ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย

ในการศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้

กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ระหว่างการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยทั้งรายด้านและภาพรวม และเพื่อศึกษาผลการเปรียบเทียบพัฒนาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านทั้งรายด้านและภาพรวม ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ อำเภอน้ำปาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จำนวน 15 คน เป็นเด็กชาย 12 คน เด็กหญิง 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย คู่มือการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย และแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 และตัวแปรตามได้แก่ พฤติกรรมด้านการนับจำนวน การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับ และการบอกแสดงตำแหน่ง การเก็บและรวบรวมได้แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือเก็บและรวบรวมข้อมูลก่อนการดำเนินการด้วยแบบทดสอบที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น เก็บและรวบรวมข้อมูลระหว่างการจัดกิจกรรม ช่วง 10 สัปดาห์ จำนวน 10 ครั้ง ด้วยเครื่องมือวัดและประเมินผลตามแผนการจัดกิจกรรมทั้ง 30 แผน และสุดท้าย เก็บและรวบรวมข้อมูลหลังการดำเนินการด้วยแบบทดสอบเดียวกันกับการเก็บและรวบรวมข้อมูลก่อนการดำเนินการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย (µ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และทดสอบความแตกต่างของคะแนนด้วย t-test Dependent Samples.

สรุปผลการศึกษา ดังนี้

1. ผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ระหว่างช่วงเวลา 10 สัปดาห์ จากการใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำแนกรายพฤติกรรม ได้แก่ การนับจำนวน การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับ และการบอก/แสดงตำแหน่ง พบว่า ทุกพฤติกรรมและภาพรวม เริ่มสัปดาห์แรกมีพัฒนาการดีขึ้นทุกช่วงสัปดาห์ ยกเว้น บางสัปดาห์ที่ระดับพฤติกรรมลดลง เช่น ทักษะด้านการนับจำนวน ในสัปดาห์ที่ 7 เด็กมีพฤติกรรมลดลง จากระดับ 2.67 ลดลงเป็น 2.53 จากนั้นก็มีการพัฒนาขึ้นจนถึงสัปดาห์ที่ 10 ทักษะด้านการเปรียบเทียบ ในสัปดาห์ที่ 7 เด็กมีพฤติกรรมลดลงจากระดับพฤติกรรม 2.87 ลดลงเป็น 2.73 จากนั้นก็พัฒนาขึ้นจนถึงสัปดาห์ที่ 10 สำหรับทักษะการบอก/แสดงตำแหน่ง เด็กมีระดับพฤติกรรมพัฒนาการดีขึ้นทุกช่วงสัปดาห์และคงที่ คืออยู่ระดับ 2.73 ในช่วงสัปดาห์ที่ 8 ถึงสัปดาห์ที่ 10 สรุปภาพรวมด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เด็กมีการพัฒนาดีขึ้น ตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์สุดท้าย

2. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำแนกรายพฤติกรรมและภาพรวม พบว่า ทุกพฤติกรรมคะแนนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง เมื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังการทดลองด้วยสถิติ t-test ปรากฏว่า ทุกพฤติกรรมและภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ที่ df = 14 โดยค่า t ที่คำนวณได้ทุกพฤติกรรมและภาพรวมสูงกว่าค่า t ในตาราง df14,.01 แสดงว่าการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 จากการใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ทำให้เด็กมีพฤติกรรมก่อนและหลังการจัดกิจกรรมแตกต่างกันในทางที่ดีขึ้น

โพสต์โดย ไล : [9 ต.ค. 2559 เวลา 13:38 น.]
อ่าน [2122] ไอพี : 106.0.211.150
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ รัตนา มาสิงห์

  ความคิดเห็นที่ 1

เป็นผลงานที่ดีและเหมาะสมกับนักเรียนมากค่ะ

วันที่โพสต์ [9 ต.ค. 2559 เวลา 13:43 น.] ไอพี : [223.24.15.203] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ