ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมข่าวการศึกษา  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

แนวทางการบริหารจัดการห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก


ข่าวการศึกษา 29 ม.ค. 2567 (12:08 น.) เปิดอ่าน : 2,052 ครั้ง
แนวทางการบริหารจัดการห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

Advertisement

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (ศพก.) มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04353/ว34 ลงวันที่ 30 มกราคม 2567 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 

แนวทางการบริหารจัดการห้องเรียนDLTVสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๘โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติทั้งในด้านโอกาส ความเท่าเทียม ความเสมอภาค คุณภาพ และสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นตามบริบทของประเทศและสังคมโลก โดยเน้นผู้เรียน "เรียนดีมีความสุข" โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน ดังที่กล่าวไว้ว่า "จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน" เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ในการขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาและลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ ๓ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ข้อย่อย ๓.๖ สร้างและใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ในระบบดิจิทัล และส่งเสริมการใช้ DLTV จึงได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมการใช้ DLTV สำหรับสถานศึกษา โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑) จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินที่ได้รับจัดสรร กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม กำหนดระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา และซ่อมแซม ทั้งก่อนและหลังการใช้งาน สำหรับทรัพย์สินที่มีสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา และทำจำหน่ายพัสดุ หรือให้โรงเรียนที่มีความต้องการยืมเรียน บริจาค

๒) การติดตั้งจอ SmartTV จำนวน ๑ เครื่อง ต่อ ๑ ห้องเรียน และให้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเท่านั้น โดยให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ห้องเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓) ห้ามนำไปใช้กับห้องอื่นที่ไม่ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน DLTV เช่นห้องสมุด ห้องประชุม เป็นต้น

๓) ในกรณีที่ได้รับโทรทัศน์บริจาค สามารถนำไปใช้ในห้องเรียนมากกว่า ๑ เครื่องได้ เพื่อให้ผู้เรียน ได้ใช้เรียนรู้อย่างทั่วถึง

๔) จัดให้นักเรียนในแต่ละชั้นเรียน เรียนกับ DLTV ในช่องรายการที่ตรงกับชั้นเรียนนั้น ๆ เท่านั้น ห้ามนำนักเรียนต่างชั้นเรียนไปนั่งเรียนรวมในชั้นเรียนเดียวกัน

๕) กรณีที่จะจัดชั้นเรียน ๒ ชั้น ในห้องเดียวกัน ให้ติดตั้งจอโทรทัศน์ชิดผนังด้านหน้า ๑ เครื่อง และด้านหลัง ๑ เครื่อง แยกตามชั้นเรียน อาจจะมีผนังเบากั้นเพื่อไม่ให้เสียงทั้ง ๒ ชั้นเรียนรบกวนกัน

๖) การจัดชั้นเรียน นักเรียนแถวหน้าควรจัดแถวนั่งของนักเรียนเป็นแถวโค้ง เมื่อนักเรียนนั่งแล้วจะต้องมองตรงไปที่จอโทรทัศน์ทุกคน แถวที่ ๒ และ ๓ ควรจัดสับหว่าง เพื่อไม่ให้แถวหน้าบังสายตาในการรับชมโทรทัศน์

๗) การติดตั้งโทรทัศน์ ให้ระดับความสูงของจออยู่ในระดับสายตาของนักเรียน โดยมีความสูงประมาณ ๑.๕๐ เมตร และนักเรียนแถวหน้าสุดต้องอยู่ห่างจากจอประมาณ ๑.๕๐ เมตร

๘) จัดสภาพห้องเรียนให้เหมาะสม ปิดกั้นแสงสะท้อนจอโทรทัศน์

๙) ให้ศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารและจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV และแนวทางการจัดการชั้นเรียนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของครูโรงเรียนปลายทาง จากแผนภาพ และ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (คลิกที่นี่)

กฎหมายระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๖

 

 

  

 
ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 


แนวทางการบริหารจัดการห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กแนวทางการบริหารจัดการห้องเรียน DLTVแนวทางการจัดห้องเรียน DLTVแนวทางการบริหารห้องเรียนDLTVDLTVจัดห้อง DLTVเกณฑ์การจัดห้องเรียน DLTV

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

:: เรื่องปักหมุด ::

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เปิดอ่าน 6,895 ☕ 29 ก.พ. 2567

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ด่วนที่สุด สพฐ.ออกปฏิทินประเมิน ITA Online สำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ด่วนที่สุด สพฐ.ออกปฏิทินประเมิน ITA Online สำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เปิดอ่าน 2,409 ☕ 29 ก.พ. 2567

"สุทิน" ยันไม่คิดมากกระแสปรับครม.หากถูกโยกไปคุม ศธ. ด้าน "เพิ่มพูน" ปัดไม่รู้เรื่องข่าวปรับครม.
"สุทิน" ยันไม่คิดมากกระแสปรับครม.หากถูกโยกไปคุม ศธ. ด้าน "เพิ่มพูน" ปัดไม่รู้เรื่องข่าวปรับครม.
เปิดอ่าน 1,005 ☕ 29 ก.พ. 2567

ศธ.ดีเดย์จ้างนักการภารโรงให้โรงเรียน 1 พ.ค.นี้
ศธ.ดีเดย์จ้างนักการภารโรงให้โรงเรียน 1 พ.ค.นี้
เปิดอ่าน 2,067 ☕ 29 ก.พ. 2567

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
เปิดอ่าน 6,895 ☕ 29 ก.พ. 2567

ด่วนที่สุด มาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
ด่วนที่สุด มาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
เปิดอ่าน 6,318 ☕ 29 ก.พ. 2567

คุรุสภาประกาศผลการจัดสรรการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี 2567 สำหรับสถานศึกษา
คุรุสภาประกาศผลการจัดสรรการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ประจำปี 2567 สำหรับสถานศึกษา
เปิดอ่าน 501 ☕ 29 ก.พ. 2567

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ทดสอบความทนทาน"ไอโฟน 5" พัง-ไม่พัง แตก-ไม่แตก
ทดสอบความทนทาน"ไอโฟน 5" พัง-ไม่พัง แตก-ไม่แตก
เปิดอ่าน 7,834 ครั้ง

"อยู่ไกลเขา แต่รู้ทันเขา" ภาพยนตร์สั้น วันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564
"อยู่ไกลเขา แต่รู้ทันเขา" ภาพยนตร์สั้น วันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564
เปิดอ่าน 48,135 ครั้ง

การพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21
การพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21
เปิดอ่าน 20,465 ครั้ง

10 นวัตกรรมออกแบบ แปลกใหม่-ไฮเทคแห่งปี 52
10 นวัตกรรมออกแบบ แปลกใหม่-ไฮเทคแห่งปี 52
เปิดอ่าน 22,733 ครั้ง

ปฏิรูปการศึกษาไม่มีวันสำเร็จ ถ้าไม่รื้อรากความงมงาย
ปฏิรูปการศึกษาไม่มีวันสำเร็จ ถ้าไม่รื้อรากความงมงาย
เปิดอ่าน 11,765 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 • IELTS Test
 • SAT Test
 • สอบ IELTS
 • สอบ TOEIC
 • สอบ SAT
 • เว็บไซต์พันธมิตร

 • IELTS
 • TOEIC Online
 • chulatutor
 • เพลงเด็กอนุบาล
 •  
  หมวดหมู่เนื้อหา
  เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


  · Technology
  · บทความเทคโนโลยีการศึกษา
  · e-Learning
  · Graphics & Multimedia
  · OpenSource & Freeware
  · ซอฟต์แวร์แนะนำ
  · การถ่ายภาพ
  · Hot Issue
  · Research Library
  · Questions in ETC
  · แวดวงนักเทคโนฯ

  · ความรู้ทั่วไป
  · คณิตศาสตร์
  · วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  · ภาษาต่างประเทศ
  · ภาษาไทย
  · สุขศึกษาและพลศึกษา
  · สังคมศึกษา ศาสนาฯ
  · ศิลปศึกษาและดนตรี
  · การงานอาชีพ

  · ข่าวการศึกษา
  · ข่าวตามกระแสสังคม
  · งาน/บริการสังคม
  · คลิปวิดีโอยอดนิยม
  · เกมส์
  · เกมส์ฝึกสมอง

  · ทฤษฎีทางการศึกษา
  · บทความการศึกษา
  · การวิจัยทางการศึกษา
  · คุณครูควรรู้ไว้
  · เตรียมประเมินวิทยฐานะ
  · ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
  · เครื่องมือสำหรับครู

  ครูบ้านนอกดอทคอม

  เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

        kroobannok.com

  © 2000-2020 Kroobannok.com  
  All rights reserved.


  Design by : kroobannok.com


  ครูบ้านนอกดอทคอม
  การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

  วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
   

  ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

  เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

  Email : kornkham@hotmail.com
  Tel : 096-7158383

  สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
  คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ