ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาด้วยสื่อประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ที่มีผลต่อพฤติกรรมทางสังคมของเด็กอนุบาล 3 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลค

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาด้วยสื่อประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ที่มีผลต่อพฤติกรรมทางสังคมของเด็กอนุบาล 3 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลคลองหินปูน

ชื่อผู้ศึกษา นางสาวรสสุคนธ์ แสนพันดร

ปีการศึกษา 2561

1. การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาด้วยสื่อประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ที่มีผลต่อพฤติกรรมทางสังคมของเด็กอนุบาล 3 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการใช้เกมการศึกษาด้วยสื่อประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เกมจำแนกแยกสี เกมเรียงลำดับเล็ก – ใหญ่ เกมเรียงลำดับอนุกรม ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเด็กอนุบาล 3 ขวบ ชายและหญิง ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ชั้นอนุบาล 3 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทั้งหมด จำนวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาด้วยสื่อประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กอนุบาล 3 ขวบ จำนวน 30 แผน เกมการศึกษาด้วยสื่อประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ได้แก่ เกมจำแนกแยกสี จำนวน 10 เกม เกมเรียงลำดับเล็ก – ใหญ่ จำนวน 10 เกม และเกมเรียงลำดับอนุกรม จำนวน 10 เกม รวมทั้งหมด 30 เกม และแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมของเด็กอนุบาล 3 ขวบ ด้านการช่วยเหลือเพื่อนในการ เล่นเกม จำนวน 5 ข้อ ด้านการจัดเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ จำนวน 5 ข้อ ด้านการเล่นร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม จำนวน 5 ข้อ ด้านการรอคอยตามลำดับก่อน - หลัง จำนวน 5 ข้อ รวมทั้งหมดจำนวน 20 ข้อ ประเมินคุณภาพของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน นำมาวิเคราะห์นำมาหาค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () แล้วนำมาแปลความหมาย เก็บรวบรวมข้อมูลใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สูตรและโปรแกรม Microsoft Excel 2013 ใช้สถิติหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า

1. พฤติกรรมทางสังคมของเด็กอนุบาล 3 ขวบ ด้านการช่วยเหลือเพื่อนในการเล่นเกม ด้านการจัดเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ ด้านการเล่นร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม และด้านการรอคอยตามลำดับก่อน – หลัง ก่อนการจัดกิจกรรมโดยใช้เกมการศึกษาด้วยสื่อประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เกมจำแนกแยกสี เกมเรียงลำดับเล็ก – ใหญ่ เกมเรียงลำดับอนุกรม ดังนี้ พฤติกรรมทางสังคมด้านการช่วยเหลือเพื่อนในการเล่นเกม มีค่าเฉลี่ย 5.97 ด้านการจัดเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ มีค่าเฉลี่ย 6.11 ด้านการเล่นร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม มีค่าเฉลี่ย 5.72 และด้านการรอคอยตามลำดับก่อน - หลัง มีค่าเฉลี่ย 5.67 ซึ่งจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมทางสังคมของเด็กอนุบาล 3 ขวบ ทั้งสี่ด้านมีค่าเฉลี่ยที่ต่ำมาก หลังการจัดกิจกรรมโดยใช้ เกมการศึกษาด้วยสื่อประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เกมจำแนกแยกสี เกมเรียงลำดับเล็ก – ใหญ่ เกมเรียงลำดับอนุกรม ดังนี้ พฤติกรรมทางสังคมของเด็กอนุบาล 3 ขวบ ด้านการช่วยเหลือเพื่อนในการเล่นเกม มีค่าเฉลี่ย 14.53 ด้านการจัดเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ มีค่าเฉลี่ย 14.42 ด้านการเล่นร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม มีค่าเฉลี่ย 14.56 ด้านการรอคอยตามลำดับก่อน – หลัง มีค่าเฉลี่ย 14.64 ซึ่งจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมทางสังคมทั้งสี่ด้านมีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้นมาก

2. พฤติกรรมทางสังคมของเด็กอนุบาล 3 ขวบ ก่อนและหลังการใช้เกมการศึกษาด้วยสื่อประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เกมจำแนกแยกสี เกมเรียงลำดับเล็ก – ใหญ่ และเกมเรียงลำดับอนุกรม พบว่า พฤติกรรมทางสังคมของเด็กทุกด้านมีความก้าวหน้าที่ดีขึ้น ด้านการช่วยเหลือเพื่อนในการ เล่นเกม มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 8.56 ด้านการจัดเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 8.31 ด้านการเล่นร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 8.83 ด้านการรอคอยตามลำดับก่อน – หลัง มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 8.97 ดังนั้นโดยภาพรวม หลังการจัดกิจกรรม เกมการศึกษาด้วยสื่อประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ของเด็กอนุบาล 3 ขวบ เด็กมีพฤติกรรมทางสังคมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม ทั้งด้านการช่วยเหลือเพื่อนในการเล่นเกม ด้านการจัดเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ ด้านการเล่นร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม และด้านการรอคอยตามลำดับก่อน - หลัง

โพสต์โดย ครูหนอม : [25 พ.ย. 2562 เวลา 08:07 น.]
อ่าน [1902] ไอพี : 101.109.128.12
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 7,227 ครั้ง
ผักตำลึง ผักข้างรั้วอินทรีย์ที่แท้จริง
ผักตำลึง ผักข้างรั้วอินทรีย์ที่แท้จริง

เปิดอ่าน 7,820 ครั้ง
ที่เกาหลีใต้? เขาฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจด้วยถนนแห่งปัญญา
ที่เกาหลีใต้? เขาฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจด้วยถนนแห่งปัญญา

เปิดอ่าน 12,828 ครั้ง
เปิดตัว "น้องกรณ์" หนูน้อย 1 ขวบ หัวใจใฝ่ธรรมะ ในคลิปดัง "ลูกศิษย์วัดตัวน้อยนั่งสัปหงก"
เปิดตัว "น้องกรณ์" หนูน้อย 1 ขวบ หัวใจใฝ่ธรรมะ ในคลิปดัง "ลูกศิษย์วัดตัวน้อยนั่งสัปหงก"

เปิดอ่าน 97,038 ครั้ง
ความหมายของวัฒนธรรม
ความหมายของวัฒนธรรม

เปิดอ่าน 17,838 ครั้ง
4 ภาษาหลักของโลก สร้าง "โอกาส" ยุคโลกาภิวัตน์
4 ภาษาหลักของโลก สร้าง "โอกาส" ยุคโลกาภิวัตน์

เปิดอ่าน 10,509 ครั้ง
การจัดการความรู้ในโรงเรียน (ศน.ชัด บุญญา)
การจัดการความรู้ในโรงเรียน (ศน.ชัด บุญญา)

เปิดอ่าน 25,403 ครั้ง
อนาคตหนังสือเรียนไทยในยุคก้าวไกลของ IT
อนาคตหนังสือเรียนไทยในยุคก้าวไกลของ IT

เปิดอ่าน 36,916 ครั้ง
สูตรลับการคูณแม่ 9 โดยใช้นิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว(สุดยอดครับ)
สูตรลับการคูณแม่ 9 โดยใช้นิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว(สุดยอดครับ)

เปิดอ่าน 19,304 ครั้ง
ผิวหน้าสวยด้วยแอปเปิ้ล
ผิวหน้าสวยด้วยแอปเปิ้ล

เปิดอ่าน 14,697 ครั้ง
เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ
เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ

เปิดอ่าน 29,801 ครั้ง
ยาสีฟันทำมาจากอะไร?
ยาสีฟันทำมาจากอะไร?

เปิดอ่าน 3,849 ครั้ง
ตั๋วเครื่องบินไประนอง ดูโปรดี ๆ พร้อมเที่ยวบินราคาถูก
ตั๋วเครื่องบินไประนอง ดูโปรดี ๆ พร้อมเที่ยวบินราคาถูก

เปิดอ่าน 9,364 ครั้ง
ราชภัฏมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21
ราชภัฏมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21

เปิดอ่าน 14,154 ครั้ง
สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2556-2557
สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2556-2557

เปิดอ่าน 14,511 ครั้ง
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 16,469 ครั้ง
ประวัติจังหวัดอุบลราชธานี
ประวัติจังหวัดอุบลราชธานี

เปิดอ่าน 11,562 ครั้ง
เผยเด็กนร.หญิง ไม่ค่อยกินข้าวเช้า เตือนเสี่ยงกระทบสุขภาพ-การเรียน
เผยเด็กนร.หญิง ไม่ค่อยกินข้าวเช้า เตือนเสี่ยงกระทบสุขภาพ-การเรียน

เปิดอ่าน 3,546 ครั้ง
กลิ่นคนแก่คืออะไร? เปิดข้อสงสัยพร้อม 5 วิธีป้องกัน
กลิ่นคนแก่คืออะไร? เปิดข้อสงสัยพร้อม 5 วิธีป้องกัน

เปิดอ่าน 9,253 ครั้ง
นับถอยหลังทั้งกาย-ใจ เทศกาลกินเจ ทำกุศลเพื่อ สุขภาพ
นับถอยหลังทั้งกาย-ใจ เทศกาลกินเจ ทำกุศลเพื่อ สุขภาพ

เปิดอ่าน 15,873 ครั้ง
คลิปฮือฮา-ชื่นชม "เณรน้อย" เทศนาสอนเรื่องแม่
คลิปฮือฮา-ชื่นชม "เณรน้อย" เทศนาสอนเรื่องแม่ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ