ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาชุดฝึกเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ เรื่อง สนุกกับจำนวนนับ 1–10 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้

ชื่อผลงาน รายงานการพัฒนาชุดฝึกเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ เรื่อง สนุกกับจำนวนนับ

1–10 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการปะติดด้วยกระดาษ

ผู้พัฒนา นางสาวสุภาพร สงดำ

หน่วยงาน โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การพัฒนาชุดฝึกเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ เรื่อง สนุกกับจำนวนนับ 1–10 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการปะติดด้วยกระดาษ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดฝึกเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ เรื่อง สนุกกับจำนวนนับ 1-10 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการปะติดด้วยกระดาษ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผล การเรียนรู้ เรื่อง จำนวนนับ 1-10 ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับกิจกรรมการปะติดด้วยกระดาษ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ เรื่อง สนุกกับจำนวนนับ 1-10 ร่วมกับกิจกรรมการปะติดด้วยกระดาษ กลุ่มตัวอย่างใช้ ในการพัฒนาในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 24 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ประกอบด้วย ชุดฝึกเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ เรื่อง สนุกกับจำนวนนับ 1-10 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการปะติดด้วยกระดาษ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ เรื่อง สนุกกับจำนวนนับ 1-10 โดยใช้กิจกรรมการปะติดด้วยกระดาษ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง จำนวนนับ 1-10 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ เรื่อง สนุกกับจำนวนนับ 1-10 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรม การปะติดด้วยกระดาษ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติ t-test (Dependent)

ผลการพัฒนา พบว่า

1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ เรื่อง สนุกกับจำนวนนับ 1-10 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการปะติดด้วยกระดาษ เมื่อนำไปทดลองใช้กับนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 โรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ต จำนวน 24 คน พบว่า ชุดฝึกเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้ เรื่อง สนุกกับจำนวนนับ 1-10 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการปะติดด้วยกระดาษ มีค่าประสิทธิภาพ (E1 / E2) เท่ากับ 92.55/94.72 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80 ที่กำหนดไว้

2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง จำนวนนับ 1-10 ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต มีความพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ เรื่อง สนุกกับจำนวนนับ 1-10 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการปะติดด้วยกระดาษ โดยเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.55 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมี ความพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ เรื่อง สนุกกับจำนวนนับ 1-10 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการปะติดด้วยกระดาษ ในแต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลางและมาก โดยข้อที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากเป็นลำดับแรก คือ ชุดฝึกนี้ทำให้นักเรียนมีความรู้ เรื่อง จำนวนนับ 1-10 มากขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.71 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 รองลงมา คือ ชุดฝึกนี้ช่วยให้นักเรียนและเพื่อน ๆ ได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.58 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 และนักเรียนชอบเรียนด้วยชุดฝึกนี้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 ตามลำดับ

โพสต์โดย ครูอีด : [22 ก.พ. 2559 เวลา 16:04 น.]
อ่าน [1941] ไอพี : 171.6.245.59
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ