ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม

ผู้วิจัย : นาย สันติ ตะวัน

ปีที่พิมพ์ : 2565 – 2566

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการพัฒนารูปแบบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 2) สร้างและพัฒนารูปแบบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 3) ทดลองใช้รูปแบบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 4) ประเมินและรับรองรูปแบบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) ครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 76 คน และครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 73 คน 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคมที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 1,442 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 1,407 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 76 คน และครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 73 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคมที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 302 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 302 คน รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 604 คน โดยใช้ตารางเครซซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบประเมินในแต่ละระยะของการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการสภาพปัญหาและความต้องการที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม สภาพปัจจุบัน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย ( = 2.37 ,  = 1.19) และความต้องการ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.62 ,  = 0.80)

2. ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ตามความคิดเห็นของเชี่ยวชาญ องค์ประกอบของรูปแบบมี 6 องค์ประกอบ พบว่า มีความสอดคล้องทุกองค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่มีความสอดคล้องมากที่สุด ได้แก่ หลักการของรูปแบบ (IOC = 1.00) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ (IOC = 1.00) ปัจจัยนำเข้า (IOC = 1.00) กระบวนการของรูปแบบ (IOC = 1.00) รองลงมา ได้แก่ การประเมินรูปแบบ (IOC = 0.80) และเงื่อนไขความสำเร็จ (IOC =0.80) ตามลำดับ

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม องค์ประกอบที่ 1 หลักการของรูปแบบ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63 ,  = 0.77) องค์ประกอบที่ 2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.62 ,  = 0.80) องค์ประกอบที่ 3 ปัจจัยนำเข้า โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.64 ,  =0.77) องค์ประกอบที่ 4 กระบวนการ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.66 ,  = 0.75) องค์ประกอบที่ 5 การประเมินรูปแบบ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63 ,  = 0.78) และองค์ประกอบที่ 6 เงื่อนไขความสำเร็จ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.64 ,  = 0.75)

3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูมีต่อรูปแบบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม พบว่า ความพึงพอใจของครู โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.65 ,  = 0.73)

4. ผลการประเมินและรับรองรูปแบบความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม โดยรวมมีระดับความเหมาะสมมากที่สุด ( = 4.65 , S.D. = 0.73)

โพสต์โดย สันติ : [1 มี.ค. 2567 (08:48 น.)]
อ่าน [1647] ไอพี : 101.51.64.34
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,445 ครั้ง
การออกกำลังกายเพิ่มภูมิต้านทานความเครียดให้กับสมอง
การออกกำลังกายเพิ่มภูมิต้านทานความเครียดให้กับสมอง

เปิดอ่าน 11,266 ครั้ง
พ่อ-แม่เลี้ยงลูกให้เก่งแบบนี้ได้อย่างไร? รายการ ดูให้รู้  ตอน "เจ้าหนูยอดมนุษย์"
พ่อ-แม่เลี้ยงลูกให้เก่งแบบนี้ได้อย่างไร? รายการ ดูให้รู้ ตอน "เจ้าหนูยอดมนุษย์"

เปิดอ่าน 67,185 ครั้ง
วิธีการทดสอบน้ำผึ้งแท้หรือปลอม
วิธีการทดสอบน้ำผึ้งแท้หรือปลอม

เปิดอ่าน 13,302 ครั้ง
บุตรี เผือดผ่อง
บุตรี เผือดผ่อง

เปิดอ่าน 28,973 ครั้ง
ความสำคัญของวันวิสาขบูชา
ความสำคัญของวันวิสาขบูชา

เปิดอ่าน 45,545 ครั้ง
ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX)
ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX)

เปิดอ่าน 11,923 ครั้ง
"เสือจับค้างคาว" ของขวัญพระราชทานปี
"เสือจับค้างคาว" ของขวัญพระราชทานปี '53

เปิดอ่าน 12,082 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 51 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 51 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 50,246 ครั้ง
เก่งภาษาอังกฤษ...แบบนีน่า
เก่งภาษาอังกฤษ...แบบนีน่า

เปิดอ่าน 17,006 ครั้ง
ความแตกต่างระหว่าง http:// กับ https://
ความแตกต่างระหว่าง http:// กับ https://

เปิดอ่าน 13,523 ครั้ง
หลักในการออกแบบสวน
หลักในการออกแบบสวน

เปิดอ่าน 13,754 ครั้ง
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๕
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๕

เปิดอ่าน 18,651 ครั้ง
กำเนิดหมากฝรั่ง
กำเนิดหมากฝรั่ง

เปิดอ่าน 17,130 ครั้ง
คลอด ‘เกณฑ์ย้ายเฉพาะกิจ’ แก้ปม..ร้างผู้บริหาร 7 พันตำแหน่ง ทางออกสุดท้าย..ของ ก.ค.ศ.?
คลอด ‘เกณฑ์ย้ายเฉพาะกิจ’ แก้ปม..ร้างผู้บริหาร 7 พันตำแหน่ง ทางออกสุดท้าย..ของ ก.ค.ศ.?

เปิดอ่าน 8,890 ครั้ง
รู้จักเลือก...รู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงเป็นความดันโลหิตสูง
รู้จักเลือก...รู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงเป็นความดันโลหิตสูง

เปิดอ่าน 68,403 ครั้ง
เทคนิคจำศัพท์ภาษาอังกฤษ
เทคนิคจำศัพท์ภาษาอังกฤษ
เปิดอ่าน 27,601 ครั้ง
เทคนิคการประเมินผลในชั้นเรียน
เทคนิคการประเมินผลในชั้นเรียน
เปิดอ่าน 7,720 ครั้ง
ราชภัฏกับธนาคาร
ราชภัฏกับธนาคาร
เปิดอ่าน 46,137 ครั้ง
พุทธคุณ 3
พุทธคุณ 3
เปิดอ่าน 19,506 ครั้ง
ประกาศสงกรานต์ 2554 นางสงกรานต์ปี 2554 ชื่อ กิริณีเทวี
ประกาศสงกรานต์ 2554 นางสงกรานต์ปี 2554 ชื่อ กิริณีเทวี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ