ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
แนวทางการส่งเสริมเพื่อขอรับการยอย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษาของคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

สุนิสา ชมพูฆัง. (2561) แนวทางการส่งเสริมเพื่อขอรับการยอย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษาของคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 2) เพื่อพัฒนาคู่มือแนวทางการขอรับบริการด้านการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการขอรับบริการด้านการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่าง ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี จำนวน 390 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นในการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (∝-Coefficient) ทั้งฉบับเท่ากับ .89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพปัจจุบันของการส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 การให้บริการระดับมาก คือ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการเสนอขอรางวัล “คุรุสดุดี” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 รองลงมา คือ มีการประชาสัมพันธ์การของรางวัล เครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 และให้การบริการในระดับปานกลางลำดับสุดท้าย คือ ด้านการติดต่อประสานงานกับคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ได้สะดวกและรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 2) แนวทางการส่งเสริมการขอรับบริการด้านการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของ คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 2) ผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า แนวทางการส่งเสริมการขอรับบริการด้านการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของ คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี การปฏิบัติทุกด้านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ด้านที่มีการปฏิบัติในระดับมาก คือ งานให้บริการด้านการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษางานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามจรรยาบรรณ “รางวัลคุรุสดุดี” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 รองลงมาคือด้านงานประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล คุรุสภา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 งานยกย่องเชิดชูเกียรติคุณครูผู้สอนดีเด่น ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 งานวันครู มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 งานประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และงานประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ตามลำดับ และผลการศึกษาเชิงคุณภาพแนวทางการส่งเสริมการขอรับบริการด้านการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี โดยการประชุมการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) มีแนวทางให้มีการประชาสัมพันธ์ ในหลายช่องทาง เช่น เอกสารแผ่นพับ เว็บไซต์ ระบบAMSS ของสถานศึกษา มีแบบฟอร์มเอกสารเป็นตัวอย่างในการเขียนส่งขอรับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน มีคู่มือเพื่อเป็นแนวทางในการขอรับบริการด้านการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 3) ความพึงพอใจของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ขอรับบริการด้านการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ด้านที่มีความพึงพอใจมาก คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้การบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 รองลงมาคือด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ตามลำดับ

โพสต์โดย สุนิสา : [12 มี.ค. 2563 เวลา 04:46 น.]
อ่าน [1703] ไอพี : 1.2.150.9
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,180 ครั้ง
ระเบียบรักษาความปลอดภัย
ระเบียบรักษาความปลอดภัย

เปิดอ่าน 8,613 ครั้ง
อยากได้งาน ตกงานต้องอ่าน? เทคนิคหางานแบบเซียนตัดเซียน
อยากได้งาน ตกงานต้องอ่าน? เทคนิคหางานแบบเซียนตัดเซียน

เปิดอ่าน 154,988 ครั้ง
สัตว์ในป่าชายเลน
สัตว์ในป่าชายเลน

เปิดอ่าน 10,226 ครั้ง
ปลูกวินัย "แม่พิมพ์ของชาติ"
ปลูกวินัย "แม่พิมพ์ของชาติ"

เปิดอ่าน 8,852 ครั้ง
คลิปสะเทือนวงการข่าว! "เตเต้-ปันปัน" นร.ศรีสะเกษ สวมบทผู้ประกาศ เป๊ะ ปังมาก
คลิปสะเทือนวงการข่าว! "เตเต้-ปันปัน" นร.ศรีสะเกษ สวมบทผู้ประกาศ เป๊ะ ปังมาก

เปิดอ่าน 18,871 ครั้ง
พบดาวฤกษ์ดวงใหม่ สว่างกว่าดวงอาทิตย์ 10 ล้านเท่า
พบดาวฤกษ์ดวงใหม่ สว่างกว่าดวงอาทิตย์ 10 ล้านเท่า

เปิดอ่าน 9,179 ครั้ง
คนค้นฅน ปลัดตงฉิน ผู้รักษาแผ่นดินเกิด
คนค้นฅน ปลัดตงฉิน ผู้รักษาแผ่นดินเกิด

เปิดอ่าน 9,902 ครั้ง
ปวดข้อให้กินแอปเปิล แกล้มด้วยเหล้าไวน์แดงวันละแก้วทุกวัน
ปวดข้อให้กินแอปเปิล แกล้มด้วยเหล้าไวน์แดงวันละแก้วทุกวัน

เปิดอ่าน 13,862 ครั้ง
Detoxification ล้างพิษ ล้างโรค
Detoxification ล้างพิษ ล้างโรค

เปิดอ่าน 16,367 ครั้ง
ทำไมจึงเรียกขนมจีน
ทำไมจึงเรียกขนมจีน

เปิดอ่าน 8,912 ครั้ง
ยก เฟซบุ๊ก เป็นบริษัทที่ดีที่สุดในสหรัฐ
ยก เฟซบุ๊ก เป็นบริษัทที่ดีที่สุดในสหรัฐ

เปิดอ่าน 17,407 ครั้ง
สื่อดังระดับโลกแห่ยกย่อง "โน้ต วีรฉัตร" ตีกลองกับภาพวาดกำแพง คนต่างชาติทึ่งความสามารถศิลปินไทย
สื่อดังระดับโลกแห่ยกย่อง "โน้ต วีรฉัตร" ตีกลองกับภาพวาดกำแพง คนต่างชาติทึ่งความสามารถศิลปินไทย

เปิดอ่าน 8,851 ครั้ง
ตรวจสอบคุณภาพยางรถ
ตรวจสอบคุณภาพยางรถ

เปิดอ่าน 15,543 ครั้ง
การลำดับรุ่นเครื่องคอมพิวเตอร์
การลำดับรุ่นเครื่องคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 33,855 ครั้ง
กลยุทธ์ในการเรียนภาษาให้ดี
กลยุทธ์ในการเรียนภาษาให้ดี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 8,391 ครั้ง
ผักผลไม้ฟอกฟันให้ขาวสะอาดได้
ผักผลไม้ฟอกฟันให้ขาวสะอาดได้

เปิดอ่าน 13,468 ครั้ง
SEO กับ SEM คืออะไร...ต่างกันแค่ไหน?
SEO กับ SEM คืออะไร...ต่างกันแค่ไหน?

เปิดอ่าน 8,556 ครั้ง
ชื่นชมลูก ช่วยพัฒนา
ชื่นชมลูก ช่วยพัฒนา

เปิดอ่าน 25,558 ครั้ง
การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จฯในการเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร
การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จฯในการเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร

เปิดอ่าน 10,043 ครั้ง
คำว่า สปา มาจากไหน
คำว่า สปา มาจากไหน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ