ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้บอร์ดเกม

ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โดยใช้บอร์ดเกม

ผู้วิจัย นายวรวุฒิ คุณประทุม

โรงเรียน บ้านแท่นวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

บทคัดย่อ

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษมีความมุ่งหมายในการวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้บอร์ดเกม โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จำนวน 33 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 5 แผน บอร์ดเกม และแบบประเมินทักษะการพูด

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

วงจรที่ 1 ผู้วิจัยใช้บอร์ดเกม Feeling and Emotion ให้นักเรียนทำการฝึกพูดภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการเล่นเกมโดยใช้บอร์ดเกมเป็นเครื่องมือโดยใช้โครงสร้างทางภาษาตลอดจนสำนวนในการพูดต่าง ๆ พร้อมทั้งคำศัพท์ตามที่กำหนดให้ ซึ่งผลจากการดำเนินกิจกรรมในวงจรนี้ ผลปรากฏว่า นักเรียนส่วนมากสนใจร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน มีนักเรียนสามารถพูดได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง แต่ยังมีนักเรียนบางส่วนที่สามารถสนทนาได้แต่ยังออกเสียงคำศัพท์ไม่ถูกต้องตามหลักของการออกเสียง กล่าวคือออกเสียงคำศัพท์ผิดบ้าง นอกเหนือจากนี้ยังมีนักเรียนอีกจำนวนหนึ่งที่ยังออกเสียงคำศัพท์และโครงสร้างทางภาษายังไม่ชัดเจนและถ่ายทอดเป็นภาษาไทยแทนเนื่องจากกลัวว่าจะออกเสียงและพูดผิด แต่ยังมีความพยายามที่จะพูดเป็นภาษาอังกฤษโดยภาพรวมอยู่ในระดับ พอใช้ คือคิดเป็นร้อยละ 72.32

วงจรที่ 2 ผู้วิจัยได้บอร์ดเกมเรื่อง Free Time ให้นักเรียนทำการฝึกพูดภาษาอังกฤษ โดยผลจากการเล่นเกมในวงจรนี้ผลปรากฏว่า นักเรียนยังพูดภาษาอังกฤษได้ไม่คล่องแคล่วเท่าไร ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากการที่นักเรียนมีอาการเขินอายเมื่อต้องพูดภาษาอังกฤษอีกทั้งยังกลัวว่าตนเองจะพูดผิด อีกทั้งการออกเสียงคำต่าง ๆ ยังเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ แต่ในขณะเดียวกัน มีนักเรียนบางส่วนสามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่วตามหลักการออกเสียง อีกทั้งยังมีนักเรียนส่วนหนึ่งที่พยายามถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาไทยแทนการพูดภาษาอังกฤษ แต่ยังมีความพยายามที่จะพูดหรือถ่ายทอดออกมาเป็นคำ ๆ แทน การประเมินทักษะการพูดโดยภาพรวมอยู่ในระดับ พอใช้ คือ คิดเป็นร้อยละ 75.24

วงจรที่ 3 ผู้วิจัยได้ใช้บอร์ดเกมเรื่อง At the Restaurant ให้นักเรียนได้ทำการเล่นเกมและให้

นักเรียนได้ทำการฝึกพูดตามโครงสร้างที่กำหนดให้ โดยก่อนที่จะทำการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในวงจรนี้ ผู้วิจัยได้แก้ปัญหาของผู้เรียนที่ยังไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้จากวงจรที่ 1 และ 2 โดยการให้นักเรียนกลุ่มนี้มาฝึกพูดในช่วงพักกลางวัน ซึ่งนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สำหรับผลการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการพูดภาอังกฤษในวงจรที่ 3 ปรากฏว่า นักเรียนเกือบทุกคนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว พูดได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง การออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ ก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับนักเรียนแต่ยังคงมีการออกเสียงผิดบ้างเล็กน้อย นอกเหนือจากนี้ยังคงมีนักเรียนบางส่วนที่ยังเขินอายอยู่ ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการแก้ไขปัญหาโดยการสร้างแรงจูงใจในการพูดภาษาอังกฤษและสร้างความมั่นใจในการพูด และสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้จากวงจรนี้คือ นักเรียนสนุกสนาน ในการพูด มีการหยอกล้อกันบ้าง ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนมีสีสันขึ้นมา ซึ่งผลการประเมินทักษะการพูดโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดี คือคิดเป็นร้อยละ 81.41

วงจรที่ 4 ผู้วิจัยได้ใช้บอร์ดเกม เรื่อง Shopping ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการพูด โดยผลจากการ

ปฏิบัติกิจกรรมในวงจรนี้พบว่า นักเรียนมีพัฒนาทางการพูดภาษาอังกฤษขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ นักเรียนพยายามที่จะพูดออกมา ไม่อาย มีความมั่นใจ พูดได้คล่องแคล่ว แต่ยังมีนักเรียนบางส่วนที่เมื่อพูดภาษาอังกฤษมีการออกเสียงเป็นภาษาถิ่นของตนเองอยู่ แต่ในทางกลับกันคือเป็นผลดีสำหรับนักเรียนกลุ่มนี้เพราะสามารถสนทนาได้แม้ว่าจะเป็นการพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาถิ่นก็ตาม แต่อย่างไรก็ตามเมื่อนักเรียนต้องออกมาพูดภาษาอังกฤษหน้าชั้นเรียน นักเรียนก็ยังคงมีอาการเขินอายอยู่ จึงทำให้นักเรียนพูดติดขัดบ้าง และผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อเพื่อแก้ปัญหาการเขินอายในการพูด ซึ่งได้ผลดีและทำให้นักเรียนมีความมั่นใจขึ้น ซึ่งผลการประเมินทักษะการพูดโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดี คือคิดเป็นร้อยละ 86.16

วงจรที่ 5 ผู้วิจัยได้ใช้บอร์ดเกมเรื่อง Travelling พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ

นักเรียน ซึ่งผลจากการพัฒนาทักษะการพูดภาอังกฤษในวงจรนี้ปรากฏว่า นักเรียนทุกคนสามารถพูดสนทนาได้อย่างคล่องแคล่ว พูดถูกต้องตามหลักของการออกเสียง มีความมั่นใจในการพูด ในขณะเดียวกันนักเรียนบางส่วนระหว่างที่ฝึกพูดมีการแสดงท่าทางประกอบ และการออกเสียงคำศัพท์นั้นไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้เรียน แต่มีออกเสียงผิดบ้างเล็กน้อยซึ่งผู้วิจัยได้ทำการแก้ไขจนสามารถออกเสียงได้ถูกต้อง นอกเหนือจากนี้นักเรียนเกิดความสนุกสนานอย่างมากในการพูดภาษาอังกฤษ มีการพูดหยอกล้อกัน ซึ่งส่งผลให้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษมีสีสันเพิ่มขึ้นมา ซึ่งผลการประเมินทักษะการพูดโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก คือคิดเป็นร้อยละ 90.10

ผลสรุปการพัฒนาทักษะการพูดภาษาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้บอร์ดเกม ด้วยการใช้แบบประเมินทักษะการพูดทั้ง 5 วงจร พบว่า สามารถพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนให้เพิ่มขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น และพิจารณาเป็นภาพรวมอยู่ในระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ 81.05

โพสต์โดย KRUPOR : [30 มิ.ย. 2561 เวลา 13:05 น.]
อ่าน [5148] ไอพี : 159.192.97.59
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 19,556 ครั้ง
8 ตำรับใช้ข้าวเป็นยารักษาโรค
8 ตำรับใช้ข้าวเป็นยารักษาโรค

เปิดอ่าน 14,100 ครั้ง
ประกาศแล้ว..ผลประกวดคำขวัญกรุงเทพ​ฯ
ประกาศแล้ว..ผลประกวดคำขวัญกรุงเทพ​ฯ

เปิดอ่าน 15,993 ครั้ง
ยาธาตุ(กลิ่นซินนามอน) แก้ท้องอืด ปรุงเองได้...ง่ายนิดเดียว
ยาธาตุ(กลิ่นซินนามอน) แก้ท้องอืด ปรุงเองได้...ง่ายนิดเดียว

เปิดอ่าน 23,110 ครั้ง
นโยบายและมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
นโยบายและมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

เปิดอ่าน 7,405 ครั้ง
จัดอันดับทุนมนุษย์
จัดอันดับทุนมนุษย์

เปิดอ่าน 11,985 ครั้ง
"แอพฟรี"สูบแบตเตอรี่กว่าแอพเสียเงินจริงหรือ?
"แอพฟรี"สูบแบตเตอรี่กว่าแอพเสียเงินจริงหรือ?

เปิดอ่าน 14,384 ครั้ง
คืนผิวหน้าสวยด้วยฟักทอง
คืนผิวหน้าสวยด้วยฟักทอง

เปิดอ่าน 46,705 ครั้ง
รวมคำสั่ง RUN ที่จำเป็นต้องใช้
รวมคำสั่ง RUN ที่จำเป็นต้องใช้

เปิดอ่าน 11,852 ครั้ง
ภัยร้ายหน้าร้อน-สาวๆ ไม่อยากหมดสวยต้องอ่าน 6 กลเม็ดสู้ "ผิวไหม้แดด"
ภัยร้ายหน้าร้อน-สาวๆ ไม่อยากหมดสวยต้องอ่าน 6 กลเม็ดสู้ "ผิวไหม้แดด"

เปิดอ่าน 16,577 ครั้ง
นักวิจัยไทย พบแมลงใหม่ 3 ชนิด "สมเด็จพระเทพฯ" พระราชทานนาม
นักวิจัยไทย พบแมลงใหม่ 3 ชนิด "สมเด็จพระเทพฯ" พระราชทานนาม

เปิดอ่าน 2,260 ครั้ง
การละลาย (Solubility)
การละลาย (Solubility)

เปิดอ่าน 11,536 ครั้ง
สลัดผักดีกับสุขภาพจริง แต่ต้องกินให้ถูกวิธีด้วยเช่นกัน
สลัดผักดีกับสุขภาพจริง แต่ต้องกินให้ถูกวิธีด้วยเช่นกัน

เปิดอ่าน 10,802 ครั้ง
วิธีไหว้แก้ชงต่อเทพเจ้า ให้ถูกต้อง-ถูกองค์
วิธีไหว้แก้ชงต่อเทพเจ้า ให้ถูกต้อง-ถูกองค์

เปิดอ่าน 10,013 ครั้ง
11พฤษภาคม " วันพืชมงคล "
11พฤษภาคม " วันพืชมงคล "

เปิดอ่าน 34,649 ครั้ง
ใบบัว มีคุณประโยชน์อย่างไรบ้าง?
ใบบัว มีคุณประโยชน์อย่างไรบ้าง?

เปิดอ่าน 31,737 ครั้ง
10 อันดับของคำที่มักออกเสียงผิดบ่อยๆ
10 อันดับของคำที่มักออกเสียงผิดบ่อยๆ
เปิดอ่าน 19,175 ครั้ง
อาลัยการศึกษาไทย เก่งเจ๋งในกระดาษ
อาลัยการศึกษาไทย เก่งเจ๋งในกระดาษ
เปิดอ่าน 22,803 ครั้ง
ลายมือคนสันโดษ
ลายมือคนสันโดษ
เปิดอ่าน 10,583 ครั้ง
5 อาชีพที่ทำได้แม้อยู่บ้าน
5 อาชีพที่ทำได้แม้อยู่บ้าน
เปิดอ่าน 34,281 ครั้ง
 ศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้สำหรับการกรอกใบสมัครงาน
ศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้สำหรับการกรอกใบสมัครงาน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ