ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โดยการจ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้าน เซินราษฎร์เกษมศรี โดยการจัดการเรียนรู้แบบรายการเกมโชว์ English Quiz Game Show

ผู้วิจัย นายฉัตรชัย นามมี

สถานศึกษา โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี โดยการจัดการเรียนรู้แบบรายการเกมโชว์ English Quiz Game Show มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบรายการเกมโชว์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 30 คน การดำเนินการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามทฤษฏีของเคมมิส และแม็คแท็คการ์ท วงจร PAOR เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 4 แผน แต่ละแผนใช้พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในแต่ละวงรอบทั้งหมด 4 วงรอบ การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้ทำการวัดและประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละแผน แล้วนำมาตรวจสอบคุณภาพข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation Technique) ส่วนการข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล จากแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง แบบสังเกตแบบกึ่งโครงสร้างและเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย ผลปรากฏดังนี้

ในวงรอบที่ 1 ปรากฏว่า ในขั้นกิจกรรม Post-reading แบ่งนักเรียนออกเป็น 6 ทีม ทีมละ 5 คน เพื่อเล่นเกม มีจำนวน 2 ทีม ตอบคำถามไม่ถูกต้อง เนื่องจาก ผู้เรียนยังไม่คุ้นเคยกับการเรียนแบบการจัดรายการแบบเกมโชว์ ผู้เรียนรู้สึกตื่นเต้นในการตอบคำถาม ไม่มั่นใจในคำถาม ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขในวงรอบต่อไป

ในวงรอบที่ 2 ผู้วิจัยจึงทำการแก้ปัญหา โดยใช้วิธีการให้นักเรียนฝึกอ่านจากบริบทในเนื้อเรื่องและตรวจสอบความเข้าใจโดยให้ทำแบบฝึกหัด และกิจกรรมจนคุ้นชินกันเนื้อหาในบทเรียน และในขั้น Post-reading นักเรียนที่ตื่นเต้นกับการได้ร่วมกิจกรรมเกมโชว์ครั้งแรก ครูผู้สอนก็ได้ มีการซักซ้อมการจัดรายการเพื่อปรับสภาพผู้เรียนให้พร้อมที่จะเล่นผู้เรียนเริ่มเข้าใจและตอบคำถามในได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสังเกตได้จากการตอบคำถามอย่างมั่นใจของผู้เรียนในแต่ละทีม ผู้เรียนอยากให้มีข้อคำถามมากกว่าที่ได้เล่นตามบทเรียน แต่เนื่องจากการเล่มเกมต้องใช้เวลาในการเล่นนานอาจเป็นปัญหาเรื่องเวลาไม่พอกับการเรียนวิชาอื่นๆ ในวงรอบนี้ยังพบปัญหาคือ มีจำนวน 1 ทีม ได้คะแนนน้อยที่สุด เนื่องจากรีบตอบคำถามแล้วไม่ได้ทบทวนคำถามอีกครั้ง จึงต้องแก้ไขในวงรอบต่อไป

ในวงรอบที่ 3 ผู้วิจัยได้นำแบบทดสอบทักษะการอ่านเนื้อเรื่องฝึกการอ่าน แบบ scanningให้กับผู้เรียนได้ฝึกเรียนรู้จนชำนาญทุกคน ในขั้น Post-reading ที่ได้นำเกมโชว์มาใช้ผลปรากฏว่า ผู้เรียนมีทักษะด้านการอ่านเพิ่มขึ้น ระมัดระวังในการตอบคำถามมากยิ่งขึ้น จับใจความสำคัญในประโยคได้ และสามารถตอบคำถามได้ถูกต้อง มีความสุขกับการเล่นเกมและมีคะแนนเพิ่มมากขึ้นจากรอบที่แล้ว เพราะการแบ่งกลุ่มจะคละกลุ่มไปแต่ละวงรอบจะไม่ใช่กลุ่มเดิมในการเล่นเกม นอกจากนี้ยังมีอีก 1 ทีมที่มีคะแนนน้อย จากการสอบถาม ผู้เรียนให้เหตุผลว่าเพื่อนในกลุ่มมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ซึ่งในกลุ่มมีผู้ที่มีอิทธิพลในกลุ่ม (dominant) คอยบังคับให้เพื่อนเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นของตนเอง ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นเพื่อนในกลุ่ม และต้องรีบตอบเพราะกลัวไม่ทันเวลาที่กำหนด จึงทำให้ผู้เรียนรีบตอบแบบไม่มั่นใจ

ในวงรอบที่ 4 ผู้วิจัยจึงแก้ปัญหาจากวงรอบที่ 3 ดังกล่าว ซึ่งผู้เรียนได้ให้เหตุผลว่าการอ่านจะต้องใช้เวลานานอ่านไม่ทันเวลาที่กำหนด จึงรีบตอบคำถามไม่มีความมั่นใจในการตอบคำถาม ผู้สอนจึงได้เพิ่มเวลาในการอ่านแต่ละข้อ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีเวลาในการอ่านและแปล แล้ว 1 ในกลุ่มผู้เรียนที่มีอิทธิพลในกลุ่ม (dominant) ก็ได้แก้ปัญหาโดยการเรียกมาว่ากล่าวตักเตือน อธิบายความเป็นประชาธิปไตย การยอมรับเหตุผลซึ่งกันและกัน ผลจากการจัดรายการแบบเกมโชว์ในวงรอบที่ 4 ปรากฏว่า ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเล่นเกมมากยิ่งขึ้น มีทักษะการอ่านอย่างคล่องแคล่ว ผู้เรียนสนุกสนานและกระตือรือร้นเมื่อตอบได้ถูกต้องถึงแม้ต้องใช้เวลาในการเล่นในแต่ละข้อนาน เนื่องจากให้ผู้เรียนได้ฝึกอ่านข้อคำถามแต่ละข้อจนเข้าใจ มีความมั่นใจที่จะตอบคำถาม แต่ละทีมช่วยกันตอบคำถามและตอบได้ถูกต้องผ่านเกณฑ์ทุกทีม ซึ่งนักเรียนอ่อนในแต่ละทีมก็เข้าใจบทอ่านได้มากขึ้นกว่าวงรอบที่ผ่านมา

โพสต์โดย T.pu : [18 ส.ค. 2560 เวลา 05:51 น.]
อ่าน [2190] ไอพี : 1.2.148.34
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,896 ครั้ง
รูปแบบการสอนวิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
รูปแบบการสอนวิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 124,846 ครั้ง
ทฤษฎีมานุษยนิยมของมาสโลว์
ทฤษฎีมานุษยนิยมของมาสโลว์

เปิดอ่าน 12,194 ครั้ง
PowerPoint  ประกอบการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
PowerPoint ประกอบการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)

เปิดอ่าน 11,817 ครั้ง
มงคลชีวิต ทำบุญ ไหว้พระ ตามวัน-ปีเกิด ยิ่งดี!
มงคลชีวิต ทำบุญ ไหว้พระ ตามวัน-ปีเกิด ยิ่งดี!

เปิดอ่าน 12,280 ครั้ง
น้ำขิงมะนาว สูตรนี้ได้คุณค่าจากสมุนไพรคูณสอง !
น้ำขิงมะนาว สูตรนี้ได้คุณค่าจากสมุนไพรคูณสอง !

เปิดอ่าน 12,823 ครั้ง
ทำโยคะบนใบหน้าตนเอง เพื่อใบหน้าเต่งตึง
ทำโยคะบนใบหน้าตนเอง เพื่อใบหน้าเต่งตึง

เปิดอ่าน 24,671 ครั้ง
หลักเกณฑ์เบิกค่าพาหนะรับจ้าง เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ
หลักเกณฑ์เบิกค่าพาหนะรับจ้าง เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ

เปิดอ่าน 8,406 ครั้ง
การล้างลำไส้ทำให้อาการสิวดีขึ้น
การล้างลำไส้ทำให้อาการสิวดีขึ้น

เปิดอ่าน 13,247 ครั้ง
ชมดอกทานตะวันบานสะพรั่ง ณ ทุ่งทานตะวัน
ชมดอกทานตะวันบานสะพรั่ง ณ ทุ่งทานตะวัน

เปิดอ่าน 802 ครั้ง
"ไข่มดแดง" โปรตีนสูง-ไขมันต่ำ กรมอนามัยแนะ เลี่ยงกินสุก ๆ ดิบ ๆ เสี่ยงท้องร่วง
"ไข่มดแดง" โปรตีนสูง-ไขมันต่ำ กรมอนามัยแนะ เลี่ยงกินสุก ๆ ดิบ ๆ เสี่ยงท้องร่วง

เปิดอ่าน 31,385 ครั้ง
การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล (Analysis and Interpretation of Data)
การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล (Analysis and Interpretation of Data)

เปิดอ่าน 12,821 ครั้ง
ร่วมแชร์ คลิปสุดแนว ครูเต้นเกาหลีรับเปิดเทอม
ร่วมแชร์ คลิปสุดแนว ครูเต้นเกาหลีรับเปิดเทอม

เปิดอ่าน 7,517 ครั้ง
ระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา ถึงเวลาทบทวนวิธีการแล้วหรือยัง?
ระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา ถึงเวลาทบทวนวิธีการแล้วหรือยัง?

เปิดอ่าน 7,970 ครั้ง
ปัดฝุ่น "สถาบันฝึกหัดครู" พัฒนาพลเมืองการศึกษาศตวรรษ 21
ปัดฝุ่น "สถาบันฝึกหัดครู" พัฒนาพลเมืองการศึกษาศตวรรษ 21

เปิดอ่าน 11,415 ครั้ง
โกรธบ่อยโรคเพียบแน่ สุขภาพแย่ชัวร์ !
โกรธบ่อยโรคเพียบแน่ สุขภาพแย่ชัวร์ !

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 18,627 ครั้ง
คลิปสุดซึ้ง รับวันครู 2559 สร้างจากเรื่องจริงของครูใหญ่ กับเงิน 1,000 ล้าน (Full Version)
คลิปสุดซึ้ง รับวันครู 2559 สร้างจากเรื่องจริงของครูใหญ่ กับเงิน 1,000 ล้าน (Full Version)

เปิดอ่าน 9,665 ครั้ง
มือชา ปัญหาที่พบได้ในคนทำงานออฟฟิศ
มือชา ปัญหาที่พบได้ในคนทำงานออฟฟิศ

เปิดอ่าน 7,874 ครั้ง
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ภาคบังคับ ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาที่ 3
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ภาคบังคับ ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาที่ 3

เปิดอ่าน 8,136 ครั้ง
ดื่มชาดำหรือเขียวประจำวันละ3ถ้วย ปัดเป่าอัมพาตไกลร้อยละ21
ดื่มชาดำหรือเขียวประจำวันละ3ถ้วย ปัดเป่าอัมพาตไกลร้อยละ21

เปิดอ่าน 7,227 ครั้ง
โลกกำลังก้าวสู่อินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยกว่าเดิม
โลกกำลังก้าวสู่อินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยกว่าเดิม เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ