ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการพัฒนาความพร้อมทางสังคมที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์ด้วยวัสดุที่หลากหลายของเ

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาความพร้อมทางสังคมที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์

การประดิษฐ์ด้วยวัสดุที่หลากหลายของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3

ชื่อผู้ศึกษา : นางพรเพ็ญ ป่าตุ้ม

ปีการศึกษา : 2559

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความพร้อมทางสังคมของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์ด้วยวัสดุที่หลากหลาย และเพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาความพร้อมทางสังคมของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์ด้วยวัสดุ ที่หลากหลายของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล1 (สันติสุข) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จำนวน 26 คน ซึ่งมีวิธีดำเนินการศึกษา ดังนี้ ทำการสังเกตความพร้อมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ก่อนการจัดกิจกรรมโดยใช้แบบสังเกตความพร้อมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้น แล้วดำเนินการจัดกิจกรรมตามคู่มือการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์ด้วยวัสดุที่หลากหลายจนครบ 10 สัปดาห์ จึงทำการสังเกตความพร้อมทางสังคมของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมโดยใช้แบบสังเกตความพร้อมทางสังคมของเด็กปฐมวัยชุดเดิมกับที่ใช้ในครั้งแรก โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย คู่มือการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์ด้วยวัสดุที่หลากหลายเพื่อพัฒนาความพร้อมทางสังคมของเด็กปฐมวัย แผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์ด้วยวัสดุที่หลากหลายเพื่อพัฒนาความพร้อมทางสังคมของเด็กปฐมวัย และแบบสังเกตความพร้อมทางสังคมของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (µ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และค่าร้อยละผลการศึกษา พบว่า

1. ความพร้อมทางสังคมของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์ด้วยวัสดุที่หลากหลาย ทุกสัปดาห์มีผลการพัฒนาที่สูงขึ้น กล่าวคือ ความพร้อมทางสังคมของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์ด้วยวัสดุที่หลากหลาย ทุกสัปดาห์มีผลการพัฒนาที่สูงขึ้น กล่าวคือ สัปดาห์ที่ 1 - 10 ด้านการทำงานร่วมกัน มีคะแนนเฉลี่ย 1.88 1.92 2.19 2.33 2.58 2.77 2.92 3.00 3.00 และ3.00 ตามลำดับ ด้านการช่วยเหลือ มีคะแนนเฉลี่ย 1.81 1.89 2.17 2.31 2.62 2.76 2.95 3.00 3.00 และ3.00 ตามลำดับด้านการแบ่งปัน มีคะแนนเฉลี่ย 1.73 1.90 2.26 2.44 2.54 2.77 2.91 3.00 3.00 และ3.00 ตามลำดับและด้านการปฏิบัติตามข้อตกลง มีคะแนนเฉลี่ย 1.74 1.90 2.15 2.36 2.57 2.77 2.91 3.00 3.00 และ3.00 ตามลำดับ จะเห็นว่าความพร้อมทางสังคมมีการพัฒนาในลักษณะสูงขึ้น เมื่อจำแนกรายสัปดาห์จากการประเมินสัปดาห์ที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 1.79 สัปดาห์ที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 1.90สัปดาห์ที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 2.19 สัปดาห์ที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 2.36 สัปดาห์ที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 2.58 สัปดาห์ที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 2.77 สัปดาห์ที่ 7 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 2.92 สัปดาห์ที่ 8 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.00 สัปดาห์ที่ 9 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.00 และสัปดาห์ที่ 10 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.00 และในภาพรวมด้านการทำงานร่วมกันมีคะแนนเฉลี่ยรวม 2.56 ด้านการช่วยเหลือมีคะแนนเฉลี่ยรวม 2.55 ด้านการแบ่งปันมีคะแนนเฉลี่ยรวม 2.56 ด้านการปฏิบัติตามข้อตกลงมีคะแนนเฉลี่ยรวม 2.54 และในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยรวม 2.55

2. ความพร้อมทางสังคมของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์ด้วยวัสดุที่หลากหลาย มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม คือ ด้านการทำงานร่วมกันก่อนจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 1.88 หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 3.00 มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 1.12 เป็นร้อยละ 37.18 ด้านการช่วยเหลือก่อนจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 1.81 หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 3.00 มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 1.19 คิดเป็นร้อยละ 39.74 ด้านการแบ่งปัน ก่อนจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 1.62 หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 3.00 มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 1.38 คิดเป็นร้อยละ 46.15 ด้านการปฏิบัติตามข้อตกลงก่อนจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 1.69 หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 3.00 มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 1.31 คิดเป็นร้อยละ 43.59 และในภาพรวมก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยรวม 1.75 คิดเป็นร้อยละ 58.33 หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.00 คิดเป็นร้อยละ 100 และมีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยรวม 1.25 คิดเป็นร้อยละ 41.67

โพสต์โดย กบ : [6 ส.ค. 2560 เวลา 12:38 น.]
อ่าน [2394] ไอพี : 1.10.141.163
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 26,014 ครั้ง
เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ 1
เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ 1

เปิดอ่าน 56,492 ครั้ง
ความหมายของเลขบัตรประชาชนทั้ง 13 หลัก
ความหมายของเลขบัตรประชาชนทั้ง 13 หลัก

เปิดอ่าน 9,633 ครั้ง
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เปิดอ่าน 8,470 ครั้ง
รับชม คุณครูฮ้องเพลงคำเมือง "ภูมิแพ้โปเกม่อน" ให้กำลังใจครูที่ปวดหัวกับนักเรียนที่มัวเล่นเกมล่าโปเกม่อน
รับชม คุณครูฮ้องเพลงคำเมือง "ภูมิแพ้โปเกม่อน" ให้กำลังใจครูที่ปวดหัวกับนักเรียนที่มัวเล่นเกมล่าโปเกม่อน

เปิดอ่าน 46,004 ครั้ง
ทำไมเครื่องบินกระดาษจึงบินได้
ทำไมเครื่องบินกระดาษจึงบินได้

เปิดอ่าน 12,307 ครั้ง
สีเสื้อผ้าเสริมดวงประจำวัน
สีเสื้อผ้าเสริมดวงประจำวัน

เปิดอ่าน 11,480 ครั้ง
คลิปถ่ายทอดสด "หนุ่มโดดดิ่งเวหา" จากขอบโลกยอดคนดูทำลายสถิติยูทูป
คลิปถ่ายทอดสด "หนุ่มโดดดิ่งเวหา" จากขอบโลกยอดคนดูทำลายสถิติยูทูป

เปิดอ่าน 18,068 ครั้ง
เคล็ดเด็กเก่งวิชา เรขาคณิต-พีชคณิต
เคล็ดเด็กเก่งวิชา เรขาคณิต-พีชคณิต

เปิดอ่าน 9,324 ครั้ง
นาแปลงเดิม ปลูกด้วยวิธีเดิม ผลลัพธ์เหมือนเดิม
นาแปลงเดิม ปลูกด้วยวิธีเดิม ผลลัพธ์เหมือนเดิม

เปิดอ่าน 14,188 ครั้ง
อะไรเอ่ยสะสมเชื้อโรคมากที่สุดในห้องสุขาที่คุณรัก ?
อะไรเอ่ยสะสมเชื้อโรคมากที่สุดในห้องสุขาที่คุณรัก ?

เปิดอ่าน 194,945 ครั้ง
Adjectives ( คำคุณศัพท์ ) Types (ชนิดของคุณศัพท์)
Adjectives ( คำคุณศัพท์ ) Types (ชนิดของคุณศัพท์)

เปิดอ่าน 11,237 ครั้ง
คู่มือและแนวทางปฎิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2560)
คู่มือและแนวทางปฎิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2560)

เปิดอ่าน 17,412 ครั้ง
บริหารงานอย่างไร จึงจะครองใจลูกน้อง
บริหารงานอย่างไร จึงจะครองใจลูกน้อง

เปิดอ่าน 15,024 ครั้ง
จริงไหม? ...กินไก่แล้วทำให้ลูกเป็นสาวเร็ว หรือทำให้หน้าอกใหญ่จริงหรือ?
จริงไหม? ...กินไก่แล้วทำให้ลูกเป็นสาวเร็ว หรือทำให้หน้าอกใหญ่จริงหรือ?

เปิดอ่าน 5,753 ครั้ง
ไพรเวทคลาวด์ เอ็นเตอร์ไพรซ์คลาวด์ และระบบอื่นๆ
ไพรเวทคลาวด์ เอ็นเตอร์ไพรซ์คลาวด์ และระบบอื่นๆ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 13,704 ครั้ง
แนวปฏิบัติในการโอนบุคลากรด้านการศึกษาในสถานศึกษาไป อปท.
แนวปฏิบัติในการโอนบุคลากรด้านการศึกษาในสถานศึกษาไป อปท.

เปิดอ่าน 13,923 ครั้ง
พระนามพระเป็นเจ้าทางศาสนาพราหมณ์
พระนามพระเป็นเจ้าทางศาสนาพราหมณ์

เปิดอ่าน 68,512 ครั้ง
เครื่องแบบข้าราชการ
เครื่องแบบข้าราชการ

เปิดอ่าน 32,197 ครั้ง
Verbs ( Types )
Verbs ( Types )

เปิดอ่าน 8,919 ครั้ง
ซีร็อกมาจากคำว่าอะไร
ซีร็อกมาจากคำว่าอะไร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ