ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง สำหรับครูผู้สอนกิจกรรมนักเรียน

การพัฒนาคู่มือการส่งเสริมความมีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง

สำหรับครูผู้สอนกิจกรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล

อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์, นายสุนทร ฤทธิ์ประเสริฐ, นายอนันต์ ช่วยแสง

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีวินัยและความผิดชอบต่อตนเองของนักเรียน 2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของคู่มือให้ได้ตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อทดลองใช้คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีวินัยและความผิดชอบต่อตนเอง

4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงคู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีวินัยและความผิดชอบต่อตนเอง ด้านความรู้ความเข้าใจ ความคิดเห็นที่มีต่อคู่มือ ความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีวินัยและความผิดชอบต่อตนเอง และพฤติกรรมความมีวินัยและรับผิดชอบต่อตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษา

ดำเนินการศึกษาด้วยวิธีการวิจัยและพัฒนา 4 ขั้นตอน ได้แก่การศึกษาข้อมูลขั้นพื้นฐาน (Research) : R1

การพัฒนา (Development) : D1 การพัฒนาคู่มือ การทดลองใช้คู่มือ (Research) : R2 การพัฒนา (Development) : D2 การประเมินผลและปรับปรุงคู่มือที่พัฒนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ครูผู้สอนกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านธาตุประชานุกู, จำนวน 5 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง สำหรับครูผู้สอนกิจกรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา 2) แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง 3) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูผู้สอนกิจกรรมนักเรียน 4) แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง 5) แบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย

ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการศึกษาพบว่า

1) ครูผู้สอนกิจกรรมนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการคู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน โดยคู่มือควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับ แนวทางการจัดกิจกรรมนักเรียน กระบวนการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง และ การวัดประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง ทั้งนี้ควรแยกเนื้อหาเป็นหน่วยให้ชัดเจน นำเสนอด้วยรูปแบบที่อ่านง่าย มีภาพหรือตัวอย่างประกอบสวยงาม การจัดรูปเล่มควรน่าสนใจ ระบุขั้นตอนวิธีการใช้ชัดเจน และเมื่อศึกษาแล้วครูสามารถนำไปใช้ได้

2) คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองสำหรับครูผู้สอนกิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย คำชี้แจงการใช้คู่มือ วัตถุประสงค์ของคู่มือ ขอบข่ายของเนื้อหา คำแนะนำการใช้คู่มือ แบบประเมินก่อนและหลังศึกษาคู่มือ ในส่วนของเนื้อหาแบ่งเป็น 5 หน่วย ประกอบด้วยแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการส่งเสริมวินัย แนวทางการจัดกิจกรรมนักเรียน การดำเนินงานโรงเรียนสุจริต ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง การวัดประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง โดยคู่มือมีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.00/94.00

3) ผู้ศึกษานำคู่มือที่ได้ไปทดลองกับครูผู้สอนกิจกรรมนักเรียนโดยแนะนำการใช้ขั้นตอนการศึกษาคู่มือ จากนั้นให้ครูศึกษาด้วยตนเองและดำเนินการตามขั้นตอนภายในเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง ระหว่างการทดลองการใช้คู่มือ ผู้ศึกษาได้ประสานงาน สอบถามและให้คำแนะนำพร้อมสังเกตพฤติกรรมการสอน

4) ครูผู้สอนกิจกรรมนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง หลังการศึกษาคู่มือสูงกว่าก่อนศึกษาคู่มืออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 และมีค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก ครูผู้สอนกิจกรรมนักเรียนมีความเห็นว่าคู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองมีความเหมาะสม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ครูผู้สอนกิจกรรมนักเรียนมีความสามารถในการสอนดีขึ้น โดยให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ส่งเสริมการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ความรับผิดชอบต่อตนเอง นักเรียนมีพฤติกรรมความมีวินัยและรับผิดชอบต่อตนเองอยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกด้าน โดยมีคะแนนด้านการรู้ เคารพสิทธิ ของผู้อื่นมากที่สุด รองลงมาคือด้านการเข้าใจ ปฏิบัติตามหน้าที่และรักษาสิทธิของตนเอง และด้านและปฏิบัติ ตามข้อตกลง ข้อบังคับ กฎกติกา ระเบียบ และกฎหมาย มีคะแนนน้อยที่สุด

โพสต์โดย ชฎากรณ์ : [3 ก.ย. 2562 เวลา 05:12 น.]
อ่าน [1987] ไอพี : 223.206.245.27
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,432 ครั้ง
4 พัฒนาการที่แม่ควรส่งเสริม
4 พัฒนาการที่แม่ควรส่งเสริม

เปิดอ่าน 24,174 ครั้ง
แมลงมีพิษกัดต่อย
แมลงมีพิษกัดต่อย

เปิดอ่าน 12,809 ครั้ง
อาหารกับการออกกำลัง
อาหารกับการออกกำลัง

เปิดอ่าน 9,027 ครั้ง
คลายเครียด ด้วยการดื่มน้ำ
คลายเครียด ด้วยการดื่มน้ำ

เปิดอ่าน 14,169 ครั้ง
เคล็ดลับ!! เติมพลังใจคนวัยทำงาน
เคล็ดลับ!! เติมพลังใจคนวัยทำงาน

เปิดอ่าน 12,803 ครั้ง
การบรรจุกลับเข้ารับราชการ
การบรรจุกลับเข้ารับราชการ

เปิดอ่าน 20,021 ครั้ง
รวยๆ เฮงๆ กับของมงคลรับวันตรุษจีน
รวยๆ เฮงๆ กับของมงคลรับวันตรุษจีน

เปิดอ่าน 42,479 ครั้ง
รวมคำสั่ง RUN ที่จำเป็นต้องใช้
รวมคำสั่ง RUN ที่จำเป็นต้องใช้

เปิดอ่าน 23,446 ครั้ง
ปราบชิคุนกุนยาด้วยสมุนไพร
ปราบชิคุนกุนยาด้วยสมุนไพร

เปิดอ่าน 11,970 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : ประกาศใช้ผล O-NET 50% ตัดสินเลื่อนชั้น เวรกรรมประเทศไทย
ตูนส์ศึกษา : ประกาศใช้ผล O-NET 50% ตัดสินเลื่อนชั้น เวรกรรมประเทศไทย

เปิดอ่าน 25,784 ครั้ง
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดอ่าน 10,853 ครั้ง
ลิงกอริลลาเป็นต้นตอ เชื้อไวรัสโรคเอดส์เพิ่มขึ้นอีกสายพันธุ์หนึ่ง
ลิงกอริลลาเป็นต้นตอ เชื้อไวรัสโรคเอดส์เพิ่มขึ้นอีกสายพันธุ์หนึ่ง

เปิดอ่าน 13,261 ครั้ง
มนุษย์เป็นพวกกับลิงอุรังอุตัง ยิ่งกว่าเป็นกับลิงชิมแปนซีและกอริลลา
มนุษย์เป็นพวกกับลิงอุรังอุตัง ยิ่งกว่าเป็นกับลิงชิมแปนซีและกอริลลา

เปิดอ่าน 17,944 ครั้ง
10 งานด่วนภายใน 6 เดือนที่ "รมต.ศธ." ควรทำ
10 งานด่วนภายใน 6 เดือนที่ "รมต.ศธ." ควรทำ

เปิดอ่าน 45,501 ครั้ง
เรื่องของเลนส์
เรื่องของเลนส์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 19,343 ครั้ง
แชร์สนั่น! เด็ก ศน.สอบผ่านแอดมิชชั่นยกห้อง
แชร์สนั่น! เด็ก ศน.สอบผ่านแอดมิชชั่นยกห้อง

เปิดอ่าน 20,518 ครั้ง
ออมเงิน..คนเงินเดือนน้อย
ออมเงิน..คนเงินเดือนน้อย

เปิดอ่าน 17,285 ครั้ง
ประกาศ เรื่องรายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม)
ประกาศ เรื่องรายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม)

เปิดอ่าน 14,547 ครั้ง
ฮือฮา! ครูสาวสุดทุ่ม ตัดชุดบอดี้สูททั้งตัวสกรีนภาพเหมือนอวัยวะภายในร่างกายสอนวิชากายวิภาค
ฮือฮา! ครูสาวสุดทุ่ม ตัดชุดบอดี้สูททั้งตัวสกรีนภาพเหมือนอวัยวะภายในร่างกายสอนวิชากายวิภาค

เปิดอ่าน 116,764 ครั้ง
สดุดี ‘ครูทองล้อม’ เกษียณกว่า 20 ปี ยังมาสอนเลข แต่งเพลงให้เด็กจำ ผ่านยกห้อง
สดุดี ‘ครูทองล้อม’ เกษียณกว่า 20 ปี ยังมาสอนเลข แต่งเพลงให้เด็กจำ ผ่านยกห้อง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ