ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการใช้บทเรียนการ์ตูน ชุด I love MueangKhlung กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นป

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้บทเรียนการ์ตูน ชุด I love MueangKhlung

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้ศึกษา นางสิริรัตน์ หรรษาพันธุ์

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนการ์ตูน ชุด I love MueangKhlungกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนการ์ตูน ชุด I love MueangKhlungกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ก่อนเรียนและหลังเรียนและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนการ์ตูน ชุด I love MueangKhlungกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558จำนวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ บทเรียนการ์ตูน ชุด I love MueangKhlungกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5จำนวนทั้งสิ้น 5หน่วย

แผนการจัดการเรียนรู้บทเรียนการ์ตูน ชุด I love MueangKhlungกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5จำนวนทั้งสิ้น 17 แผน (รวมการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 20 ข้อ และแบบทดสอบหลังเรียนประจำหน่วย จำนวน 50 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน จำนวน 10 ข้อผู้ศึกษาได้ดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้เรียนโดยผู้ศึกษาได้ทดสอบก่อนเรียนกับผู้เรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย จำนวน 20 ข้อ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง แล้วดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับผู้เรียนโดยใช้บทเรียนการ์ตูน ชุด I love MueangKhlungกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5จำนวน 5หน่วย หลังจากที่ผู้ศึกษาสอนจบแต่ละหน่วย ได้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนประจำแบบหน่วยเพื่อนำคะแนนที่ได้ไปหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ได้ทำการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับที่ผู้เรียนใช้ทดสอบก่อนเรียน ใช้เวลา 1 ชั่วโมงและทำการสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนการ์ตูน ชุด I love MueangKhlungกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนการ์ตูน ชุด I love MueangKhlungกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ตามเกณฑ์ 80/80ซึ่งแปลผลคะแนนโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังการใช้บทเรียนการ์ตูน ชุด I love MueangKhlungกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โดยการทดสอบค่าที(t-test) และการหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนการ์ตูน ชุด I love MueangKhlungกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ

ผลการศึกษาพบว่าผลคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียน จากการทำแบบทดสอบหลังเรียนประจำหน่วยแต่ละหน่วยทั้งหมด 5หน่วย กับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน โดยใช้บทเรียนการ์ตูน ชุด I love MueangKhlungมีค่าสูงสุดรองลงมา 3 อันดับ คือ (E1/E2) = 87.31/84.23, 86.15/84.23 และ 85.00/84.23 โดยในภาพรวม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.62/84.23ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนการ์ตูน ชุด I love MueangKhlungก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.46 และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.85แสดงให้เห็นว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05และผลการหาความพึงพอใจ พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนการ์ตูน ชุด I love MueangKhlungอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.48

โพสต์โดย ครูอ้วน : [13 ก.ย. 2559 เวลา 12:34 น.]
อ่าน [1306] ไอพี : 101.109.102.48
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร



 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ