ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ข่าวการศึกษา > แต่งตั้ง ผศ.-รศ. 89 ราย

แต่งตั้ง ผศ.-รศ. 89 ราย

🗓 โพสต์เมื่อวันที่ : 29 ต.ค. 2558 เปิดอ่าน : 14,345 ครั้ง

Advertisement

☰แชร์ >  
Share on Google+ LINE it!
เพิ่มเพื่อน

แต่งตั้ง ผศ.-รศ. 89 ราย

Advertisement

ผลประชุม ก.พ.อ. 9/2558 (2/2)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 ซึ่งมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ได้รับทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น คือ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 60 ราย รองศาสตราจารย์ 29 ราย ศาสตราจารย์ 13 ราย และศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 1 ราย


การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นจำนวน 89 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 60 ราย แยกเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเดิม 33 ราย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 14 ราย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 13 ราย และรองศาสตราจารย์ จำนวน 29 ราย แยกเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเดิม 25 ราย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2 ราย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2 ราย ดังนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. น.ส.ธิดาสิริ ภัทรากาญจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / สถาปัตยกรรม
2. น.ส.ปาหนัน เริงสำราญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / จุลชีววิทยา
3. นายไพรัช ตั้งพระประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมเครื่องกล
4. นางทรรศนีย์ พฤกษาสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
5. นส.ชัญญาพันธ์ วิรุฬห์ศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมเครื่องกล
6. ผศ.ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์ รองศาสตราจารย์ / ดุริยางคศิลป์
7. ผศ.ปฏิภาณ ปัญญาพลกุล รองศาสตราจารย์ / วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
8. ผศ.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง รองศาสตราจารย์ / ภาษาไทย
9. ผศ.พรชนก คัมภีรยส คูเวนเบิร์ค รองศาสตราจารย์ / เศรษฐศาสตร์
10. ผศ.อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย รองศาสตราจารย์ / เทคโนโลยีปิโตรเคมี
11. ผศ.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ รองศาสตราจารย์ / วิศวกรรมโยธา
12. ผศ.อังคีร์ ศรีภคากร รองศาสตราจารย์ / วิศวกรรมเครื่องกล
13. ผศ.ฐิติวดี ชัยวัฒน์ รองศาสตราจารย์ / การประกันภัย
14. ผศ.วิบูลย์ลักษณ์ พึ่งรัศมี รองศาสตราจารย์ / วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15. นายอภิชาต ตะลุณเพธย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เศรษฐศาสตร์เกษตร
16. น.ส.วรรณี อึ้งสิทธิพูนพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ศึกษาศาสตร์
17. นางอำไพ ทองธีรภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / สถิติ
18. ผศ.เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์ รองศาสตราจารย์ / เศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19. นายอนุชา แสงรุ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมไฟฟ้า
20. น.ส.ขนิษฐา หมู่โสภิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เทคโนโลยีชีวภาพ
21. นางลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การพยาบาล
22. นายพีรพงศ์ กุประดิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ทันตกรรมหัตถการ
23. นส.รัตนภรณ์ ลีสิงห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / จุลชีววิทยา
24. นส.ปิยะดา ส่งเสริมสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / พิษวิทยา
25. ผศ.สุวรรณี วิษณุโยธิน รองศาสตราจารย์ / กุมารเวชศาสตร์
26. ผศ.วัณทนา ศิริธราธิวัตร รองศาสตราจารย์ / กายภาพบำบัด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
27. นายสุชาติ หินมะลิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ภาษาอังกฤษ
28. ผศ.อาทิตย์ พวงมะลิ รองศาสตราจารย์ / กายภาพบำบัด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
29. นางสุวรรณา โควะวินทวีวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยนเรศวร
30. น.ส.ชื่นจิตร กองแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เภสัชศาสตร์
31. น.ส.สมลักษณ์ วรรณฤมล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมอุสาหการ
32. น.ส.ละออ ชมพักตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / พยาธิวิทยากายวิภาค

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
33. นส.มุสลินท์ โต๊ะกานิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การพยาบาล

มหาวิทยาลัยบูรพา
34. นางอัครา ธรรมมาสถิตย์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
35. น.ส.รักฤดี สารธิมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ชีวเคมี
36. นางวนิดา ไทรชมภู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เภสัชศาสตร์
37. ผศ.อาณัติ จันทร์ถิระติกุล รองศาสตราจารย์ / เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

มหาวิทยาลัยมหิดล
38. น.ส.ทิพนาถ วิชญาณรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ทันตกรรมชุมชน
39. น.ส.สายพิณ เมืองแมน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิสัญญีวิทยา
40. นายนาวิน ห่อทองคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / จุลชีววิทยา
41. ผศ.อุษาวดี อัศดรวิเศษ รองศาสตราจารย์ / พยาบาลศาสตร์
42. ผศ.กุลภา ศรีสวัสดิ์ รองศาสตราจารย์ / เวชศาสตร์ฟื้นฟู
43. ผศ.พูนพิลาส หงษ์มณี รองศาสตราจารย์ / พยาธิวิทยา
44. ผศ.ธีรพงษ์ กระแจะจันทร์ รองศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ / พยาธิวิทยาคลินิก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
45. นายประชา บุณยวานิชกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมเครื่องกล
46. ผศ.ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ รองศาสตราจารย์ / พลศึกษา
47. ผศ.วีณา เสียงเพราะ รองศาสตราจารย์ / เคมี
48. ผศ.พัชรินทร์ แสงจารึก รองศาสตราจารย์ / พยาธิวิทยา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
49. นายประสพชัย วิริยะศรีสุวัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
50. นางสุพัชรินทร์ พิวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ทันตแพทย์ศาสตร์
51. นางวิลาวัณย์ ทองเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เภสัชศาสตร์
52. ผศ.เจษฎี แก้วศรีจันทร์ รองศาสตราจารย์ / เภสัชศาสตร์
53. ผศ.วรัญญู ศรีเดช รองศาสตราจารย์ / เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
54. น.ส.ปรียาภรณ์ เจริญบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
55. นายสำเริง ชื่นรังสิกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
56. น.ส.มนฤดี ผ่องอักษร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เคมี
57. ผศ.โกวิทย์ ปิยะมังคลา รองศาสตราจารย์ / เคมี
58. ผศ.อนุรักษ์ ปิติรักษ์สกุล รองศาสตราจารย์ / วิศวกรรมเคมี

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
59. นายชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมไฟฟ้า
60. นางณาวดี ศรีศิริวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมเคมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
61. นางปิยพร ศรีสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เคมี
62. ผศ.เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท รองศาสตราจารย์ / จิตวิทยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
63. นายณัฐชัย พงษ์พานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
64. นางจันทร์เพ็ญ แสงอรุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / จิตวิทยา
65. นางศศิธร สังข์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / จิตวิทยา
66. นายประกอบ ใจมั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
67. นายธงรบ ขุนสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ดนตรี
68. ผศ.อาลัย จันทร์พาณิชย์ รองศาสตราจารย์ / ภูมิศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
69. น.ส.บุษบาวดี พุทธานุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เคมี
70. ผศ.สังคม พรหมศิริ รองศาสตราจารย์ / นาฏศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
71. นางเกษรา โพธิ์เย็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การบริหารทรัพยากรมนุษย์
72. น.ส.นภาพร แก้วดวงดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
73. นางอรนุช จินดาสกุลยนต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
74. น.ส.สุนทรีย์ สุรศร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / พืชศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
75. นายกฤษฎา พิณศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ศิลปกรรม
76. น.ส.ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / หลักสูตรและการสอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
77. นายจักรี ศรีนนท์ฉัตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
78. นายชัยรัตน์ หงษ์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เทคโนโลยีอุตสาหการ
79. นางสานิตย์ดา เตียวต๋อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมเกษตร
80. นางสุธีลักษณ์ นิติธรรม แก่นทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การจัดการ
81. นายเกรียงไกร แซมสีม่วง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
82. ผศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รองศาสตราจารย์ / มานุษยวิทยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
83. นายพัลลภ วังบอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ศิลปะภาพพิมพ์
84. นายฐิติพันธ์ จันทร์หอม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / จิตรกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
85. ผศ.เกชา คูหา รองศาสตราจารย์ / สัตวศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
86. นางพรโพยม วรเชฐวราวัตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
87. น.ส.พิมพ์พรรณ อำพันธ์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / สถิติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
88. นายวสันต์ ศรีเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวรกรรมเครื่องกล
89. นางยุพาภรณ์ พิริยศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ จำนวน 13 ราย จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 ราย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 ราย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3 ราย, มหาวิทยาลัยมหิดล 2 ราย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 ราย, มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1 ราย

และได้อนุมัติกำหนดตำแหน่ง ศาสตราจารย์วรพงษ์ มนัสเกียรติ ให้ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ในสาขาวิชาตจวิทยา (โรคผิวหนัง) มหาวิทยาลัยมหิดล

ส่วนผลการประชุมในประเด็นอื่นๆ ติดตามได้ที่
www.moe.go.th/websm/2015/oct/369.html 

 

ที่มา กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 29 ตุลาคม 2558

Advertisement


TAGS ที่เกี่ยวข้อง >> แต่งตั้ง ผศ.-รศ. 89 ราย , , แต่งตั้ง , ผศ.-รศ. , 89 , ราย << คลิกอ่านเพิ่มเติม

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
เอกสารการประชุม ผอ สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563☕ 14 ก.ค. 2563
เอกสารการประชุม ผอ สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
เปิดอ่าน 696 ครั้ง
การวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563☕ 14 ก.ค. 2563
การวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563
เปิดอ่าน 385 ครั้ง
"รักษาการเลขาคุรุสภา" เตรียมนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานให้เร็วขึ้น☕ 14 ก.ค. 2563
"รักษาการเลขาคุรุสภา" เตรียมนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานให้เร็วขึ้น
เปิดอ่าน 191 ครั้ง
สพฐ.ฝากเขตพื้นที่ต่อยอดการศึกษาออนไลน์☕ 14 ก.ค. 2563
สพฐ.ฝากเขตพื้นที่ต่อยอดการศึกษาออนไลน์
เปิดอ่าน 242 ครั้ง
สอบครูผู้ช่วย สพฐ. เริ่มส่งกลิ่นซื้อขายตำแหน่ง “อำนาจ” ส่งนิติกร ตามติดใกล้ชิด☕ 12 ก.ค. 2563
สอบครูผู้ช่วย สพฐ. เริ่มส่งกลิ่นซื้อขายตำแหน่ง “อำนาจ” ส่งนิติกร ตามติดใกล้ชิด
เปิดอ่าน 3,578 ครั้ง
Advertisment

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพสักคำ?! ประกันชีวิตอาวุโส...เรื่องที่ต้องรู้ แต่ไม่ได้บอกไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพสักคำ?! ประกันชีวิตอาวุโส...เรื่องที่ต้องรู้ แต่ไม่ได้บอก
เปิดอ่าน 8,936 ครั้ง
12 เรื่องน่ารู้ การถ่ายภาพ ด้วยกล้องดิจิตอล 12 เรื่องน่ารู้ การถ่ายภาพ ด้วยกล้องดิจิตอล
เปิดอ่าน 25,858 ครั้ง
รามเกียรติ์รามเกียรติ์
เปิดอ่าน 19,064 ครั้ง
ความหมายยันต์ความหมายยันต์
เปิดอ่าน 14,067 ครั้ง
"ปลูกมะนาวแป้นดกพิเศษบนต้นตอส้มโวลคา-เมอเรียน่า""ปลูกมะนาวแป้นดกพิเศษบนต้นตอส้มโวลคา-เมอเรียน่า"
เปิดอ่าน 12,039 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
 
หมวดหมู่เนื้อหา
[ข่าว/ประกาศ] [บทความเทคโนโลยีการศึกษา] [Technology] [e-Learning] [Graphics & Multimedia] [OpenSource & Freeware] [ซอฟต์แวร์แนะนำ] [ทฤษฎีทางการศึกษา] [เครื่องมือและเทคนิคการถ่ายภาพ] [Hot Issue] [Research Library] [Questions in ETC] [แวดวงนักเทคโนฯ] [ข่าวการศึกษา] [คุณครูควรรู้ไว้] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [ภาษาต่างประเทศ] [ภาษาไทย] [สุขศึกษาและพลศึกษา] [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] [ศิลปศึกษาและดนตรี] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] [My Profile] [เรื่องราวจากสมาชิก] [เตรียมประเมินวิทยฐานะ] [ความรู้ทั่วไป] [ผลงานวิชาการเล่มเต็ม] [ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ] [สาระดีๆจากนานมีบุ๊คส์] [ภาพอบรม/สัมมนา] [การวิจัยทางการศึกษา] [โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู] [ผู้สนับสนุน] [เกมส์] [งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคม] [คลิปวิดีโอ] [บทความการศึกษา] [infoGraphics] [เกาะกระแสโลกสังคมออนไลน์]

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ