ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความมีวินัยของเด็กปฐมวัย โดยใช้ กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง ชั้นอนุบา

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความมีวินัยของเด็กปฐมวัย โดยใช้

กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านปงตำ สังกัด สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

ชื่อผู้ศึกษา : นางอุบล ไฝคำ

ปีการศึกษา : 2560

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม ด้านความมีวินัย ของเด็กปฐมวัย ได้แก่การปฏิบัติการจัดตกลงการเป็นผู้นำผู้ตามควรรอคอยตามลำดับและการเล่นร่วมกับผู้อื่นระหว่างการจัดกิจกรรมการละเล่นกลางแจ้งและเพื่อศึกษาผลการเปรียบเทียบพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้วยความมีวินัยได้แก่ด้านปฏิบัติความข้อตกลง การเป็นผู้นำผู้ตาม การรอคอยตามลำดับ การเล่นร่วมกับผู้อื่นและภาพรวมพฤติกรรมทางสังคมด้านความมีวินัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1โรงเรียนบ้านปงตำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย เครื่องมือการจัดกิจกรรมเกมการเล่นกลางแจ้งเพื่อพัฒนาพฤติกรรมท่งสังคมของเด็กปฐมวัยด้านความมีวินัย การดำเนินการศึกษาคือทำการสังเกตพฤติกรรมทางสังคมด้านความมีวินัยด้านการปฏิบัติตามข้อตกลงการเป็นผู้นำผู้ตาม การรอคอยตามลำดับและการเล่นร่วมกับผู้อื่น ด้วยแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่สร้างขึ้นดำเนินการจัดกิจกรรมตามคู่มือการจัดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้งจนครบ 10 สัปดาห์ บันทึกผลการสังเกตพฤติกรรมตามแบบการจัดกิจกรรมการละเล่นกลางแจ้งจำนวน 30 แผน จึงทำการสังเกตพฤติกรรมทางสังคมด้านควานมีวินัยด้านการปฏิบัติตามข้อตกลง การเป็นผู้นำผู้ตาม การรอคอย การเล่นร่วมกันหลังการจัดกิจกรรมการเล่นการแจ้งโดยใช้แบบสังเกตพฤตกรรมทางสังคม ด้านความมีวินัยชุดเดิมกับที่ใช้ครั้งแรก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่สถิติค่าเฉลี่ย(µ)และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(б) ผลการศึกษาพบว่า

1. พฤติกรรมทางสังคมด้านความมีวินัยของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการละเล่นการแจ้งระหว่างการจัดกิจกรรมทั้ง 4 ด้านแต่ละช่วงสัปดาห์มีผลการพัฒนาสัปดาห์ที่ 1 ถึง 10 ดังนี้ ด้านการปฏิบัติตามข้อตกลงมีคะแนนพัฒนาการพฤติกรรมทางสังคมแต่ละช่วงสัปดาห์ดังนี้1.04, 1.00,1.04, 1.37, 1.44, 1.04, 1.89, 1.85, 2.00, 2.00 ตามลำดับแสดงถึงการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมเริ่มจากระดับปรับปรุงถึงรพดับพอใช้ (1.00-2.00) ด้านการเป็นผู้นำผู้ตามเริ่มจากระดับปรับปรุงถึงระดับพอใช้ดังนี้1.07, 1.37, 1.07, 1.52, 1.07, 1.37, 1.56, 2.00, 2.00 และ 2.07 ตามลำดับมีบางช่วงสัปดาห์ที่ผลการประเมินพฤติกรรมลดลงเช่นสัปดาห์ที่3และ5ด้านการรอคอยจะประเมินสัปดาห์แรกมีผลการประเมินอยู่รพดับปรับปรุงพัฒนาดีขึ้นเมื่อถึงช่วงสัปดาห์สุดท้ายอยู่ที่ระดับพอใช้ดังนี้ 1.22, 1.15, 1.22, 1.19,1.22, 1.26, 1.56, 1.70, 1.93 และ 2.04ตามลำดับด้านการเล่นร่วมกับผู้อื่นสัปดาห์แรกเด็กมีผลการประเมินอยู่ในระดับปรับปรังละพัฒนาดีขึ้นจนถึงสัปดาห์สุดท้ายดังนี้ 1.11, 1.00, 1.11, 1.63, 2.00, 2.00, 2.00, 2.07, 2.19, 2.63 มีพฤติกรรมของเด็กลดลงเป็นบางช่วงสัปดาห์เช่น สัปดาห์ที่ 2 ส่วนในภาพรวมพฤติกรรมทั้ง 4 ด้าน พบว่าสัปดาห์แรกที่มีการดำเนินการจัดกิจกรรมผลปรากฏว่าเด็กอยู่ในระดับปรับปรุงก่อนมีการดำเนินการจัดกิจกรรมต่อผลการประเมินพฤติกรรมมีการพัฒนาดีขึ้นจนถึงสัปดาห์สุดท้ายอยู่ระดับพอใช้ดังนี้ 1.11, 1.13, 1.11, 1.43, 1.44, 1.42, 175, 1.91, 2.03 และ 2.19 ตามลำดับ

2 .การเปรียบเทียบพัฒนาการพฤติกรรมทางสังคมด้านความมีวินัยของเด็กปฐมวัยพบว่าทั้ง

4 พฤติกรรมด้านความมีวินัยและภาพรวมมีผลการประชัดและประเมินแตกต่างกันในทางทีหลังในการจัดกิจกรรมทุกพฤติกรรมดังนี้ด้านการปฏิบัติตามข้อตกลงหลังการจัดกิจกรรมมีผลการวัดและประเมินอยู่ที่ระดับพอใช้ (2.22) ก่อนการจัดกิจกรรมมีผลการวัดและประเมินอยู่ที่ระดับปรับปรุง (1.00) แตกต่างกัน 1.22 คิดเป็นร้อยละ 40.74 ด้านการเป็นผู้นำผู้ตามหลังการจัดกิจกรรมมีผลการวัดและประเมินอยู่ที่ระดับดี (2.56) ก่อนการจัดกิจกรรมมีผลการวัดและประเมินอยู่ที่ระดับปรับปรุง 1.11 แตกต่างกัน 1.44 คิดเป็นร้อยละ 48.15ด้านการรอคอยหลังการจัดกิจกรรมมีผลการวัดและประเมินยู่ที่ระดับดี (2.89) ก่อนการจัดกิจกรรมมีผมการวัดและประเมินอยู่ในระดับปรับปรุง (1.00) แตกต่างกัน 1.89 คิดเป็นร้อยละ 62.96 ด้านการเล่นร่วมกันร่วมกับคนอื่นหลังการจัดกิจกรรมมีผลการวัดและประเมินอยู่ในระดับดีก่อนการจัดกิจกรรมมีผลการวัดและประเมินอยู่ในระดับ 1.22 แตกต่างกัน 1.78 คิดเป็นร้อยละ 59.26

สำหรับในภาพรวมทั้ง 4 พฤติกรรมหลังจัดกิจกรรมมีผลการวัดและประเมินอยู่ในระดับดี (2.67) หลังการจัดกิจกรรมมีผลการวัดและประเมินอยู่ในระดับปรับปรุง (1.08) มีผลแตกต่างกัน 1.58 คิดเป็นร้อยละ52.78

โพสต์โดย บล : [7 เม.ย. 2561 เวลา 08:22 น.]
อ่าน [3300] ไอพี : 182.232.45.94
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 30,815 ครั้ง
ย้อนอดีตสอนภาษาไทย : แจกลูก-สะกดคำ
ย้อนอดีตสอนภาษาไทย : แจกลูก-สะกดคำ

เปิดอ่าน 109,650 ครั้ง
ระบบข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับข้าราชการ สำหรับตรวจสอบวันเดือนปีที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ระบบข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับข้าราชการ สำหรับตรวจสอบวันเดือนปีที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เปิดอ่าน 36,791 ครั้ง
พระประจำวันเกิด
พระประจำวันเกิด

เปิดอ่าน 51,191 ครั้ง
เคล็ดลับการเรียนเก่งด้วยตัวเอง
เคล็ดลับการเรียนเก่งด้วยตัวเอง

เปิดอ่าน 40,824 ครั้ง
รวมคำสั่ง RUN ที่จำเป็นต้องใช้
รวมคำสั่ง RUN ที่จำเป็นต้องใช้

เปิดอ่าน 10,496 ครั้ง
ดูให้รู้ : โรงเรียนสร้างเด็กสุดยอดผู้นำ
ดูให้รู้ : โรงเรียนสร้างเด็กสุดยอดผู้นำ

เปิดอ่าน 42,346 ครั้ง
9 อาชีพน่าอิจฉา เงินเดือนทะลุล้าน
9 อาชีพน่าอิจฉา เงินเดือนทะลุล้าน

เปิดอ่าน 25,518 ครั้ง
3 แหล่งเรียนรู้เด็ดให้เก่งภาษาอังกฤษขั้นเทพ
3 แหล่งเรียนรู้เด็ดให้เก่งภาษาอังกฤษขั้นเทพ

เปิดอ่าน 8,143 ครั้ง
ซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ประจำปี 2555
ซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ประจำปี 2555

เปิดอ่าน 14,266 ครั้ง
ความเป็นมาของคำ "ธรรมกาย" โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก
ความเป็นมาของคำ "ธรรมกาย" โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก

เปิดอ่าน 11,305 ครั้ง
บริหารหน้าอย่างไร ให้ดูน่ามอง
บริหารหน้าอย่างไร ให้ดูน่ามอง

เปิดอ่าน 22,344 ครั้ง
สูตรการคำนวณระดับความสำเร็จ กรณีข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
สูตรการคำนวณระดับความสำเร็จ กรณีข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี

เปิดอ่าน 11,833 ครั้ง
มาตรฐานข้อสอบและการให้เกรดในมหาวิทยาลัย: เกรดเฟ้อและเกรดฝืด
มาตรฐานข้อสอบและการให้เกรดในมหาวิทยาลัย: เกรดเฟ้อและเกรดฝืด

เปิดอ่าน 9,662 ครั้ง
ครม.มีมติตั้งอำเภอใหม่ กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
ครม.มีมติตั้งอำเภอใหม่ กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

เปิดอ่าน 139,906 ครั้ง
ศัพท์กฏหมายภาษาอังกฤษน่ารู้
ศัพท์กฏหมายภาษาอังกฤษน่ารู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 22,982 ครั้ง
อาหารดีที่ควรมีติดบ้าน-ทานประจำทำสมองแล่น
อาหารดีที่ควรมีติดบ้าน-ทานประจำทำสมองแล่น

เปิดอ่าน 7,923 ครั้ง
3 ข้อควรรู้ ก่อนพาลูก ไปหาหมอ
3 ข้อควรรู้ ก่อนพาลูก ไปหาหมอ

เปิดอ่าน 19,838 ครั้ง
ความแตกต่างระหว่าง แก๊ส LPG และ ก๊าซ NGV
ความแตกต่างระหว่าง แก๊ส LPG และ ก๊าซ NGV

เปิดอ่าน 29,553 ครั้ง
ทำไมแมลงปอต้องบินไปแตะผิวน้ำ
ทำไมแมลงปอต้องบินไปแตะผิวน้ำ

เปิดอ่าน 10,634 ครั้ง
กูเกิลเจ๋งทดลอง"รถแห่งอนาคต Google Car "วิ่งได้เองบนท้องถนน
กูเกิลเจ๋งทดลอง"รถแห่งอนาคต Google Car "วิ่งได้เองบนท้องถนน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ