ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐานพื้นฐาน เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต แ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐานพื้นฐาน เรื่อง

เซลล์ของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนอุเทนพัฒนา

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ผู้วิจัย นางสาวนันตพร วดีศิริศักดิ์

ปีที่รายงาน 2558

รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐานพื้นฐาน เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุเทนพัฒนา ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ที่มีต่อวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการพัฒนาในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ของโรงเรียนอุเทนพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ที่ศึกษาในปีการศึกษา 2558 จำนวน 37 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช จำนวน 9 ชุด ซึ่งประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ ชุดที่ 1 เรื่อง ลักษณะและรูปร่างของสิ่งมีชีวิต ชุดที่ 2 เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ ชุดที่ 3 เรื่อง เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ชุดที่ 4 เรื่อง การเคลื่อนที่ของสารผ่านเซลล์ ชุดที่ 5 เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ชุดที่ 6 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก ชุดที่ 7 เรื่อง การเจริญเติบโตของพืช ชุดที่ 8 เรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชและชุดที่ 9 เรื่อง เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตของพืช 2) แผนการจัดการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เซลล์ ของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.22 -0.77 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.76 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมตามชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจทั้งฉบับ เท่ากับ 0.989 ผลการพัฒนาพบว่า

1. แผนการจัดกิจกรรมด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.11/86.70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2. ดัชนีประสิทธิผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7939 หมายความว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้น 79.39

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ที่มีต่อ วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักร การเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) มีอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62

โพสต์โดย อังสนา สุพร : [13 ส.ค. 2559 เวลา 07:30 น.]
อ่าน [2217] ไอพี : 1.1.208.143
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ