ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านนาฬิกาภาษาจีน ด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยโ

ชื่อสื่อ การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านนาฬิกาภาษาจีน ด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยโปรแกรม powerpoint

ชื่อผู้วิจัย นางสาวกัณฐณี แสนคำแพ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

โรงเรียน เชียงม่วนวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

ประเภทสื่อ สื่อเทคโนโลยี ระดับชั้นที่ใช้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓

ปีที่วิจัย 2560

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์

๑. เพื่อสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านนาฬิกาภาษาจีน ด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยโปรแกรม powerpointสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ /๑ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

๒. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านนาฬิกาภาษาจีน ด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยโปรแกรม powerpoint สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

๓. เพื่อศึกษาผลการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านนาฬิกาภาษาจีน ด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยโปรแกรม powerpoint สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

๔. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านนาฬิกาภาษาจีน ด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยโปรแกรม powerpoint สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

ผลการจัยพบว่า

จากการนำสื่อการเรียนการสอนเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านนาฬิกาภาษาจีน ด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยโปรแกรม powerpoint สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ไปทดลองใช้งาน สามารถสรุปผลการผลการใช้สื่อ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านนาฬิกาภาษาจีน ด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยโปรแกรม powerpoint สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ที่ตั้งไว้ คือ ๘๒.๔๐/๘๓.๓๓ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จึงสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านนาฬิกาภาษาจีน ด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยโปรแกรม powerpoint สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ที่พัฒนาขึ้น พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๖.๑ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๕๗ และคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๑๖.๗๖ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๓๑ จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ หลังเรียนจะมีค่าสูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน แสดงว่า บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านนาฬิกาภาษาจีน ด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยโปรแกรม powerpoint สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ที่สร้างขึ้นสามารถทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

3. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านนาฬิกาภาษาจีน ด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยโปรแกรม powerpoint สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา พบว่า โดยภาพรวมของความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนการสอน ในทุกๆ ด้าน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ภาพรวมของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x ̅ = ๓.๘๖, S.D.= ๐.๗๒) เมื่อพิจารณาแยกเป็นแต่ละด้านและเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ย พบว่า ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการประเมินผลในการเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x ̅ = ๔.๒๔, S.D.= ๐.๖๖) รองลงมา ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมในการเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x ̅ = ๔.๒๒, S.D.= ๐.๖๗) และด้านบรรยากาศในการเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

(x ̅ = ๓.๕๖, S.D.= ๐.๗๖) และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด คือด้านระยะเวลาในการเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง (x ̅ = ๓.๔๔, S.D.= ๐.๗๐)

โพสต์โดย เจนหยางเพ่ยหลิง : [24 ส.ค. 2560 เวลา 11:55 น.]
อ่าน [3599] ไอพี : 118.172.218.78
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,741 ครั้ง
7 วิธีทำให้หน้าเด็ก
7 วิธีทำให้หน้าเด็ก

เปิดอ่าน 9,302 ครั้ง
ยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจ...โรงเรียนนิติบุคคลที่มุ่งคุณภาพผู้เรียน
ยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจ...โรงเรียนนิติบุคคลที่มุ่งคุณภาพผู้เรียน

เปิดอ่าน 45,824 ครั้ง
โปรแกรม วิเคราะห์ข้อสอบ
โปรแกรม วิเคราะห์ข้อสอบ

เปิดอ่าน 13,769 ครั้ง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ

เปิดอ่าน 12,967 ครั้ง
เย็นกายเย็นใจเมื่อตั้งครรภ์
เย็นกายเย็นใจเมื่อตั้งครรภ์

เปิดอ่าน 12,142 ครั้ง
ทานผลไม้ ก็ช่วยป้องกันผมร่วงก่อนวัยได้
ทานผลไม้ ก็ช่วยป้องกันผมร่วงก่อนวัยได้

เปิดอ่าน 12,437 ครั้ง
สำหรับท่านที่พลาด คลิปเต็ม "บัวขาว บัญชาเมฆ" พลาดท่าพ่ายนักชกรัสเซีย โดนศอกเลือดอาบ
สำหรับท่านที่พลาด คลิปเต็ม "บัวขาว บัญชาเมฆ" พลาดท่าพ่ายนักชกรัสเซีย โดนศอกเลือดอาบ

เปิดอ่าน 10,087 ครั้ง
วิธีรักษามะเร็ง แบบธรรมชาติ
วิธีรักษามะเร็ง แบบธรรมชาติ

เปิดอ่าน 7,663 ครั้ง
อ่านอะไร...คนไทย?
อ่านอะไร...คนไทย?

เปิดอ่าน 13,674 ครั้ง
เปิดเลคเชอร์ของ น้องปราง ศิรดา เด็กเก่งคะแนนแอดมิชชั่นสูงสุด ปี 2558
เปิดเลคเชอร์ของ น้องปราง ศิรดา เด็กเก่งคะแนนแอดมิชชั่นสูงสุด ปี 2558

เปิดอ่าน 18,602 ครั้ง
เรื่องที่แม่ควรอ่าน "20 คำถามคำตอบ" ความจริง "นมแม่-นมผง"
เรื่องที่แม่ควรอ่าน "20 คำถามคำตอบ" ความจริง "นมแม่-นมผง"

เปิดอ่าน 22,953 ครั้ง
ดาวน์โหลดสื่อวิดีทัศน์ ชุด "กายบริหารหน้าเสาธง"
ดาวน์โหลดสื่อวิดีทัศน์ ชุด "กายบริหารหน้าเสาธง"

เปิดอ่าน 15,574 ครั้ง
10 อาหารอุดมแคลเซียม ที่จะช่วยคุณลดน้ำหนักได้
10 อาหารอุดมแคลเซียม ที่จะช่วยคุณลดน้ำหนักได้

เปิดอ่าน 66,397 ครั้ง
วิธีการทดสอบน้ำผึ้งแท้หรือปลอม
วิธีการทดสอบน้ำผึ้งแท้หรือปลอม

เปิดอ่าน 13,349 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปอะไร ? โดย ดร. วิชัย พยัคฆโส
ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปอะไร ? โดย ดร. วิชัย พยัคฆโส

เปิดอ่าน 8,876 ครั้ง
สื่อเผย ดิกชันนารีฯ อาจไร้คนสนใจในอนาคต
สื่อเผย ดิกชันนารีฯ อาจไร้คนสนใจในอนาคต
เปิดอ่าน 10,995 ครั้ง
เศรษฐศาสตร์มนุษย์เงินเดือน
เศรษฐศาสตร์มนุษย์เงินเดือน
เปิดอ่าน 17,855 ครั้ง
จัดสวนอย่างไร ให้มี "ฮวงจุ้ย" ดี
จัดสวนอย่างไร ให้มี "ฮวงจุ้ย" ดี
เปิดอ่าน 40,376 ครั้ง
รู้ไว้ใช่ว่า...อัตราค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก
รู้ไว้ใช่ว่า...อัตราค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก
เปิดอ่าน 2,426 ครั้ง
ใช้ถุงพลาสติกผิดประเภท…เสี่ยงมะเร็ง
ใช้ถุงพลาสติกผิดประเภท…เสี่ยงมะเร็ง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ