ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์และวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านเพื่อการเรียนรู้ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

การประเมินโครงการอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์และวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านเพื่อการเรียนรู้

โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ผู้วิจัย กรกมล เพิ่มผล

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี

อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สังกัดกองการศึกษา สำนักงานเทศบาล

เมืองปทุมธานี

ปีที่พิมพ์ 2562

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์และวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านเพื่อการเรียนรู้ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 2) เพื่อประเมินการเรียนรู้ของครูผู้เข้ารับการฝึกอบรม 3) เพื่อประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานหลังการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ 4) เพื่อประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์กรของผู้เข้ารับการฝึกอบรม แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน 20 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน 224 คน ได้มาจากการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie. และ Morgan จากนักเรียนทั้งหมดจำนวน 538 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ 1) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 2) แบบสอบถามด้านความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 4) แบบสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 5) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อโครงการ และ 6) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของผู้เข้ารับการฝึกอบรม พบว่า ความพึงพอใจของครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อโครงการอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์และวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านเพื่อการเรียนรู้ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.75, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.43)

2. ผลการประเมินการเรียนรู้ของครูผู้เข้ารับการฝึกอบรม พบว่า ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์และวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านเพื่อการเรียนรู้ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 0.78 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.41)

3. ผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานหลังการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

3.1 ผลการสอบถามการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน

พบว่า ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการนำความรู้ภายหลังจากได้รับการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.78 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.42)

3.2 ผลการสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของครูผู้เข้ารับการฝึกอบรม พบว่า โดยเฉลี่ย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการเปลี่ยนแปลงการกระทำในทางที่ดีขึ้น โดยเฉลี่ยร้อยละ 100 ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้ไปจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้รู้คุณค่าและสืบสานการอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์และวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความกระตือรือร้นในสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้กับผู้เรียน

4. ผลการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์กรของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

4.1 ผลการสอบถามความคิดเห็นด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ของครูผู้เข้าอบรม พบว่า ระดับความคิดเห็นด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.72, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.45)

4.2 ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์และวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน จังหวัดปทุมธานี พบว่า นักเรียนมีความความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.70, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.49)

4.3 ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์และวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.74 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.44)

โพสต์โดย foon_rin : [30 เม.ย. 2563 เวลา 19:20 น.]
อ่าน [1362] ไอพี : 223.205.232.78
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ