ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านตำแย สำนักงาน

ผู้วิจัย นายอภินันทิชัย แกระหัน

สถานที่ทำงาน โรงเรียนบ้านตำแย อำเภอม่วงสามสิบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ปีที่พิมพ์ 2560

บทคัดย่อ

การเร่งรัดปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรม นำความรู้ สร้างความตระหนัก สำนึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสถาบันการศึกษา การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านตำแย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) กลุ่มผู้ร่วมวิจัย มีจำนวน 6 คน ประกอบด้วย ผู้วิจัย และครูโรงเรียนบ้านตำแย จำนวน 5 คน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีจำนวน 55 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบประเมิน และแบบบันทึก การวิเคราะห์เชิงปริมาณใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ยึดหลักการตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Triangulation Technique) และนำเสนอเชิงบรรยาย ผลการวิจัย พบว่า

จากการศึกษาสภาพปัจจุบันก่อนการพัฒนาการดำเนินกิจกรรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ครูโรงเรียนบ้านตำแย ยังขาดความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการจัดกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จึงทำให้การดำเนินโครงการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ประสบผลสำเร็จ จึงมีการประชุมเพื่อชี้แจงสภาพปัญหา ให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนในการแก้ปัญหาพัฒนาร่วมกัน โดยการกำหนดกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา 3 กลยุทธ์ คือ การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และการนิเทศภายในผลการดำเนินการพัฒนาในรอบที่ 1 พบว่า ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทำให้ผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนในทิศทางที่ดีขึ้น ผลจากการศึกษาดูงาน ทำให้กลุ่มผู้ร่วมวิจัยเกิดความสนใจ ความกระตือรือร้น มีความตระหนัก เห็นคุณค่า และความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนดียิ่งขึ้น และผลจากการนิเทศภายใน ทำให้กลุ่มผู้ร่วมวิจัยได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนในทิศทางที่ดีขึ้น คือ ผลจากการดำเนินการในวงรอบที่ 1 สะท้อนผลจากการประเมินกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.39) และจากการสะท้อนผลจากพฤติกรรมของนักเรียน พบว่า จากการส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก ( = 4.13) จากการพัฒนาในวงรอบที่ 1 กลุ่มผู้ร่วมวิจัยได้ประชุมร่วมกันเพื่อพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาการนิเทศภายใน ผลจากการดำเนินการในวงรอบที่ 2 สะท้อนผลจากการประเมินกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านตำแย 5 กิจกรรม พบว่า การดำเนินกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63) และจากการสะท้อนผลจากพฤติกรรมของนักเรียน พบว่า จากการส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57)

โดยสรุป ผลการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านตำแย โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา 3 กลยุทธ์ ได้แก่ การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และการนิเทศภายใน เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมอาศรมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมปุ๋ยน้ำชีวภาพ กิจกรรมการผลิตข้าวกล้องและกิจกรรมต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควรแก่การนำไปประยุกต์ในโรงเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนต่อไป

โพสต์โดย ดื้อ : [15 พ.ค. 2560 เวลา 10:49 น.]
อ่าน [2310] ไอพี : 101.51.0.138
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,565 ครั้ง
ทริคเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับน้ำ ที่คุณครูเอาไปสอนเด็กได้
ทริคเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับน้ำ ที่คุณครูเอาไปสอนเด็กได้

เปิดอ่าน 15,561 ครั้ง
ความหมายตามลายมือ
ความหมายตามลายมือ

เปิดอ่าน 14,632 ครั้ง
เทควันโด : อวัยวะของร่างกายที่ใช้เป็นอาวุธ
เทควันโด : อวัยวะของร่างกายที่ใช้เป็นอาวุธ

เปิดอ่าน 19,243 ครั้ง
เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2555 (ว22-ว23)
เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2555 (ว22-ว23)

เปิดอ่าน 13,897 ครั้ง
แว่นกันแดดแฟชั่น สวย เสี่ยง
แว่นกันแดดแฟชั่น สวย เสี่ยง

เปิดอ่าน 33,675 ครั้ง
การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์

เปิดอ่าน 40,842 ครั้ง
Animation สอนภาษาอังกฤษ (การทักทาย)
Animation สอนภาษาอังกฤษ (การทักทาย)

เปิดอ่าน 14,365 ครั้ง
ถาม - ตอบ เพื่อสุขภาพ
ถาม - ตอบ เพื่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 35,600 ครั้ง
รักษาฝ้าให้หายขาดได้หรือไม่? ครีมรักษาฝ้าให้หายขาดมีจริงไหม? เราหาคำตอบมาให้แล้ว!
รักษาฝ้าให้หายขาดได้หรือไม่? ครีมรักษาฝ้าให้หายขาดมีจริงไหม? เราหาคำตอบมาให้แล้ว!

เปิดอ่าน 19,861 ครั้ง
วิธีจำแบบใหม่ ใน 1 นาที
วิธีจำแบบใหม่ ใน 1 นาที

เปิดอ่าน 17,596 ครั้ง
โรคฉี่หนู...เชื้อร้ายที่มาพร้อมหน้าฝน
โรคฉี่หนู...เชื้อร้ายที่มาพร้อมหน้าฝน

เปิดอ่าน 18,710 ครั้ง
จำปาดะ
จำปาดะ

เปิดอ่าน 66,420 ครั้ง
เคล็ดลับ10 ข้อในการจำศัพท์ภาษาอังกฤษ
เคล็ดลับ10 ข้อในการจำศัพท์ภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 36,204 ครั้ง
วิธีการเชิงระบบ
วิธีการเชิงระบบ

เปิดอ่าน 79,477 ครั้ง
โคลงโลกนิติ
โคลงโลกนิติ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 16,152 ครั้ง
การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์
การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์

เปิดอ่าน 13,153 ครั้ง
น้ำขิงมะนาว สูตรนี้ได้คุณค่าจากสมุนไพรคูณสอง !
น้ำขิงมะนาว สูตรนี้ได้คุณค่าจากสมุนไพรคูณสอง !

เปิดอ่าน 21,301 ครั้ง
วิจัยพบ "สารสกัดสาหร่ายพวงองุ่น" ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด
วิจัยพบ "สารสกัดสาหร่ายพวงองุ่น" ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด

เปิดอ่าน 14,398 ครั้ง
5 สิ่งที่ควรทำก่อนจะอายุ 30
5 สิ่งที่ควรทำก่อนจะอายุ 30

เปิดอ่าน 12,626 ครั้ง
คลิป การจอดรถสุดเกรียน ชนิดเทพอยากเอามือปิดหน้า
คลิป การจอดรถสุดเกรียน ชนิดเทพอยากเอามือปิดหน้า เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ