ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 ส

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ของโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ผู้รายงาน : นายอดิเรก คำเป็กเครือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ปีการศึกษา : 2558

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) โครงการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) โครงการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) โครงการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และ4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) โครงการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 273 คน ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(ที่ไม่ใช่ผู้แทนครูหรือผู้บริหารสถานศึกษา) จำนวน 12 คน ครูผู้สอน จำนวน 32 คน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 168 คน และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 60 คน ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ซึ่งได้มาโดยการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 : 125) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน .05 ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวน 4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 แบบประเมินโครงการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ด้านบริบท (Context Evaluation) ฉบับที่ 2 แบบประเมินโครงการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ฉบับที่ 3 แบบประเมินโครงการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และฉบับที่ 4 แบบประเมินโครงการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ด้านผลผลิต (Product Evaluation รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง นำข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินโครงการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ด้านบริบท (Context Evaluation) พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

2. ผลการประเมินโครงการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

3. ผลการประเมินโครงการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

4. ผลการประเมินโครงการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ด้านผลผลิต (Product Evaluation) สรุปได้ดังนี้

4.1 คุณภาพของผู้เรียน พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

4.2 ความพึงพอใจของผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ที่ไม่ใช่ผู้แทนครูหรือผู้บริหารสถานศึกษา)ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

5. สรุปผลการประเมินโครงการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ด้านบริบท (Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต (Product Evaluation) พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดทุกด้าน

โพสต์โดย bksiri : [22 พ.ค. 2560 เวลา 14:45 น.]
อ่าน [1911] ไอพี : 1.20.64.178
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ