ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการโรงเรียนดี Happy school การจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ ของโรงเรียนบ้านดงกะเชา

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการโรงเรียนดี Happy school การจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ ของโรงเรียนบ้านดงกะเชา

ผู้ประเมิน: ว่าที่ ร.ต.สิรวิชญ์ ศิลป

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกะเชา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ

ปีการศึกษา : 2562

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการโรงเรียนดี Happy school การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของโรงเรียนบ้านดงกะเชามีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C) ของการประเมินโครงการโรงเรียนดี Happy school การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนบ้านดงกะเชา 2) ประเมินปัจจัยนำเข้า (Inputs Evaluation: I) ของการดำเนินการประเมินโครงการโรงเรียนดี Happy school การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของโรงเรียนบ้านดงกะเชา 3) ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) ของการประเมินโครงการโรงเรียนดี Happy school การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของโรงเรียนบ้านดงกะเชา และ4) ประเมินผลผลิต (Products Evaluation: P) ของการประเมินโครงการโรงเรียนดี Happy school การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียน บ้านดงกะเชา ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการ มีจำนวนทั้งสิ้น 159 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านดงกะเชา จำนวน 6 คน จำนวน 9 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 72 คน นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 72 คน กลุ่มตัวอย่าง มีจำนวนทั้งสิ้น 123 คน ประกอบด้วยครูผู้สอนโรงเรียนบ้านดงกะเชาจำนวน 6 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ยกเว้นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นผู้แทนครูและผู้แทนผู้บริหารได้อยู่ในส่วนที่เป็นครูผู้สอนแล้ว ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 72 คน และนักเรียน โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 38 คน ซึ่งนักเรียนมีศักยภาพในการตอบแบบสอบถาม สามารถอ่านแบบสอบถามได้คล่องทุกคนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 6 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลการประเมินและการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าความเชื่อมั่น ค่าความเที่ยงตรงเนื้อหาและ วิเคราะห์เนื้อหา

สรุปผล

การประเมินโครงการโรงเรียนดี Happy school การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของโรงเรียนบ้านดงกะเชาสรุปผลการประเมินดังต่อไปนี้

ผลการวิเคราะห์การประเมินโครงการโรงเรียนดี Happy school การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของโรงเรียนบ้านดงกะเชา พบว่า การปฏิบัติของครูผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านลำดับสูงสุด ได้แก่ ด้านปัจจัยนำเข้า (Inputs Evaluation: I ) อยู่ในระดับมากที่สุด( = 4.67, =.13) รองลงมา สภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C)กระบวนการ (Process Evaluation: P) และผลผลิต (Products Evaluation: P) อยู่ในระดับมาก และการปฏิบัติของของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านลำดับสูงสุด ได้แก่ ด้านปัจจัยนำเข้า(Inputs Evaluation: I) อยู่ในระดับมากที่สุดรองลงมากระบวนการ (Process Evaluation: P) อยู่ในระดับมากสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C)และผลผลิต (Products Evaluation: P) อยู่ในระดับมาก สรุปผลการประเมินรายด้านดังรายละเอียดต่อไปนี้

ผลการวิเคราะห์การประเมินสภาวะแวดล้อม(Context Evaluation: C)

ของโครงการโรงเรียนดี Happy school การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของโรงเรียนบ้านดงกะเชา พบว่า การปฏิบัติของครูผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับมากและการปฏิบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับ

ผลการวิเคราะห์การประเมินปัจจัยนำเข้า(Inputs Evaluation: I) ของโครงการโรงเรียนดี Happy school การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของโรงเรียนบ้านดงกะเชา พบว่า การปฏิบัติของครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และการปฏิบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ผลการวิเคราะห์การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) ของโครงการโรงเรียนดี Happy school การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของโรงเรียนบ้านดงกะเชา พบว่า การปฏิบัติของครูผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับมากและการปฏิบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ผลการวิเคราะห์การประเมินผลผลิต (Products Evaluation: P) ของโครงการโรงเรียนดี Happy school การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของโรงเรียนบ้านดงกะเชา พบว่า การปฏิบัติของครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และการปฏิบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจของครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย สิรวิชญ์ ศิลป : [31 มี.ค. 2563 เวลา 08:36 น.]
อ่าน [1635] ไอพี : 182.232.194.68
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ