ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านตำแย สำนักงาน

ผู้วิจัย นายอภินันทิชัย แกระหัน

สถานที่ทำงาน โรงเรียนบ้านตำแย อำเภอม่วงสามสิบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ปีที่พิมพ์ 2560

บทคัดย่อ

การเร่งรัดปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรม นำความรู้ สร้างความตระหนัก สำนึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสถาบันการศึกษา การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านตำแย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) กลุ่มผู้ร่วมวิจัย มีจำนวน 6 คน ประกอบด้วย ผู้วิจัย และครูโรงเรียนบ้านตำแย จำนวน 5 คน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีจำนวน 55 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบประเมิน และแบบบันทึก การวิเคราะห์เชิงปริมาณใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ยึดหลักการตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Triangulation Technique) และนำเสนอเชิงบรรยาย ผลการวิจัย พบว่า

จากการศึกษาสภาพปัจจุบันก่อนการพัฒนาการดำเนินกิจกรรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ครูโรงเรียนบ้านตำแย ยังขาดความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการจัดกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จึงทำให้การดำเนินโครงการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ประสบผลสำเร็จ จึงมีการประชุมเพื่อชี้แจงสภาพปัญหา ให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนในการแก้ปัญหาพัฒนาร่วมกัน โดยการกำหนดกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา 3 กลยุทธ์ คือ การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และการนิเทศภายในผลการดำเนินการพัฒนาในรอบที่ 1 พบว่า ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทำให้ผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนในทิศทางที่ดีขึ้น ผลจากการศึกษาดูงาน ทำให้กลุ่มผู้ร่วมวิจัยเกิดความสนใจ ความกระตือรือร้น มีความตระหนัก เห็นคุณค่า และความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนดียิ่งขึ้น และผลจากการนิเทศภายใน ทำให้กลุ่มผู้ร่วมวิจัยได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนในทิศทางที่ดีขึ้น คือ ผลจากการดำเนินการในวงรอบที่ 1 สะท้อนผลจากการประเมินกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.39) และจากการสะท้อนผลจากพฤติกรรมของนักเรียน พบว่า จากการส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก ( = 4.13) จากการพัฒนาในวงรอบที่ 1 กลุ่มผู้ร่วมวิจัยได้ประชุมร่วมกันเพื่อพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาการนิเทศภายใน ผลจากการดำเนินการในวงรอบที่ 2 สะท้อนผลจากการประเมินกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านตำแย 5 กิจกรรม พบว่า การดำเนินกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63) และจากการสะท้อนผลจากพฤติกรรมของนักเรียน พบว่า จากการส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57)

โดยสรุป ผลการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านตำแย โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา 3 กลยุทธ์ ได้แก่ การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และการนิเทศภายใน เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมอาศรมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมปุ๋ยน้ำชีวภาพ กิจกรรมการผลิตข้าวกล้องและกิจกรรมต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควรแก่การนำไปประยุกต์ในโรงเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนต่อไป

โพสต์โดย ดื้อ : [15 พ.ค. 2560 เวลา 10:49 น.]
อ่าน [2646] ไอพี : 101.51.0.138
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 403,224 ครั้ง
ดาวน์โหลด แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ดาวน์โหลด แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

เปิดอ่าน 29,575 ครั้ง
สอนให้เก่งพีชคณิต ต้องออกท่าออกทาง
สอนให้เก่งพีชคณิต ต้องออกท่าออกทาง

เปิดอ่าน 17,693 ครั้ง
ปลูกว่านเสริมชะตา
ปลูกว่านเสริมชะตา

เปิดอ่าน 274,731 ครั้ง
มิตรแท้ ๔ มิตรเทียม ๔
มิตรแท้ ๔ มิตรเทียม ๔

เปิดอ่าน 22,482 ครั้ง
ประเพณีสงกรานต์ล้านนา
ประเพณีสงกรานต์ล้านนา

เปิดอ่าน 85,031 ครั้ง
กระแสอะไรที่จะช่วยปรับรูปแบบโครงสร้างการปฏิรูปการศึกษาของไทย โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
กระแสอะไรที่จะช่วยปรับรูปแบบโครงสร้างการปฏิรูปการศึกษาของไทย โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

เปิดอ่าน 20,490 ครั้ง
ทำความเข้าใจ! เกี่ยวกับการสรรหา ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้อำนาจของ กศจ.
ทำความเข้าใจ! เกี่ยวกับการสรรหา ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้อำนาจของ กศจ.

เปิดอ่าน 19,029 ครั้ง
เหรียญปราบฮ่อ
เหรียญปราบฮ่อ

เปิดอ่าน 11,071 ครั้ง
"เลี้ยง"ต้องแบบไหน? "ลูกยุคดิจิตอล" ข้ามวิกฤต..สู่ไทย 4.0
"เลี้ยง"ต้องแบบไหน? "ลูกยุคดิจิตอล" ข้ามวิกฤต..สู่ไทย 4.0

เปิดอ่าน 24,265 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ฉบับที่3)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (ฉบับที่3)

เปิดอ่าน 19,003 ครั้ง
แนวทางการพัฒนาทักษะการค้นคว้า และศึกษาด้วยตนเองเพื่อรองรับ AEC : 2558
แนวทางการพัฒนาทักษะการค้นคว้า และศึกษาด้วยตนเองเพื่อรองรับ AEC : 2558

เปิดอ่าน 43,209 ครั้ง
กสศ. ผลิตสื่อให้ความรู้เรื่องโควิด-19 ฉบับภาษาถิ่น 4 ภาค
กสศ. ผลิตสื่อให้ความรู้เรื่องโควิด-19 ฉบับภาษาถิ่น 4 ภาค

เปิดอ่าน 33,302 ครั้ง
รูปแบบการสอน 7 ประการ
รูปแบบการสอน 7 ประการ

เปิดอ่าน 14,559 ครั้ง
ร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
ร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์

เปิดอ่าน 19,505 ครั้ง
มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก / Mark Elliot Zuckerberg ผู้ก่อตั้ง facebook
มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก / Mark Elliot Zuckerberg ผู้ก่อตั้ง facebook

เปิดอ่าน 13,092 ครั้ง
คนแห่ขอยา "เบญจอำมฤตย์" รักษามะเร็งฟรี ยอดพุ่ง 30 เท่าต่อวัน
คนแห่ขอยา "เบญจอำมฤตย์" รักษามะเร็งฟรี ยอดพุ่ง 30 เท่าต่อวัน
เปิดอ่าน 19,629 ครั้ง
รู้ไว้ใช่เสียหาย "กัญชง" ต่างจาก "กัญชา" อย่างไร?
รู้ไว้ใช่เสียหาย "กัญชง" ต่างจาก "กัญชา" อย่างไร?
เปิดอ่าน 11,284 ครั้ง
ระวังนะ "ความร้อน" สามารถทำลายข้อมูลใน SSD ได้
ระวังนะ "ความร้อน" สามารถทำลายข้อมูลใน SSD ได้
เปิดอ่าน 12,481 ครั้ง
กรมอุตุฯเตือนภัยพายุฤดูร้อนในประเทศไทย
กรมอุตุฯเตือนภัยพายุฤดูร้อนในประเทศไทย
เปิดอ่าน 103,755 ครั้ง
การทำกรอบรูปเปเปอร์มาเช่
การทำกรอบรูปเปเปอร์มาเช่

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ