ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) สังกัด เทศบาลตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2558 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการในด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้าด้านกระบวนการ ด้านผลผลิตและ ผลกระทบของโครงการตามทัศนะของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำผลการประเมินเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การประเมินครั้งนี้ได้ใช้รูปแบบการประเมินของ ใช้รูปแบบการประเมินของโมเดล CIPPI ปี 2002 ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam’s CIPP Model) โดยพิจารณาผลกระทบ (Impact) ร่วมด้วย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1– 6 จำนวน 12 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 275 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 275 คน รวมทั้งสิ้น 565 คน โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) ปีการศึกษา 2558 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามระดับความคิดเห็น ข้อมูลที่ได้นำมาหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมิน พบว่า

โดยภาพรวมทุกด้าน ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก)ปีการศึกษา 2558 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมาก ไปหาน้อย ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านผลผลิต ด้านกระบวนการ ด้านปัจจัยและผลกระทบ ตามลำดับ

ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามอันดับ ได้แก่ โครงการมีความเหมาะสมกับสภาพความต้องการของนักเรียน ความสอดคล้องของโครงการกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและโครงการมีความเหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ของโรงเรียน โครงการเหมาะสมกับศักยภาพและทรัพยากรของโรงเรียนและชุมชน

ด้านปัจจัยของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามอันดับ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้นำชุมชนให้การสนับสนุนและเป็นผู้นำโครงการ บุคลากรในโรงเรียนมีความสนใจ มีความรู้ ความสามารถในการดำเนินโครงการ และการสนับสนุนของผู้ปกครองด้านงบประมาณ

ด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและนักเรียน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับ ได้แก่ การประชุมวางแผน การดำเนินงาน ความร่วมมือของคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องของโครงการ และผู้บริหารให้การนิเทศ ติดตาม ดูแล และให้กำลังใจในการทำงาน

ด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและนักเรียน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามอันดับ ได้แก่ นักเรียนแสดงความเคารพต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณ นักเรียนพบว่าทรัพย์สมบัติของโรงเรียนเสียหายแจ้งให้ครูทราบทุกครั้ง และนักเรียนมีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ABSTRACT

This research aimed to 1) evaluate the project of developing ethic and moral undertaken by Tessaban 1 (a noo baan dek na rak) School under the , Nong Bua Daeng, Chaiyaphum, year 2015 in terms of context, input, process, output and outcome. 2) to develop the efficiency of student’s ethic and moral in Tessaban 1 (a noo baan dek na rak) School. Stufflebeam’s CIPP Model were used and also considered in term of impact. The 570 participants included 12 teachers, 275 students in Prathom 1- 6, 8 school-board members, and 275 parents in academic year 2013. Different questionnaires, interview, and student’s behavioral measure were used for data collection. The data were analyzed for percentage, mean, and standard deviation.

The results were as follows:

1. The context the project of developing ethic and moral undertaken by Tessaban 1 (a noo baan dek na rak) School was evaluated in a good level as a whole, ranging from the descending order as the aspect of better school environment, output, process and impact respectively.

2. The environment of this project was evaliated in good lavel as a whole, ranking from the descending order as the aspect of suitable environment for students, the consistency of the project with the course, the appropriate teaching program to the role and functions of the school, and the project is suitable for the potential and resources of the school and the community.

3. The factors of moral development on student of Tessaban 1 (a noo baan dek na rak) School was evaliated in good lavel as a whole, ranking from the descending order as the aspect of school administrator leader, community leaders to support and lead the project; school personnel were interested in knowledge and ability to implement the project and supporting the budget from parents.

4. The process of of moral development on student of Tessaban 1 (a noo baan dek na rak) School was evaliated in good lavel as a whole, ranking from the descending order as the aspect of the planned meeting and progressing; the cooperation committee; and management supervision and monitoring of the morale.

5. The outcome of the project was evaluated in a good level as a whole, ranging from the descending order as the aspect of respectful student to parents and teachers, encouraging the students to be a caregiver to school properties, and making the students to be good citizen of the society.

Keyword: The evaluation of the project of developing ethic and moral

โพสต์โดย รองฯอาทิตย์ : [2 มี.ค. 2560 เวลา 13:47 น.]
อ่าน [2475] ไอพี : 223.205.234.2
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 26,178 ครั้ง
การศึกษาไทยอาการหนัก คุณหมอต้องส่งเข้าห้อง ICU
การศึกษาไทยอาการหนัก คุณหมอต้องส่งเข้าห้อง ICU

เปิดอ่าน 10,409 ครั้ง
แก้ปัญหา รักแร้ดำ
แก้ปัญหา รักแร้ดำ

เปิดอ่าน 12,465 ครั้ง
แชร์ซึ้ง! "ฉันเป็นครู ตายแล้วขอเป็นครูต่อไป"
แชร์ซึ้ง! "ฉันเป็นครู ตายแล้วขอเป็นครูต่อไป"

เปิดอ่าน 42,521 ครั้ง
6 หลักสำคัญ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้เด็กดี เก่ง มีความสุข
6 หลักสำคัญ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้เด็กดี เก่ง มีความสุข

เปิดอ่าน 43,542 ครั้ง
พืชสมุนไพรพื้นบ้าน
พืชสมุนไพรพื้นบ้าน

เปิดอ่าน 13,135 ครั้ง
10 อาหารดำ กินแล้วดีต่อสุขภาพ
10 อาหารดำ กินแล้วดีต่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 16,932 ครั้ง
แกัวมังกร สุดยอดผลไม้เพื่อสุขภาพ
แกัวมังกร สุดยอดผลไม้เพื่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 2,111 ครั้ง
ทำไมอุตสาหกรรมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นผู้เล่นใหญ่ในเศรษฐกิจของหลายประเทศ
ทำไมอุตสาหกรรมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นผู้เล่นใหญ่ในเศรษฐกิจของหลายประเทศ

เปิดอ่าน 15,221 ครั้ง
วอยเอเจอร์ 2 เผยระบบสุริยะไม่กลม
วอยเอเจอร์ 2 เผยระบบสุริยะไม่กลม

เปิดอ่าน 26,781 ครั้ง
เทคนิคการประเมินผลในชั้นเรียน
เทคนิคการประเมินผลในชั้นเรียน

เปิดอ่าน 36,234 ครั้ง
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : ยูคลิด (Euclid)
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : ยูคลิด (Euclid)

เปิดอ่าน 10,306 ครั้ง
ค้นพบคุณประโยชน์ของพวกผลไม้หลังสุด มีคุณมากกว่าเก่า 5 เท่า
ค้นพบคุณประโยชน์ของพวกผลไม้หลังสุด มีคุณมากกว่าเก่า 5 เท่า

เปิดอ่าน 10,270 ครั้ง
5 วิธีชวนขับรถประหยัดน้ำมัน
5 วิธีชวนขับรถประหยัดน้ำมัน

เปิดอ่าน 10,297 ครั้ง
ชมหรือยัง? สถานการณ์ การศึกษาไทย 2557 (The State of Thai Education 2014)
ชมหรือยัง? สถานการณ์ การศึกษาไทย 2557 (The State of Thai Education 2014)

เปิดอ่าน 29,846 ครั้ง
ใครมีปัญหาเก็บเงินไม่อยู่มือ เรามีวิธีเก็บเงินให้อยู่มือมาฝาก
ใครมีปัญหาเก็บเงินไม่อยู่มือ เรามีวิธีเก็บเงินให้อยู่มือมาฝาก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 19,197 ครั้ง
ดื่มเบียร์ทุกวัน ทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นได้
ดื่มเบียร์ทุกวัน ทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นได้

เปิดอ่าน 25,941 ครั้ง
ความสำคัญของวันวิสาขบูชา
ความสำคัญของวันวิสาขบูชา

เปิดอ่าน 12,953 ครั้ง
คลิป"เล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัย" โดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คลิป"เล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัย" โดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เปิดอ่าน 9,132 ครั้ง
IE8 ครองตำแหน่งบราวเซอร์ที่มีผู้ใช้มากที่สุด
IE8 ครองตำแหน่งบราวเซอร์ที่มีผู้ใช้มากที่สุด

เปิดอ่าน 35,061 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 2 ลูกบอล (The Ball)
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 2 ลูกบอล (The Ball) เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ