ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

ชื่อผู้วิจัย นายพงค์ทิพย์ มะโนเรศ

ปีการศึกษา 2557-2558

บทคัดย่อ

การพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ เนื่องจากสภาพปัจจุบันปัญหาในการดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูยังไม่หลากหลายส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ทาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ำ ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสำคัญทางวิชาการอันเป็นภารกิจหลักของโรงเรียน การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ตามกรอบการศึกษาเกี่ยวกับโครงงาน 6 ขั้นตอน ได้แก่ การคิดและเลือกหัวข้อโครงงาน การวางแผนการจัดทาโครงงาน การทาโครงงาน การเขียนรายงานโครงงาน การนำเสนอผลงานโครงงาน และการประเมินผลโครงงาน ซึ่งการดำเนินการพัฒนาได้ใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action..Research) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการวางแผน (Planning) ขั้นการปฏิบัติ (Action) ขั้นการสังเกต (Observation) และขั้นการสะท้อนผล (Reflection) โดยดำเนินการพัฒนาเป็น 2 วงรอบ กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนา คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การจัดกิจรรมการประกวดโครงงานและการนิเทศ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีผู้ร่วมศึกษา จำนวน 4 คน ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ จำนวน 4 คน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จานวน 81 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จานวน 93 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบประเมิน แบบบันทึกนิเทศ และแบบประเมินความพึงพอใจ ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคแบบสามเส้า (Triangulation Technique) นำเสนอ ผลการศึกษาค้นคว้าโดยวิธีพรรณนา

ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า การพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สามารถพัฒนาบุคลากรผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า ให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบโครงงาน 6 ขั้นตอนได้ โดยได้นำความรู้หลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการแล้วไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ สามารถแนะนำครูที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการให้มีความรู้ความเข้าใจได้ และจากการนิเทศพบว่า บุคลากรมีความเชื่อมั่นและมีความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานมากขึ้น แต่ยังไม่เกิดความชำนาญ จึงได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นในวงรอบที่ 2 โดยการให้บุคลากรร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัญหาสาเหตุที่ไม่ประสบผลสำเร็จ แล้วนำผลการวิเคราะห์ไปพัฒนาในวงรอบที่ 2 ด้วยการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานระดับสถานศึกษา และการนิเทศแบบเข้ม โดยผู้ศึกษาและผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าเป็นครูพี่เลี้ยง พบว่าบุคลากรมีความรู้มากยิ่งขึ้น สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานได้เป็นอย่างดี มีทักษะและชำนาญมากขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัด การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ

โดยสรุปผลการพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ชี้ให้เห็นว่าในการพัฒนาบุคลากรโดยใช้กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมการประกวดโครงงาน และ การนิเทศ สามารถพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโครงงาน ตามกระบวนการทั้ง 6 ขั้นตอน อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายได้ ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น

โพสต์โดย photon13 : [24 ส.ค. 2559 เวลา 09:44 น.]
อ่าน [4221] ไอพี : 110.77.251.128
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,551 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาไทย เป็นเรื่องที่เหลวไหลและเลื่อนลอย
ปฏิรูปการศึกษาไทย เป็นเรื่องที่เหลวไหลและเลื่อนลอย

เปิดอ่าน 21,888 ครั้ง
ปรากฏการณ์ดาวศุกร์โคจรตัดหน้าดวงอาทิตย์
ปรากฏการณ์ดาวศุกร์โคจรตัดหน้าดวงอาทิตย์

เปิดอ่าน 23,061 ครั้ง
"ปลาไทย" โอเมก้าสูง กิน "เป็น" แล้ว "ดี"
"ปลาไทย" โอเมก้าสูง กิน "เป็น" แล้ว "ดี"

เปิดอ่าน 10,375 ครั้ง
"เรียกเหงื่อลดโรค" คุณก็ทำได้ ทุกวัย มาดูแลใส่ใจสุขภาพกันนะ
"เรียกเหงื่อลดโรค" คุณก็ทำได้ ทุกวัย มาดูแลใส่ใจสุขภาพกันนะ

เปิดอ่าน 9,064 ครั้ง
นักวิจัย สกสว.เจ๋ง ผลิต ‘มือเทียมกล’ ควบคุมผ่านสัญญาณไฟฟ้าในกล้ามเนื้อ เพื่อคนพิการ
นักวิจัย สกสว.เจ๋ง ผลิต ‘มือเทียมกล’ ควบคุมผ่านสัญญาณไฟฟ้าในกล้ามเนื้อ เพื่อคนพิการ

เปิดอ่าน 88,629 ครั้ง
ฮือฮา! รถใช้น้ำแทนน้ำมัน วิ่งได้ 56 กิโลเมตร/ลิตร
ฮือฮา! รถใช้น้ำแทนน้ำมัน วิ่งได้ 56 กิโลเมตร/ลิตร

เปิดอ่าน 40,954 ครั้ง
ไขคำตอบ "โรงเรียน ครู อยู่อย่างไรในยุค4.0?"
ไขคำตอบ "โรงเรียน ครู อยู่อย่างไรในยุค4.0?"

เปิดอ่าน 17,764 ครั้ง
โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

เปิดอ่าน 11,558 ครั้ง
5 สไตล์การกินเพื่อสุขภาพดี
5 สไตล์การกินเพื่อสุขภาพดี

เปิดอ่าน 40,479 ครั้ง
งานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา
งานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา

เปิดอ่าน 14,795 ครั้ง
QR CODE คืออะไร
QR CODE คืออะไร

เปิดอ่าน 12,707 ครั้ง
การศึกษาไทย 2.0
การศึกษาไทย 2.0

เปิดอ่าน 40,300 ครั้ง
6 ข้อคิดดี ๆ จากนิทานอีสปที่คุณอาจจะลืมไปแล้ว
6 ข้อคิดดี ๆ จากนิทานอีสปที่คุณอาจจะลืมไปแล้ว

เปิดอ่าน 14,088 ครั้ง
PowerPoint ชี้แจงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
PowerPoint ชี้แจงตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

เปิดอ่าน 33,762 ครั้ง
ความเป็นมาของพระไตรปิฎก
ความเป็นมาของพระไตรปิฎก

เปิดอ่าน 23,389 ครั้ง
คลิปโครงการ "ลดพุงลดโรค 90 วินาที" โดย สสส. ที่กำลังฮิตสุดๆ ในขณะนี้
คลิปโครงการ "ลดพุงลดโรค 90 วินาที" โดย สสส. ที่กำลังฮิตสุดๆ ในขณะนี้
เปิดอ่าน 13,732 ครั้ง
เคล็ด(ไม่)ลับ
เคล็ด(ไม่)ลับ'หัวกะทิ'
เปิดอ่าน 41,527 ครั้ง
ฟังก์ชันของ exponential
ฟังก์ชันของ exponential
เปิดอ่าน 12,310 ครั้ง
แนะปรับกระจก-ท่านั่งเหมาะสม ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ
แนะปรับกระจก-ท่านั่งเหมาะสม ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ
เปิดอ่าน 19,444 ครั้ง
ร่าง พรฎ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ....
ร่าง พรฎ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ....

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ