ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการพัฒนาครูสู่การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและ 2) ศึกษาผลที่เกิดจากการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนหนองเหล็กศึกษา โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการเลือกแบบเจาะจง คือ ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2560 จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบรายงานสะท้อนผล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนำเสนอผลการวิจัยในรูปความเรียงโดยการบรรยาย ดังนี้

1) ผลการดำเนินงานมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 การวางแผนดำเนินการเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจกับครูผู้สอนทุกคน และวางแผนแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน โดยการจัดประชุม จัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นและการศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ขั้นที่ 2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ขั้นที่ 3 การนิเทศการสอนและการสะท้อนคิด จากทีมงานที่แต่งตั้งขึ้นจากบุคลากรภายในและผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก เพื่อให้การช่วยเหลือครูผู้สอนในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้ครูเกิดกำลังใจในการทำงานอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จ และขั้นที่ 4 การสรุปและรายงานผล เพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง โดยจัดประชุมภายในโรงเรียนเพื่อติดตามความก้าวหน้าและแก้ปัญหาร่วมกัน ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับประเภทขององค์ความรู้ การจำแนกองค์ประกอบสำคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 และรายงานผลการสังเกตการสอนในชั้นเรียน เป็นต้น

2) ผลที่เกิดจากการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สรุปผลได้ดังนี้

2.1) ครูผู้สอนจำนวน 30 คน สามารถเขียนการจัดการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่ 21 ได้ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีผลการประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับคุณภาพมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.36) คิดเป็นร้อยละ 87 โดยครูสามารถทำการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง การวิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับประเภทขององค์ความรู้ ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน ใช้เทคโนโลยีในการสอน มีความกระตือรือร้นในการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ใช้เทคนิควิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพทำให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้งนี้เพราะครูผู้สอนได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน โดยทีมงานในโรงเรียนและผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้การนิเทศการสอนและการสะท้อนคิด

2.2) ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้และความพึงพอใจของครูที่เข้าร่วมกระบวนการ พบว่า ครูในโรงเรียนเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร หน่วยงาน ต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในโรงเรียนและหน่วยงานภายนอกทำให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพราะเกิดมั่นใจในการดำเนินงาน เกิดบรรยากาศการทำงานทางวิชาการที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.3) ผลการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความตระหนักร่วมกันในการพัฒนา ระดับการปฏิบัติด้านปัจจัยเกื้อหนุนเพื่อพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 6 องค์ประกอบ (SSCCRP steps) ซึ่งประกอบด้วย (1)การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน (2)โครงสร้างและสิ่งสนับสนุน (3)การทำงานอย่างประสานความร่วมมือ (4)ชุมชนกัลยาณมิตร (5)ร่วมกันสะท้อนคิด และ(6)การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ อยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ

โพสต์โดย phetploy : [25 พ.ค. 2561 เวลา 12:38 น.]
อ่าน [1595] ไอพี : 1.1.180.57
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ