ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาชุดนิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรม 10 ประการ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 3

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาชุดนิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรม 10 ประการ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 3 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาค่าประสิทธิภาพของชุดนิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 10 ประการ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 3 ที่มีประสิทธิภาพ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการจัดประสบการณ์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 3 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดนิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 10 ประการ ระหว่างก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ 3) เพื่อหาค่าดัชนี

xระสิทธิผลของชุดนิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 10 ประการ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 3

4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 3 ที่มีต่อการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดนิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 10 ประการ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) ชุดนิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 10 ประการ จำนวน 10 ชุด รวม 48 เรื่อง ค่าความเหมาะสมเท่ากับ 4.40

2) แผน การจัดประสบการณ์ชุดนิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 10 ประการ จำนวน 48 แผน ค่าความเหมาะสมเท่ากับ 4.50 3) แบบสังเกตพฤติกรรมสำหรับการการจัดประสบการณ์ด้วยชุดนิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 10 ประการ จำนวน 1 ฉบับ 10 ด้าน ค่าความเหมาะสมเท่ากับ 4.30 4) แบบประเมินผลก่อน/หลังการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดนิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 10 ประการ จำนวน 10 ข้อ ค่าอำนาจจำแนกเท่ากับ .20-.80 ค่าความยากง่ายเท่ากับ .21-.80 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ ที่มีต่อการจัดประสบการณ์โดย ใช้ชุดนิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 10 ประการ จำนวน 5 ข้อ กำหนดเอาค่าอำนาจจำแนกเท่ากับ .20-.80 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.8774 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design คือ ประเมินผลก่อนจัดประสบการณ์ (Pre-test) จัดประสบการณ์ด้วยชุดนิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 10 ประการ (Treatment) ทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังจัดประสบการณ์ (Post-test) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป วิเคราะห์ประสิทธิภาพชุดนิทานใช้สถิติ (E1,E2 ) วิเคราะห์ค่าอำนาจจำแนก (B) ค่าความยากง่าย (p) ของแบบประเมินผลสัมฤทธิ์หลังจัดประสบการณ์ ตามวิธีของแบรนแนน (Brennan) วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (rcc) ของแบบประเมินผลสัมฤทธิ์หลังจัดประสบการณ์ ตามวิธีของโลเวท (Lovett) ทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ t–test วิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ใช้ The Effectiveness Index และใช้สถิติพื้นฐานหาค่าร้อยละ (P) ค่าเฉลี่ย ((X-bar ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการศึกษา ปรากฏว่า

1. ประสิทธิภาพของชุดนิทานส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 10 ประการ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 3 เท่ากับ 83.33/82.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2. การประเมินผลก่อน/หลังการจัดประสบการณ์ ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 และ 8.35 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อน/หลังการจัดประสบการณ์ พบว่า ผลการประเมินหลังจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานทีตั้งไว้

3. ดัชนีประสิทธิผลของชุดนิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 10 ประการ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 3 มีค่าเท่ากับ 0.7537 แสดงว่าชุดนิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 10 ประการ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 3 ชุดนี้ ทำให้เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 3 มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 75.37 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ยอมรับได้

4. เด็กปฐมวัย ชั้นนุบาล 3 ทั้งสิ้นจำนวน 20 คน ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดประสบการณ์ โดยใช้ชุดนิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 10 ประการ จำนวน 20 คน จำแนกเป็นเด็กปฐมวัยชาย จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35 เด็กปฐมวัยหญิง จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 65 โดยรวมเด็กปฐมวัยทั้งชายและหญิงมีความพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์โดยใช้ ชุดนิทานเพื่อส่งเสริมคุฯธรรมพื้นฐาน 10 ประการ อยู่ในระดับมาก ((X-bar =3.68) โดยเด็กปฐมวัยชายและหญิงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X-bar =3.54 และ (X-bar3.83) ตามลำดับ

โพสต์โดย นางสาวสิริกร เจริญบุตร : [17 มิ.ย. 2562 เวลา 09:25 น.]
อ่าน [1446] ไอพี : 223.206.240.104
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ