ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและเสริมสร้างลักษณะนิสัยของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)

บทคัดย่อ

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมสร้างลักษณะนิสัยของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) สร้างผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถนำเสนอต่อสาธารณชนได้อย่างมีคุณภาพ ตระหนัก เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยจัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จำนวน 6 กิจกรรม คือ 1) ระบำโคราชนาฏยรัตน์ 2) รำมวยโคราช 3) คีตะมวยไทย 4) ดนตรีไทย (โปงลาง) 5) เพลงโคราช และ 6) เครื่องปั้นดินเผา มีการดำเนินงานตามโครงการโดยใช้กระบวนการบริหารคุณภาพวงจร เดมมิ่ง (P-D-C-A) และประเมินโครงการโดยใช้ CIPP – Model ซึ่งการประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินด้านสภาพแวดล้อม เกี่ยวกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการ 2) ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า เกี่ยวกับการจัดบุคลากร ทรัพยากร และปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ ในการดำเนินงานตามโครงการ 3) ประเมินด้านกระบวนการ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ และ 4) ประเมินด้านผลผลิต ที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินเป็นครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) จังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 8 ฉบับ และแบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดำเนินการอนุรักษ์ จำนวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ( ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1. ด้านสภาพแวดล้อม

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) มีความพร้อมด้านสภาพแวดล้อม เกี่ยวกับนโยบาย และวัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมสร้างลักษณะนิสัยของนักเรียนโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด

2. ด้านปัจจัยนำเข้า

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) มีความพร้อมด้านทรัพยากร และปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมสร้างลักษณะนิสัยของนักเรียนโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด

3. ด้านกระบวนการ

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) มีความพร้อมด้านกระบวนการในการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมสร้างลักษณะนิสัยของนักเรียนโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด

4. ด้านผลผลิต

4.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดำเนินการอนุรักษ์โดยรวม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 90.10 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้

4.2 ครู และนักเรียน มีความเห็นสอดคล้องกันคือ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) มีการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทั้ง 6 กิจกรรมตามโครงการ และสามารถส่งผลต่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นได้โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด

4.3 นักเรียนสามารถสร้างผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้ง 6 ประเภท ได้อย่างมีคุณภาพและสามารถแสดงต่อสาธารณชนได้อย่างดียิ่ง

4.4 ครู นักเรียน และผู้ปกครองของนักเรียน มีความเห็นสอดคล้องกันคือ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) มีการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทั้ง 6 กิจกรรมตามโครงการ และสามารถส่งผลต่อการเสริมสร้างลักษณะนิสัยของนักเรียนได้โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด

4.5 ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ ส่งผลให้ 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ได้แสดงออกสู่สาธารณชนเป็นการเผยแพร่ผลงานและชื่อเสียงของโรงเรียน รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าทางสังคม เป็นที่ยอมรับของเพื่อน ๆ กล้าแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสม และมีความรักในสถาบันตนเอง 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เลื่อนวิทยฐานะจาก “ครูชำนาญการ” เป็น“ครูชำนาญการพิเศษ” เพิ่มขึ้น 3) ชุมชน มีความรัก ชื่นชม ในผลงานของนักเรียนที่นำไปแสดงในสถานที่ต่าง ๆ และผู้ปกครองนักเรียนมีความรัก ความศรัทธาต่อโรงเรียน

โพสต์โดย โขง : [16 ส.ค. 2562 เวลา 20:56 น.]
อ่าน [2507] ไอพี : 223.205.248.183
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 7,836 ครั้ง
อุดมศึกษาไทยเสื้อไซซ์เดียว
อุดมศึกษาไทยเสื้อไซซ์เดียว

เปิดอ่าน 16,954 ครั้ง
จริงหรือ? "น้ำ" แก้ปวดหัวได้
จริงหรือ? "น้ำ" แก้ปวดหัวได้

เปิดอ่าน 11,978 ครั้ง
"แอพฟรี"สูบแบตเตอรี่กว่าแอพเสียเงินจริงหรือ?
"แอพฟรี"สูบแบตเตอรี่กว่าแอพเสียเงินจริงหรือ?

เปิดอ่าน 11,866 ครั้ง
ภัยเงียบของเด็กไทย
ภัยเงียบของเด็กไทย

เปิดอ่าน 14,544 ครั้ง
เสียงประทัดส่งผลกระทบผู้ป่วย "โรคหัวใจ-ความดันโลหิต"
เสียงประทัดส่งผลกระทบผู้ป่วย "โรคหัวใจ-ความดันโลหิต"

เปิดอ่าน 20,380 ครั้ง
รวมคำอวยพรวันตรุษจีน พร้อมคำแปล
รวมคำอวยพรวันตรุษจีน พร้อมคำแปล

เปิดอ่าน 54,644 ครั้ง
5 เกมส์ฝึกพูดภาษาอังกฤษ (Speaking Skills) ในห้องเรียน
5 เกมส์ฝึกพูดภาษาอังกฤษ (Speaking Skills) ในห้องเรียน

เปิดอ่าน 15,216 ครั้ง
การถวายสังฆทาน
การถวายสังฆทาน

เปิดอ่าน 2,875 ครั้ง
กระทรวงศึกษาธิการ ปลดล็อคการศึกษาไทย พลิกฟื้นวิกฤติด้วยนโยบาย "ซ่อม สร้าง ป้องกัน"
กระทรวงศึกษาธิการ ปลดล็อคการศึกษาไทย พลิกฟื้นวิกฤติด้วยนโยบาย "ซ่อม สร้าง ป้องกัน"

เปิดอ่าน 132,647 ครั้ง
รวมพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษา
รวมพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษา

เปิดอ่าน 8,826 ครั้ง
เชื้อ "ดื้อยา" อันตรายใกล้ตัว
เชื้อ "ดื้อยา" อันตรายใกล้ตัว

เปิดอ่าน 18,471 ครั้ง
ทำไมคำว่า"ไทย" ต้องมี "ย" ยักษ์
ทำไมคำว่า"ไทย" ต้องมี "ย" ยักษ์

เปิดอ่าน 17,380 ครั้ง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการปฏิรูปการเรียนการสอน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการปฏิรูปการเรียนการสอน

เปิดอ่าน 13,741 ครั้ง
ทำอย่างไรเมื่อคุณก้าวเข้าสู่วิกฤตวัยกลางคน (midlife crisis)
ทำอย่างไรเมื่อคุณก้าวเข้าสู่วิกฤตวัยกลางคน (midlife crisis)

เปิดอ่าน 39,918 ครั้ง
ทำไมต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญตรวจรับบ้าน?
ทำไมต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญตรวจรับบ้าน?

เปิดอ่าน 12,351 ครั้ง
แหล่งไหว้พระ ขอพร ถอนเคราะห์สะเดาะกรรม ปี 2009
แหล่งไหว้พระ ขอพร ถอนเคราะห์สะเดาะกรรม ปี 2009
เปิดอ่าน 19,001 ครั้ง
อยากพูดฝรั่งคล่อง ต้องร้องเพลงก่อน
อยากพูดฝรั่งคล่อง ต้องร้องเพลงก่อน
เปิดอ่าน 14,714 ครั้ง
แต่งสีขาว - ดำ ให้ดูโมเดิร์น
แต่งสีขาว - ดำ ให้ดูโมเดิร์น
เปิดอ่าน 12,815 ครั้ง
บุคลิกภาพที่อาจนำไปสู่โรคร้าย
บุคลิกภาพที่อาจนำไปสู่โรคร้าย
เปิดอ่าน 15,406 ครั้ง
9 สัญญาณเตือนภัย! ถึงเวลาต้องลดความอ้วนแล้ว
9 สัญญาณเตือนภัย! ถึงเวลาต้องลดความอ้วนแล้ว

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ