ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ดนตรี 1 ศ 21102 เรื่อง ดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ดนตรี 1 ศ 21102 เรื่อง ดนตรีไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้รายงาน นายศุภกิจ ทองนวม

โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ อำเภอวังทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2

ปีที่รายงาน 2559

รายงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาค่าประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ดนตรี 1 ศ 21102 เรื่อง ดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและก่อนเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ดนตรี 1 ศ 21102 เรื่อง ดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลและความก้าวหน้าทางการเรียน หลังจากการเรียนด้วยการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ดนตรี 1 ศ 21102 เรื่อง ดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ดนตรี 1 ศ 21102 เรื่อง ดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชาดนตรี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ศูนย์เครือข่ายนครไทย 9 อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ จำนวน 30 คน โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย จำนวน 18 คน โรงเรียนบ้านลาดคื้อ จำนวน 15 คน รวม 63 คน ประชาการกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเป็นเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชาดนตรี ศ 21102 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน ได้แก่ รายวิชา ดนตรี 1 ศ 21102 เรื่อง ดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จำนวน 5 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ ได้แก่ t-test (one-sample)

ผลการศึกษาพบว่า เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ดนตรี 1 ศ 21102เรื่อง ดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ โดยมีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 86.97/ 84.11 ซึ่งอยู่ในคุณภาพตามเกณฑ์80/80ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเริ่มเรียนและหลังเรียน แยกเป็นรายเล่ม ของเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ดนตรี 1 ศ 21102 เรื่อง ดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 แยกเป็นรายเล่ม พบว่า ค่าเฉลี่ย โดยภาพรวมคะแนนก่อนเรียน เท่ากับ 20.94 และหลังเรียน เท่ากับ 42.06 แยกเป็น รายเล่ม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ค่าดัชนีประสิทธิผลก่อนเรียนและหลังเรียน มีค่าเท่ากับ 0.77 ซึ่งมีค่าไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานดัชนีประสิทธิผล 0.50 หรือร้อยละ 50.00 ส่วนร้อยละของความก้าวหน้าทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ได้ 55.17 ซึ่งสูงกว่าค่าเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 25.00 ความคิดเห็นความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ดนตรี 1 ศ 21102 เรื่อง ดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ในด้านต่าง ๆโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.68 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย มากที่สุด คือ 4.69 รองลงมา คือ ด้านการใช้สื่อ อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.68 และด้านสาระการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.67 ส่วนด้านที่มีคะแนนน้อยกว่า ด้านอื่น ๆ คือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.66

โพสต์โดย ศุภกิจ ทองนวม : [13 มิ.ย. 2560 เวลา 18:27 น.]
อ่าน [1893] ไอพี : 223.207.248.252
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ