ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่องวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยสร้างสรรค์ชิ้นงาน

(Constructionism) กับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบปกติ

เรื่อง การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้วิจัย นางอุไร รุ่งเหมือนฟ้า

ปีที่ทำการวิจัย ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี การสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism) กับการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีสอนแบบปกติ เรื่อง การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดอัมพวันเจติยาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism) กับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบปกติเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ ของแบบฝึกหัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อศึกษาระดับทักษะการปฏิบัติงาน จากแบบประเมินชิ้นงาน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism) ประชากรคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 2 ห้อง รวมประชากรทั้งสิ้น 57 คน ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม Cluster Sampling ประกอบด้วยนักเรียนที่มีระดับสติปัญญาอยู่ในระดับ อ่อน ปานกลาง เก่ง จากนั้นทำการสุ่มโดยวิธีจับฉลาก (Lottery) กลุ่มแรกเป็นกลุ่มทดลองเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 จำนวน 28 คน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism) และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวน 29 คน เป็นกลุ่มควบคุม โดยจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบปกติ เรื่อง การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย คู่มือครู แบบฝึกหัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนลักษณะเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อแบบประเมินทักษะการปฏิบัติ (แบบประเมินชิ้นงาน) ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ จำนวน 3 ข้อแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism) เรื่องการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 20 ข้อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพื้นฐาน นำคะแนนข้อมูลที่ได้จากการวัดผลมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์เสนอลักษณะเป็นตารางและความเรียง

ผลการวิจัยพบว่า

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism) กับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบปกติชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จากการเปรียบเทียบพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2. การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกหัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การประดิษฐ์วัสดุ เหลือใช้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดอัมพวันเจติยาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามโดยหาค่า E1/E2 เท่ากับ 98.49/90.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80

3. การประเมินคะแนนทักษะการปฏิบัติ จากแบบประเมินชิ้นงานของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (กลุ่มทดลอง) เรื่อง การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ โดยมีคะแนนรวมทั้งสิ้น 20 คะแนน ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติจากชิ้นงานของ กลุ่มทดลองพบว่า คะแนนทักษะการปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับ ดี

4. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism) เรื่อง การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดอัมพวันเจติยา-ราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก

โพสต์โดย ครูอุไร : [27 ก.ค. 2560 เวลา 19:44 น.]
อ่าน [2748] ไอพี : 171.5.244.160
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ