ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การบริหารงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนบ้านบันนังลูวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑

การบริหารงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

โรงเรียนบ้านบันนังลูวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนและโรงเรียน

2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. เพื่อให้การจัดการศึกษามีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ : (Best Practice)

การบริหารงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียนบ้านบันนังลูวาซึ่งได้ร่วมกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนไว้ว่า ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นไว้วางใจ และการบริหารงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่ดีจะนำไปสู่โรงเรียนแห่งความไว้วางใจ โดยการดำเนินงานโดยรูปแบบ NANGWA MODEL ซึ่งขับเคลื่อนโดยใช้ทฤษฎีระบบ โดยมีปัจจัยนำเข้า หรือ INPUT คือ 4 M ซึ่งประกอบด้วย Man , Money , Materials , Management ซึ่งกระบวนการในการดำเนินการนั้นได้ใช้กระบวนการ PDCA ในทุกโครงการและทุกกิจกรรม และผลลัพธ์ หรือ OUTPUT คือ ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นไว้วางใจ

การบริหารงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนที่ดี คือการพัฒนาส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความรัก ความหวงแหนโรงเรียน ร่วมกันดูแลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับครู บุคลากร และนักเรียน การสร้างความสัมพันธ์โดยโรงเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชน และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียน ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย

การบริหารงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนภายใต้โมเดลกระบวนการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อวางแผน วางกิจกรรมและแนวทางการปฏิบัติตามวงจร PDCA

มีลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ละเอียดรอบคอบเสริมสร้างให้สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันดังรายละเอียดของกระบวนการโดยใช้วิธีดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

ปัจจัยนำเข้าหรือ INPUT

๑. Man หรือ คน คือ การบริหารกำลังคน จะใช้คนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับงานให้มากที่สุด

๒. Money หรือ เงิน คือ การบริหารเงิน จะจัดสรรเงินอย่างไรให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อยและเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

๓. Materials หรือ วัตถุดิบ คือ การบริหารวัสดุในการดำเนินงานว่าทำอย่างไรให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุด หรือเกิดประโยชน์สูงสุด

๔. Management หรือ การจัดการ คือ กระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพื่อให้งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่

กระบวนการ หรือ PROCESS

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการสร้างความสัมพันธ์ของโรงเรียนกับชุมชน โดยดำเนินการดังนี้

๑.๑ Understanding ศึกษาทำความเข้าใจลักษณะของชุมชนและกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง คือ การเข้าใจความต้องการของชุมชนสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ รวมถึงสามารถดึงศักยภาพของชุมชนมาใช้ได้อย่างเต็มที่

๑.๒ Reach การเข้าถึงชุมชนใกล้ชิด สม่ำเสมอเป็นกันเอง ครูและผู้บริหารโรงเรียน ควรเข้าหาเข้าใจ เข้าถึงชาวบ้าน หรือผู้นำชุมชนก่อน ทำอย่างไรให้เกิดความรู้ ความรักความสนิทสนม ก่อเกิดทั้งน้ำใจ ไมตรี ความมีสมานฉันท์เชิงญาติ

๑.๓ Engage สร้างความผูกพันแน่นแฟ้นเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน การทำงานของผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่เสียสละ อุทิศและทุ่มเทเพื่อบุตรหลานของชุมชน การเป็นตัวแบบต้นแบบที่ดี จนเป็นที่ศรัทธา เชื่อถือ เชื่อมือ เชื่อมั่น ว่าเป็นที่พึ่งของบุตรหลาน และชุมชนได้

๑.๔ Appreciate การชื่นชมยกย่อง เคารพในศักดิ์ศรี ท่าทีของผู้บริหารโรงเรียนและครู การกระทำที่แสดงออกต่อชุมชนว่ามีความจริงใจ และเป็นประชาธิปไตยมากน้อยเพียงใด การไม่แปลกแยกจากวัฒนธรรมชุมชน และแสดงออกถึงความเคารพในศักดิ์ศรีของสมาชิกในชุมชน

ผลที่ได้รับ

จากการบริหารงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนบ้านบันนังลูวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ส่งผลให้ทั้งนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน สภาพแวดล้อม และชุมชน มีบรรยากาศแห่งความสุข ซึ่งสะท้อนผลที่เกิดขึ้น ดังนี้

๗.1 ผลที่เกิดกับผู้เรียน

๗.๑.๑ นักเรียนโรงเรียนบ้านบันนังลูวา มีคุณธรรม มีความสามัคคี และมีความรับผิดชอบมากขึ้น

๗.๑.๒ นักเรียนโรงเรียนบ้านบันนังลูวา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักศาสนาที่ตนนับถือและสามารถนำหลักคำสอนของศาสนาไปประพฤติปฏิบัติตนในการดำรงชีวิตประจำวัน รวมทั้งการเรียนรู้ ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนและสามารถสืบทอดและร่วมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน

โพสต์โดย ทิพย์ : [29 เม.ย. 2563 เวลา 13:19 น.]
อ่าน [1335] ไอพี : 182.232.211.7
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ