ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการเปลี่ยนผ่านนักเรียนพิการเข้าสู่ระบบโรงเรียน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวั

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการเปลี่ยนผ่านนักเรียนพิการเข้าสู่ระบบโรงเรียน

ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์

ผู้ประเมิน นางสาวน้ำเพชร คงเพชรศักดิ์

รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์

ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการเปลี่ยนผ่านนักเรียนพิการเข้าสู่ระบบโรงเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์ของการประเมิน ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อประเมินโครงการเปลี่ยนผ่านนักเรียนพิการเข้าสู่ระบบโรงเรียน 4 ด้าน คือ 1) ด้านบริบทของโครงการ 2) ด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการดำเนินโครงการ 3) ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ 4) ด้านผลผลิตของโครงการ 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจโครงการเปลี่ยนผ่านนักเรียนพิการเข้าสู่ระบบโรงเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์

ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 23 คน ผู้บริหารและครูโรงเรียนที่เป็นเป้าหมายในการเปลี่ยนผ่าน จำนวน 17 คน ผู้ปกครอง จำนวน 8 คน นักเรียนพิการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน มี 4 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 แบบสอบถามการประเมินด้านบริบทของโครงการและด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ฉบับที่ 2 แบบสอบถามการประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการ ฉบับที่ 3 แผนการเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคล ฉบับที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการ แบบสอบถามฉบับที่ 1 2 และ 4 มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ฉบับที่ 3 ตัดสินผลการประเมินแต่ละกิจกรรม เป็น 2 ระดับ คือ ผ่าน และ ไม่ผ่าน

การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนดำเนินโครงการ ระยะที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างดำเนินโครงการ ระยะที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังเสร็จสิ้นโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการประเมินโครงการสรุปได้ ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการเปลี่ยนผ่านนักเรียนพิการเข้าสู่ระบบโรงเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความเหมาะสมสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ โครงการมีความเหมาะสมต่อการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนพิการ และ โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการดำเนินโครงการเปลี่ยนผ่านนักเรียนพิการเข้าสู่ระบบโรงเรียน ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความเหมาะสมสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ 1) โครงการมีงบประมาณเพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงาน 2) คณะกรรมการดำเนินงานการเปลี่ยนผ่านนักเรียนพิการมีความเหมาะสม 3) คู่มือการเปลี่ยนผ่านนักเรียนพิการเข้าสู่ระบบโรงเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ มีความเพียงพอ เหมาะสม และสอดคล้องกับขั้นตอนในการดำเนินงาน อ่านเข้าใจง่าย และ 4) คู่มือผู้ปกครอง การเปลี่ยนผ่านนักเรียนพิการเข้าสู่ระบบโรงเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ มีความเพียงพอ เหมาะสม และสอดคล้องกับขั้นตอนในการดำเนินงาน อ่านเข้าใจง่าย

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการเปลี่ยนผ่านนักเรียนพิการเข้าสู่ระบบโรงเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความเหมาะสมสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ คณะกรรมการจัดทำแผนการเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคลจัดทำแผนเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนพิการ

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการเปลี่ยนผ่านนักเรียนพิการเข้าสู่ระบบโรงเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์

ผลการประเมินความสามารถของนักเรียนพิการตามแผนการเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคล พบว่า นักเรียนพิการที่มีความสามารถเหมาะสมเข้าสู่ระบบโรงเรียน จำนวน 7 คน นักเรียนพิการมีความสามารถไม่เหมาะสมเข้าสู่ระบบโรงเรียน จำนวน 1 คน

ดำเนินการเปลี่ยนผ่านนักเรียนพิการเข้าสู่ระบบโรงเรียนในปีการศึกษา 2560 จำนวน 7 คน

5. ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการเปลี่ยนผ่านนักเรียนพิการเข้าสู่ระบบโรงเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ 1) คณะกรรมการ จัดทำแผนการเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคลมีความเหมาะสม 2) ขั้นตอนการดำเนินโครงการเปลี่ยนผ่านนักเรียนพิการเข้าสู่ระบบโรงเรียนมีความเหมาะสม และ 3) ขั้นตอนในการดำเนินโครงการเปลี่ยนผ่านนักเรียนพิการเข้าสู่ระบบโรงเรียนมีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อนักเรียนพิการ

โพสต์โดย japsila : [6 มิ.ย. 2560 เวลา 09:50 น.]
อ่าน [2175] ไอพี : 101.51.143.247
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ