ครั้ง
อาร์คิมีดีส
อาร์คิมีดีส

เปิดอ่าน 12,071 ครั้ง
การปฏิรูปการศึกษาไทยให้สำเร็จ ต้องปฏิรูปทั้งระบบ โดย เพชร เหมือนพันธุ์
การปฏิรูปการศึกษาไทยให้สำเร็จ ต้องปฏิรูปทั้งระบบ โดย เพชร เหมือนพันธุ์

เปิดอ่าน 16,059 ครั้ง
เด็กกับโรคหวัด
เด็กกับโรคหวัด

เปิดอ่าน 65,164 ครั้ง
ลักษณะของแสงเงาที่ใช้ในการวาดเขียน
ลักษณะของแสงเงาที่ใช้ในการวาดเขียน

เปิดอ่าน 17,317 ครั้ง
ผักที่ห้ามในเทศกาลกินเจ
ผักที่ห้ามในเทศกาลกินเจ

เปิดอ่าน 19,186 ครั้ง
เหรียญชัยสมรภูมิ
เหรียญชัยสมรภูมิ

เปิดอ่าน 25,225 ครั้ง
ฝึกอ่านภาษาอังกฤษง่ายๆตามแบบเรียนมานี มานะ ปิติ ชูใจ
ฝึกอ่านภาษาอังกฤษง่ายๆตามแบบเรียนมานี มานะ ปิติ ชูใจ
เปิดอ่าน 13,407 ครั้ง
สีสวยใน "แหนม" ของแถมที่ต้องเลี่ยง
สีสวยใน "แหนม" ของแถมที่ต้องเลี่ยง
เปิดอ่าน 14,947 ครั้ง
ถ้าผมเป็น "รมต.ศึกษา"
ถ้าผมเป็น "รมต.ศึกษา"
เปิดอ่าน 12,498 ครั้ง
ยากับน้ำผลไม้ อันตรายกว่าที่คิด
ยากับน้ำผลไม้ อันตรายกว่าที่คิด
เปิดอ่าน 45,334 ครั้ง
6 หลักสำคัญ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้เด็กดี เก่ง มีความสุข
6 หลักสำคัญ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้เด็กดี เก่ง มีความสุข

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ