ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบ Interactive เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง การพัฒนาโป

ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ

Interactive เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้

เกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของ

นักเรียนที่เรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ Interactive เรื่อง การพัฒนาโปรแกรม

ภาษาคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี

ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ Interactive เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ สาหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาค

เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 26 คน โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 28 ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วย

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ

Interactive เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน

7 แผน โดยแผนที่ 1 เวลา 1 ชั่วโมง แผนที่ 2 เวลา 2 ชั่วโมง แผนที่ 3 เวลา 2 ชั่วโมง แผนที่ 4 เวลา 2

ชั่วโมง แผนที่ 5 เวลา 3 ชั่วโมง แผนที่ 6 เวลา 4 ชั่วโมง และแผนที่ 7 เวลา 1 ชั่วโมง รวมเวลาที่ใช้สอน

15 ชั่วโมง จากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ Interactive เรื่อง การพัฒนาโปรแกรม

ภาษาคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยภาพรวมมีค่า E1/E2 90.96/94.31

เมื่อพิจารณาเป็นเรื่องพบว่า เรื่องที่ 1-5 มีค่า E1/E2 เท่ากับ 88.64/92.31, 92.31/93.46, 88.46/94.62,

93.08/94.62 และ 92.31/96.54 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด 80/80

2. ผลของการศึกษาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ Interactive เรื่อง การ

พัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา

แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (x̄= 33.12, S.D.= 2.23) สูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( x̄= 18.69, S.D.= 3.28) แสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ

Interactive เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทาให้

นักเรียนมีความรู้เพิ่มมากขึ้น

3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยภาพรวมความพึงพอใจของนักเรียนที่

มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ Interactive เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์

สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ที่ (x̄) เท่ากับ 4.61 มีค่า

S.D. เท่ากับ 0.03 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่านักเรียนมีพึงพอใจสูงที่สุดกับด้านเนื้อหา มีค่า x̄ เท่ากับ 4.88 มีค่า S.D. เท่ากับ 0.24 รองลงมา คือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่า x̄ เท่ากับ 4.60 มีค่า S.D. เท่ากับ 0.26 และ ด้านรูปแบบลักษณะของบทเรียน มีค่า x̄ เท่ากับ 4.36 มีค่า S.D. เท่ากับ 0.29

นั้นแสดงว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ Interactive เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ และผู้เรียนยังมีความพึงพอใจมากที่ได้เรียนด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

โพสต์โดย supita : [25 ธ.ค. 2560 เวลา 19:27 น.]
อ่าน [1068] ไอพี : 119.76.140.190
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ