ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเขาทองพิทยาคม

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม ปีการศึกษา 2557

ผู้ศึกษา : นางพะเยาว์ เหล่าเนตร

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนเขาทองพิทยาคม

ปีการศึกษา 2557 เป็นการวิจัยเชิงประเมิน ผู้ประเมินเลือกใช้รูปแบบการประเมินตามแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินบริบท ของโครงการ (Context Evaluation) 2. เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input Evaluation) 3. เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ (Process Evaluation) 3.1) เกี่ยวกับการดำเนินงานพร้อมทั้งวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 3.2) เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของครู 4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) ในด้าน 4.1) พฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 4.2 ) ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ครูผู้สอนจำนวน 17 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและที่ปรึกษา จำนวน 15 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 จำนวน 148 คน และนักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 จำนวน 148 คน การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน ดำเนินการโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วนำผลของการคำนวณมาแปลความหมายตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ มีจำนวน 6 ฉบับ แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ 1. แบบประเมินบริบทของโครงการ 2. แบบประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ 3. แบบประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการ เกี่ยวกับการดำเนินงาน พร้อมทั้งวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และ

สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 4. แบบประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของครู 5. แบบประเมิน ผลผลิตของโครงการ เกี่ยวกับพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน และ 6. แบบประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมิน

1. ผลการประเมินบริบทของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียน เขาทองพิทยาคม ปีการศึกษา 2557 โดยผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญและครูผู้สอน เกี่ยวกับความเหมาะสมของการกำหนดโครงการ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์โครงการกับสภาพแวดล้อม ความสอดคล้องของเป้าหมายโครงการกับนโยบายและสภาพแวดล้อม ความเป็นไปได้ ความต้องการและความจำเป็นของการกำหนดโครงการ และความพร้อมของปัจจัยเพื่อการดำเนินโครงการ ภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก

2. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนเขาทองพิทยาคม ปีการศึกษา 2557 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาและที่ปรึกษา โดยประเมินความเหมาะสม/พอเพียงของปัจจัยนำเข้า ในด้านงบประมาณ วิทยากร ความรู้ความสามารถของคณะทำงาน วัสดุอุปกรณ์ ระยะเวลา สถานที่ การสนับสนุนของฝ่ายบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรในชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน เขาทองพิทยาคม ปีการศึกษา 2557 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก

3. ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน เขาทองพิทยาคม ปีการศึกษา 2557 พบว่า 3.1 ผลการประเมินกระบวนการ การดำเนินงาน พร้อมทั้งวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข และการจัดกิจกรรมของครู ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน และผู้ปกครองนักเรียน ภาพรวม อยู่ในระดับมาก พบจุดเด่น จุดด้อย และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ในแต่ละกิจกรรมแตกต่างกันไปตามสภาพ ของกิจกรรมและโครงการ นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมตามเป้าหมาย 3.2 ผลการจัดกิจกรรมของครูตามโครงการ ตามความคิดเห็นของนักเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน เขาทองพิทยาคม ปีการศึกษา 2557 พบว่า 4.1 ผลการประเมินพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนตามความคิดเห็นของครูผู้สอน และผู้ปกครองนักเรียน ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนทั้ง 12 ด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 4.2 ผลการประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน เขาทองพิทยาคม ปีการศึกษา 2557 เกี่ยวกับความพึงพอใจของครูผู้สอน และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเขาทองพิทยาคม ปีการศึกษา 2557 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย เยาว์ : [4 มิ.ย. 2559 เวลา 20:23 น.]
อ่าน [2250] ไอพี : 1.10.214.8
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 163,477 ครั้ง
บทบาทของครู
บทบาทของครู

เปิดอ่าน 14,519 ครั้ง
คลิปข่าวทุจริตสอบ ล่าสุดจาก เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ 9 มี.ค.56
คลิปข่าวทุจริตสอบ ล่าสุดจาก เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ 9 มี.ค.56

เปิดอ่าน 15,253 ครั้ง
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา โดย คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา พฤษภาคม 2562
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา โดย คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา พฤษภาคม 2562

เปิดอ่าน 20,158 ครั้ง
กุ้งเดินขบวนมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ
กุ้งเดินขบวนมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ

เปิดอ่าน 22,653 ครั้ง
วิธีลดต้นขา แบบญี่ปุ่น ง่ายๆ ไม่เสียตังค์
วิธีลดต้นขา แบบญี่ปุ่น ง่ายๆ ไม่เสียตังค์

เปิดอ่าน 24,069 ครั้ง
น่ารักครับ! ลูกใช้หลักอริยสัจ 4 แนะทางออกแก้ปัญหาแม่ติดโทรศัพท์
น่ารักครับ! ลูกใช้หลักอริยสัจ 4 แนะทางออกแก้ปัญหาแม่ติดโทรศัพท์

เปิดอ่าน 14,023 ครั้ง
10 ลักษณะนิสัยแห่งผู้ประสบความสำเร็จ
10 ลักษณะนิสัยแห่งผู้ประสบความสำเร็จ

เปิดอ่าน 10,591 ครั้ง
การค้ำประกันสัญญาอนุญาตให้ ขรก.ลาศึกษาต่อ ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฯ ฉบับใหม่
การค้ำประกันสัญญาอนุญาตให้ ขรก.ลาศึกษาต่อ ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฯ ฉบับใหม่

เปิดอ่าน 10,446 ครั้ง
ดื่มนม วิธีเสริมแคลเซียมอย่างประหยัด
ดื่มนม วิธีเสริมแคลเซียมอย่างประหยัด

เปิดอ่าน 12,513 ครั้ง
ทำไมเวลาเกา จึงหายคัน
ทำไมเวลาเกา จึงหายคัน

เปิดอ่าน 11,391 ครั้ง
เทคนิค 6 ต. เพื่อสอบแอดมิชชั่นให้ "ติด"
เทคนิค 6 ต. เพื่อสอบแอดมิชชั่นให้ "ติด"

เปิดอ่าน 32,672 ครั้ง
กินเจ-มังสวิรัติ ต่างกันอย่างไร
กินเจ-มังสวิรัติ ต่างกันอย่างไร

เปิดอ่าน 10,998 ครั้ง
การศึกษาไทย 2.0
การศึกษาไทย 2.0

เปิดอ่าน 10,072 ครั้ง
ครีมหอยทาก คืออะไร ทำไมสาว ๆ ฮิตกันจัง
ครีมหอยทาก คืออะไร ทำไมสาว ๆ ฮิตกันจัง

เปิดอ่าน 11,079 ครั้ง
เปลี่ยนผิวหน้าพังให้กลับมาสวยปังกับ 4 การรักษาฝ้าอย่างถูกวิธี
เปลี่ยนผิวหน้าพังให้กลับมาสวยปังกับ 4 การรักษาฝ้าอย่างถูกวิธี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 6,211 ครั้ง
ทำอย่างไร?...ถึงจะทำให้คนในชาติเกิดค่านิยมไทย
ทำอย่างไร?...ถึงจะทำให้คนในชาติเกิดค่านิยมไทย

เปิดอ่าน 10,741 ครั้ง
ลดสารพิษเพื่อสุขภาพด้วยสมุนไพร
ลดสารพิษเพื่อสุขภาพด้วยสมุนไพร

เปิดอ่าน 8,258 ครั้ง
5 เหตุผลดีๆ ที่คุณควรออกกำลัง
5 เหตุผลดีๆ ที่คุณควรออกกำลัง

เปิดอ่าน 8,251 ครั้ง
ดูฟรี! เฉลยข้อสอบฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัยทาง online
ดูฟรี! เฉลยข้อสอบฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัยทาง online

เปิดอ่าน 13,949 ครั้ง
สุดยอดจอดรถขั้นเทพ ทุบสถิติสไลด์เข้าที่จอดแคบที่สุด
สุดยอดจอดรถขั้นเทพ ทุบสถิติสไลด์เข้าที่จอดแคบที่สุด เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ