ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการปฏิบัติ ด้วยการเรียนแบบผสมผสานร่วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต วิชาโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ ของนักเรียนระดับช

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการปฏิบัติ ด้วยการเรียนแบบ

ผสมผสานร่วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต วิชาโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ

ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อผู้ศึกษา นางสาวเปมิกา บ่อบัวทอง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม

ปีที่ศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการปฏิบัติ ด้วยการเรียนแบบผสมผสานร่วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต วิชาโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของการเรียนแบบผสมผสานร่วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต วิชา โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้วยการเรียนแบบผสมผสานร่วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต วิชา โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ 3) ศึกษาความสามารถด้านการฝึกทักษะปฏิบัติการสร้างงานนำเสนอ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้วยการเรียนแบบผสมผสานร่วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต วิชา โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่มีต่อการเรียนแบบผสมผสานร่วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต วิชา โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ เป็นการศึกษาเชิงทดลอง (Experimental Research) ใช้รูปแบบ One Group Pretest Posttest Design กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 24 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต วิชา โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ 2) บทเรียนผ่านเว็บ วิชา โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบประเมินความสามารถด้านการฝึกทักษะปฏิบัติการสร้างงานนำเสนอ และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x- ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สูตรทดสอบค่าที แบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน (t-test for dependent Sample)

ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพของการเรียนแบบผสมผสานร่วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต วิชา โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) / ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 81.99 / 83.10 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการเรียนแบบผสมผสานร่วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต วิชา โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ผลความสามารถด้านการฝึกทักษะปฏิบัติการสร้างงานนำเสนอ ด้วยการเรียนแบบผสมผสานร่วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต วิชา โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการฝึกทักษะปฏิบัติการสร้างงานนำเสนอ เท่ากับ 15.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.17 คิดเป็นร้อยละ 75.37 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 70

4. นักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความพึงพอใจต่อการเรียนแบบผสมผสานร่วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต วิชา โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14

โพสต์โดย นา : [22 มี.ค. 2562 เวลา 06:48 น.]
อ่าน [258] ไอพี : 101.108.25.15
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ