ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชุดฝึกทักษะกล้ามเนื้อมือและแขนโดยใช้ห่วงยางในกิจกรรมกลางแจ้งสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1/1

การสร้างและผลการใช้รายงานการสร้างและผลการใช้ชุดฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือและแขนโดยใช้ห่วงยาง สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1/1 โดยวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ คือ การศึกษาประสิทธิภาพ การเปรียบเทียบพัฒนาการกล้ามเนื้อมือและแขนและพัฒนาการของกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กก่อนและหลังการฝึก ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิภาพ ความพึงพอใจของผู้ปกครองของนักเรียนที่ใช้ชุดฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือและแขนโดยใช้ห่วงยาง สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1/1 และเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของชุดฝึกทักษะ

มีวิธีการดำเนินการสร้าง ซึ่งกำหนดประชากร จำนวน 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัตตานีนรสโมสร อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองปัตตานี และผู้ปกครองของนักเรียน จำนวน 23 คน 2) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน 3) กลุ่มทดลองหาคุณภาพและค่าความเชื่อมั่นที่ใช้ 4) กลุ่มผู้รับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยกำหนดขั้นตอนการสร้างจำนวน 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นดำเนินการศึกษาและ 3) ขั้นรายงานผล โดยดำเนินการศึกษาตามลักษณะเป็นวงจรประกอบด้วย 4 ขั้น คือ 1) การวางแผน (Planning) 2) การปฏิบัติ (Action) 3) การสังเกตและบันทึกผล (Observing) และ 4) การสะท้อนผล (Reflecting) โดยออกแบบการทดลองใช้ แบบ One-group Pretest-Posttest Desing ซึ่งได้สร้างเครื่องเพื่อใช้ในการศึกษา 5 ชนิด ดังนี้

1) ชุดฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือและแขนโดยใช้ห่วงยาง สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1/1 มีระดับคุณภาพของโครงสร้าง เท่ากับ 0.83 และระดับคุณภาพของรูปแบบและเนื้อหาของชุดฝึกทักษะเท่ากับ 5.07 ซึ่งอยู่ในระดับมาก

2) แผนการจัดประสบการณ์ ในกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือและแขน สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1/1 มีระดับคุณภาพ เท่ากับ 0.88

3) แบบทดสอบพัฒนาการกล้ามเนื้อมือและแขน และแบบประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อตามมาตรฐานที่ 2 มีระดับคุณภาพ เท่ากับ 1.00 และ 0.87 ตามลำดับ และมีค่าความเชื่อมั่น (α) เท่ากับ 0.82

4) แบบวัดความพึงพอใจของผู้ปกครองของนักเรียนที่จัดประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้งเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือและแขน สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1/1 มีระดับคุณภาพ เท่ากับ 0.89 และมีระดับความเชื่อมั่น (α) เท่ากับ 0.85

5) แบบประเมินความเหมาะสมและประโยชน์ทางวิชาการของชุดฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือและแขนโดยใช้ห่วงยาง สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1/1 โดยผู้รับการเผยแพร่ มีระดับคุณภาพ เท่ากับ 0.88 จึงทำการเก็บรวบข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายและนำวิเคราะห์ตามสถิติที่กำหนดไว้

ปรากฏผลการศึกษา ดังนี้

1) ประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือและแขนโดยใช้ห่วงยาง สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1/1 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 89.86/86.29

2) การเปรียบเทียบพัฒนาการกล้ามเนื้อมือและแขนของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยหลังฝึกสูงกว่าก่อนฝึกด้วยชุดฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือและแขนโดยใช้ห่วงยาง สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1/1 มีประสิทธิภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3) การเปรียบเทียบพัฒนาการของกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของการประเมินในตัวบ่งชี้ที่ 1 จำนวน 12 รายการประเมิน และตัวบ่งชี้ที่ 2 จำนวน 9 รายการประเมิน ตามลำดับ หลังฝึกสูงกว่าก่อนฝึกชุดฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือและแขนโดยใช้ห่วงยาง สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1/1 มีประสิทธิภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้ง 2 ตัวบ่งชี้ ในมาตรฐานที่ 2

4) ดัชนีประสิทธิภาพของพัฒนาการกล้ามเนื้อมือและแขนของนักเรียน มีความก้าวหน้าของพัฒนาการกล้ามเนื้อมือและแขน เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.66

5) ดัชนีประสิทธิผลของพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อแขนของนักเรียนมีความก้าวหน้าของพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กตามมาตรฐานที่ 2 ของตัวบ่งชี้ที่ 1 และ 2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 88.38 และ 88.36 ตามลำดับ

6) ความพึงใจของผู้ปกครองของนักเรียนมีระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาการกล้ามเนื้อมือและแขนโดยใช้ห่วงยาง สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1/1 อยู่ในระดับมากที่สุด

7) ความเหมาะสมและประโยชน์ทางวิชาการของชุดฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือและแขนโดยใช้ห่วงยาง สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1/1 มีระดับความเหมาะสมและประโยชน์ทางวิชาการอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ก้อย : [30 ส.ค. 2562 เวลา 13:00 น.]
อ่าน [2215] ไอพี : 182.232.215.229
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 26,795 ครั้ง
สะเทือนอารมณ์...พ่อร้องเพลงกล่อมลูก ก่อนเด็กน้อยลาโลกตามแม่
สะเทือนอารมณ์...พ่อร้องเพลงกล่อมลูก ก่อนเด็กน้อยลาโลกตามแม่

เปิดอ่าน 16,890 ครั้ง
ฮือฮา นักดาราศาสตร์เผย ปรากฎชื่อ 7 อำเภอไทยบนหลุมดาวอังคาร
ฮือฮา นักดาราศาสตร์เผย ปรากฎชื่อ 7 อำเภอไทยบนหลุมดาวอังคาร

เปิดอ่าน 36,572 ครั้ง
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ศึกษานิเทศก์)
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ศึกษานิเทศก์)

เปิดอ่าน 11,735 ครั้ง
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษครูอาชีวะทั่วประเทศ
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษครูอาชีวะทั่วประเทศ

เปิดอ่าน 54,014 ครั้ง
แผนที่แสดงอัตราการ ขาด-เกิน ข้าราชการครู/พนักงานราชการ (ภาพจังหวัด)
แผนที่แสดงอัตราการ ขาด-เกิน ข้าราชการครู/พนักงานราชการ (ภาพจังหวัด)

เปิดอ่าน 17,477 ครั้ง
แนะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้คุณ "หมดไฟ" ในการทำงาน
แนะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้คุณ "หมดไฟ" ในการทำงาน

เปิดอ่าน 8,699 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 80 ถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง Active Learning ทางรอดของการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21
จดหมายฉบับที่ 80 ถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง Active Learning ทางรอดของการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21

เปิดอ่าน 40,598 ครั้ง
สร้างหุ่นจำลอง DNA ด้วยกระดาษ
สร้างหุ่นจำลอง DNA ด้วยกระดาษ

เปิดอ่าน 17,140 ครั้ง
อ.เจษฎา ชี้พระนั่งในน้ำเดือด เป็นแค่กลทางวิทยาศาสตร์
อ.เจษฎา ชี้พระนั่งในน้ำเดือด เป็นแค่กลทางวิทยาศาสตร์

เปิดอ่าน 29,263 ครั้ง
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดอ่าน 1,713 ครั้ง
การเป็นพลเมืองที่ดี
การเป็นพลเมืองที่ดี

เปิดอ่าน 34,069 ครั้ง
6 ข้อคิดดี ๆ จากนิทานอีสปที่คุณอาจจะลืมไปแล้ว
6 ข้อคิดดี ๆ จากนิทานอีสปที่คุณอาจจะลืมไปแล้ว

เปิดอ่าน 18,953 ครั้ง
15 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ ปาก และ ฟัน
15 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ ปาก และ ฟัน

เปิดอ่าน 8,018 ครั้ง
ความในใจครูไร้สัญชาติถึงนายกฯ หวังได้สัญชาติไทยเพื่อรับราชการครู
ความในใจครูไร้สัญชาติถึงนายกฯ หวังได้สัญชาติไทยเพื่อรับราชการครู

เปิดอ่าน 10,647 ครั้ง
จะเลือกแปรงสีฟันแบบไหนดี ?
จะเลือกแปรงสีฟันแบบไหนดี ?

เปิดอ่าน 9,348 ครั้ง
หนังสือเสียงสร้างสุขในโลกมืด
หนังสือเสียงสร้างสุขในโลกมืด
เปิดอ่าน 131,339 ครั้ง
ขั้นตอนปลูกผักบุ้งง่ายๆ ในตะกร้า แบบไฮโดรฯไม่ต้องใช้ดิน
ขั้นตอนปลูกผักบุ้งง่ายๆ ในตะกร้า แบบไฮโดรฯไม่ต้องใช้ดิน
เปิดอ่าน 13,254 ครั้ง
เมื่อฝรั่งขับรถเจอด่านตำรวจ จะเป็นยังไง ?
เมื่อฝรั่งขับรถเจอด่านตำรวจ จะเป็นยังไง ?
เปิดอ่าน 19,488 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เปิดอ่าน 22,024 ครั้ง
วิจัยพบ "สารสกัดสาหร่ายพวงองุ่น" ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด
วิจัยพบ "สารสกัดสาหร่ายพวงองุ่น" ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ