ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ลักษณะทางกายภาพ

ชื่องานวิจัย การพัฒนาชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ลักษณะทางกายภาพ

กับวิถีชีวิตไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

นครปากเกร็ด ๑

ผู้วิจัย นางโชติมา กลิ่นบุบผา

ปีที่เสร็จ 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณาการระหว่างสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ลักษณะทางกายภาพกับวิถีชีวิตไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ (2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณาการระหว่างสาระ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพกับวิถีชีวิตไทย และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณาการระหว่างสาระ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพกับวิถีชีวิตไทย

การดำเนินการวิจัย การสร้างชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณาการระหว่างสาระมีขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ศึกษาตำรา เอกสาร และงานวิจัย ขั้นที่ 2 วิเคราะห์หลักสูตร สถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขั้นที่ 3 บูรณาการเนื้อหาสาระในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นที่ 4 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ขั้นที่ 5 ผลิตชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณาการระหว่างสาระ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพกับวิถีชีวิตไทย ประกอบด้วย แผนการสอน เอกสารประกอบการเรียน บัตรกิจกรรม และบัตรคำถาม ชุดการสอน ขั้นที่ 6 ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ขั้นที่ 7 ทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้นกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 คน ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ ได้มาโดยสุ่มแบบกลุ่ม จำนวน 1 ห้องเรียน โดยการทดลองใช้เบื้องต้นแบบเดี่ยว (นักเรียน 3 คน) แบบกลุ่ม (นักเรียน 6 คน) และแบบภาคสนาม (นักเรียน 21 คน) นำผลที่ได้มาปรับปรุง ขั้นที่ 8 ทดสอบประสิทธิภาพ โดยทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างอีกกลุ่ม คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 คน ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ ได้มาโดยสุ่มแบบกลุ่ม จำนวน 1 ห้องเรียน เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณาการระหว่างสาระ มีจำนวน 3 หน่วย หน่วยที่ 1 ลักษณะทางกายภาพและวัฒนธรรมไทยเสริมสร้างการเป็นพลเมืองดี (บูรณาการระหว่างสาระภูมิศาสตร์กับสาระหน้าที่พลเมืองกับสาระเศรษฐศาสตร์) หน่วยที่ 2 ลักษณะทางกายภาพกับการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามหลักธรรมและวิถีชีวิตของคนไทย (บูรณาการระหว่างสาระภูมิศาสตร์กับสาระศาสนาและศีลธรรมและศีลธรรมกับพลเมือง) และหน่วยที่ 3 ศาสนิกชนที่ดีกับวัฒนธรรมไทย (บูรณาการระหว่างสาระศาสนาและศีลธรรมกับสาระหน้าที่พลเมือง) จำนวน 18 ชั่วโมง (2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจกับนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 การทดสอบค่าที ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยปรากฏว่า การทดสอบประสิทธิภาพ การทดลองใช้จริง (1) ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณาการระหว่างสาระ ทั้ง 3 ชุด มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เรียงลำดับดังนี้ 81.00/80.33, 81.66/82.00 และ 81.33/80.00 (2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณาการระหว่างสาระมีความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด

คำสำคัญ ชุดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมเน้นการบูรณาการระหว่างสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถมศึกษา

โพสต์โดย นุส : [2 ก.ย. 2561 เวลา 19:43 น.]
อ่าน [1742] ไอพี : 27.130.193.24
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ