ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการอ่านเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และประเมินค่า โดยใช้วิธี SQ4R ร่วมกับแผนที

ผู้วิจัย นางชื่นจิต ชูเอน

สถานที่ศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการอ่านเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และ ประเมินค่า โดยใช้วิธี SQ4R ร่วมกับแผนที่ความคิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการอ่านเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และประเมินค่า โดยใช้วิธี SQ4R ร่วมกับแผนที่ความคิด 2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการอ่านคิดวิเคราะห์และประเมินค่า โดยใช้วิธี SQ4R ร่วมกับแผนที่ความคิด 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการอ่านคิดวิเคราะห์และประเมินค่า โดยใช้วิธี SQ4R ร่วมกับแผนที่ความคิด 4)เพื่อประเมินและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการอ่านคิดวิเคราะห์และประเมินค่า โดยใช้วิธี SQ4R ร่วมกับแผนที่ความคิด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ปีการศึกษา 2559 จำนวน 27 คน ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ รูปแบบการอ่านเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และประเมินค่า โดยใช้วิธี SQ4R ร่วมกับแผนที่ความคิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และประเมินค่าของนักเรียนต่อการใช้รูปแบบการอ่าน การดำเนินการวิจัยดำเนินการตามขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1การวิจัย (Research:R1) ขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis:A) ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development:D1) เป็นการออกแบบและพัฒนา (Design and Development D&D) ผู้วิจัยได้พัฒนาและหาคุณภาพ ประสิทธิภาพของรูปแบบการอ่านคิดวิเคราะห์และประเมินค่า โดยใช้วิธี SQ4R ร่วมกับแผนที่ความคิด เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และประเมินค่า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research:R2) เป็นการทดลองใช้ (Implementation:I) รูปแบบการอ่านเพื่อศึกษาประสิทธิภาพรูปแบบการอ่าน ในขั้นนี้ผู้วิจัยนำรูปแบบการอ่านที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development:D2) เป็นการประเมินผล (Evaluate:E) การประเมินและแก้ไขรูปแบบการอ่าน การดำเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้เป็นการนำผลการทดลองใช้รูปแบบการอ่านที่พัฒนาขึ้นในขั้นตอนที่ 3 ซึ่งเป็นผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของรูปแบบ ได้แก่ ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และประเมินค่าของนักเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการอ่าน และความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้รูปแบบการอ่านมาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการอ่านคิดวิเคราะห์และประเมินค่าโดยใช้วิธีSQ4Rร่วมกับแผนที่ความคิด ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

ผลการวิจัยพบว่า

1. รูปแบบการอ่านเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และประเมินค่า โดยใช้วิธี SQ4R ร่วมกับแผนที่ความคิด ผลการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ได้ค่าความเหมาะสม/สอดคล้องมีค่าเฉลี่ย(xˉ ) 4.80 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.45 ซึ่งแสดงว่ารูปแบบการอ่านเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และประเมินค่า โดยใช้วิธี SQ4R ร่วมกับแผนที่ความคิดมีความเหมาะสมสอดคล้องเชิงโครงสร้าง

2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการอ่านเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และประเมินค่า โดยใช้วิธี SQ4R ร่วมกับแผนที่ความคิด พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ82.44/81.57 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการอ่านเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และประเมินค่า โดยใช้วิธี SQ4R ร่วมกับแผนที่ความคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการอ่านเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และประเมินค่า โดยใช้วิธี SQ4R ร่วมกับแผนที่ความคิด สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. การประเมินผลการใช้รูปแบบการอ่านเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และประเมินค่า โดยใช้วิธี SQ4R ร่วมกับแผนที่ความคิด พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการอ่านเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และประเมินค่า โดยใช้วิธี SQ4R ร่วมกับแผนที่ความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้

โพสต์โดย ครูชื่นจิต : [26 ส.ค. 2560 เวลา 23:27 น.]
อ่าน [1907] ไอพี : 58.9.217.101
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ