ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก โดยใช้ชุดกิจกรรมการเล่นของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ว

อเรื่อง รายงานผลการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก

โดยใช้ชุดกิจกรรมการเล่นของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล

วัดดอนแก้ว สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด

จังหวัดตาก

ผู้วิจัย นายสมร ก้องเวหา

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2560

บทคัดย่อ

การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กโดยใช้ชุดกิจกรรมการเล่น ของเด็กชั้นอนุบาล

ปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด

จังหวัดตาก ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กโดยใช้ชุดกิจกรรมการเล่น ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กโดยใช้ ชุดกิจกรรมการเล่นของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 3) เพื่อเปรียบเทียบ ผลการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเล่น 4) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดประสบการณ์ การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กโดยใช้ชุดกิจกรรมการเล่น ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 และ 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ที่มีต่อการจัดประสบการณ์การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กโดยใช้ชุดกิจกรรมการเล่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวนนักเรียน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเล่น จำนวน 27 กิจกรรม คือ การเล่นส่งมอญข้ามเมือง การเล่นแม่ไก่หวงไข่ การเล่นกระต่ายขางอ การเล่นอุ้มบอลลอดท้องช้าง การเล่นปิดตาตีปี๊บ การเล่นอีตัก การเล่นแมงมุม การเล่นเสือไล่วัว การเล่นลิงชิงบอลการเล่นวิ่งกระสอบปุ๋ย การเล่นแข่งรถไถนา การเล่นรีรีข้าวสาร การเล่นตีคีไม้ไผ่ การเล่นเดินกะลาการเล่นดีดเมล็ดมะขาม การเล่นวิ่งหลบบอล การเล่นวิ่งเก็บของ การเล่นโยนหลุม การเล่นแมวกินปลาย่าง การเล่นตักน้ำใส่ขวด การเล่นปืนก้านกล้วย การเล่นกระโดดยาง การเล่นสะบ้าการเล่นมอญซ่อนผ้า การเล่นหมากเก็บ การเล่นไม้เก็บ และการเล่นสามเหลี่ยม 2) แผนการจัดประสบการณ์การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กโดยใช้ชุดกิจกรรมการเล่น จำนวน 33 แผน 3) แบบประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กโดยใช้ชุดกิจกรรมการเล่น จำนวน 9 ข้อ ๆ ละ 3 คะแนน รวม 27 คะแนน 4) แบบวัดความพึงพอใจของเด็กที่ได้รับการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กโดยใช้ชุดกิจกรรมการเล่น สถิติที่ใช้ได้แก่ ความเที่ยงตรง ความสอดคล้อง ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที

ผลการศึกษาพบว่า

1. แผนการจัดประสบการณ์การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กโดยใช้ชุดกิจกรรม

การเล่นเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 84.25/83.89

2. ผลการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กโดยใช้ชุดกิจกรรมการเล่น ของเด็กชั้นอนุบาล ปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ก่อนการพัฒนามีคุณภาพ อยู่ในระดับ พอใช้ และหลังการพัฒนามีคุณภาพใน ระดับ ดี แสดงให้เห็นว่า ผลการจัดประสบการณ์พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กโดยใช้ชุดกิจกรรมการเล่น ทำให้เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก สูงขึ้น

3. ผลการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล

วัดดอนแก้ว หลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของแผนการจัดประสบการณ์การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กโดยใช้ชุดกิจกรรมการเล่น ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีค่าเท่ากับ 0.6390 คิดเป็น ร้อยละ 63.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

5. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ที่มีต่อการจัดประสบการณ์การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กโดยใช้ชุดกิจกรรมการเล่น โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.56 อยู่ในระดับ มาก

โพสต์โดย ต่าย : [2 ก.ย. 2561 เวลา 10:09 น.]
อ่าน [1621] ไอพี : 122.155.46.172
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ