ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในการพัฒนาวิชาชีพครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในการพัฒนาวิชาชีพครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

นางสาวนิภาพร ชาติสุข ตำแหน่งครู

ปีที่ศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในการพัฒนาวิชาชีพครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC และพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในการใช้พัฒนาวิชาชีพครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรในโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการดำเนินการ พบว่าองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมีค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วม (Share values and vision) 2) การแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานระหว่างบุคคล (Shared personal practice) 3) การสนับสนุนและการมีภาวะผู้นำร่วมกัน (Supportive and Shared leadership) และ 4) ทีมร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative teamwork)

การดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC มีกิจกรรมดังนี้ 1) มีการประชุม อบรมให้ความรู้สร้างความตระหนัก และสร้างข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา 2) มีการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและสังเกตชั้นเรียนอย่างเข้มข้น 3) มีการจัดเวทีการสะท้อนคิดและสะท้อนผลการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด (Best practice) ยกย่องเชิดชูเกียรติ และจัดประชุมเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานและพัฒนาคู่มือการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา 4) มีการกระตุ้นการการเรียนรู้ของนักเรียน สร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างจริงจัง 5) มีการพัฒนาคู่มือการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา มีแผนการขับเคลื่อน PLC ในสถานศึกษาที่ชัดเจน และสร้างต้นแบบ Log Book ให้กับคณะครูทุกคน 6) มีการใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนาวิชาชีพครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ และ 7) มีการพัฒนาเครื่องมือนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา

จากการนำนวัตกรรมกระบวนการ PLC มาใช้พบว่ามีผลดังนี้

ประเด็นที่ 1 นักเรียนเกิดพลังการเรียนรู้ จากการปฏิบัติงานพบว่านักเรียนเกิดพลังการเรียนรู้ คือ มีความสุขในการเรียนรู้มากขึ้น สามารถอ่านหนังสือออก เขียนหนังสือเป็น และสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีมได้ และเรียนรู้ร่วมมือกันอย่างมีความสุข

ประเด็นที่ 2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาลดความโดดเดี่ยวและมีความผูกพันต่อพันธะกิจและเป้าหมายของโรงเรียน จากการปฏิบัติงานค้นพบว่า ครูลดความโดดเดี่ยวในการทำงานลง เนื่องจากมีเพื่อนร่วมงานที่สามารถหาสาเหตุของปัญหาที่พบในชั้นเรียน จากการใช้กระบวนการสะท้อนคิดและสะท้อนผลการปฏิบัติงานระหว่างครูในกลุ่มสาระฯ เดียวกัน และครูต่างกลุ่มสาระฯ ทำให้ครูมีเพื่อนในการทำงาน และหลังจากการเรียนการสอนยังได้รับการสะท้อนผลจากเพื่อนครูด้วยกัน และจากทีมนิเทศการสอน ทำให้ครูมีกำลังใจในการทำงาน และทำงานได้ง่ายขึ้น ลดความโดดเดี่ยวในการทำงาน

ประเด็นที่ 3 โรงเรียนได้รูปแบบการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การพัฒนาวิชาชีพครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมกับโรงเรียน โดยมีการลดภาระงานครู ให้ครูช่วยเหลือครูด้วยกัน และมีทีมนิเทศที่ให้คำปรึกษาในการเรียนการสอนของครูด้วย ส่งผลไปยังนักเรียนที่ได้รับการสอนในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนเรียนในชั้นเรียนได้ผลดียิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้ว ในงานวิจัยยังเน้นว่า นักเรียนที่ครูต้องรู้จักมีความต้องการครูที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีนวัตกรรม ดังนั้น จึงเป็นเหตุให้มีการพัฒนาแนววิถีการเรียนรู้และพัฒนาขององค์กรแบบโรงเรียนที่เรียกว่า PLC อย่างหลากหลายรูปแบบในบริบทต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนผ่านให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของในยุคศตวรรษที่ 21

ประเด็นที่ 4 รูปแบบกระบวนการ PLC มีการทำงานเป็นวงรอบ จำนวน 2 วงรอบ วงรอบละ 4 ขั้นตอน จนได้รูปแบบการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การพัฒนาวิชาชีพครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประกอบด้วย 1) การวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา 2) การดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 3) การตรวจสอบคุณลักษณะของ PLC ในสถานศึกษา 4) การทบทวนการดำเนินงาน PLC สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เพื่อนำกระบวนการ PLC ของโรงเรียนที่ได้ใช้นำมาพัฒนาต่อยอด PLC สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาที่ยั่งยืน

โพสต์โดย นิภาพร ชาติสุข : [6 ส.ค. 2563 เวลา 14:55 น.]
อ่าน [3922] ไอพี : 124.122.27.132
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 57,905 ครั้ง
รับชมย้อนหลังการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference "พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"
รับชมย้อนหลังการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference "พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"

เปิดอ่าน 9,623 ครั้ง
การล้างลำไส้ทำให้อาการสิวดีขึ้น
การล้างลำไส้ทำให้อาการสิวดีขึ้น

เปิดอ่าน 14,949 ครั้ง
เทคนิคการแต่งหน้าเสริมจุดเด่น-กลบจุดด้อย ให้เข้ากับรูปหน้า
เทคนิคการแต่งหน้าเสริมจุดเด่น-กลบจุดด้อย ให้เข้ากับรูปหน้า

เปิดอ่าน 24,576 ครั้ง
เมฆสีรุ้ง
เมฆสีรุ้ง

เปิดอ่าน 11,753 ครั้ง
13 ความเชื่อที่ควรรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม
13 ความเชื่อที่ควรรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม

เปิดอ่าน 77,660 ครั้ง
เทคนิคการแรเงาน้ำหนัก
เทคนิคการแรเงาน้ำหนัก

เปิดอ่าน 12,887 ครั้ง
"ครู" คือ "ปูชนียบุคคล" หรือ "ผู้แจวเรือจ้าง"
"ครู" คือ "ปูชนียบุคคล" หรือ "ผู้แจวเรือจ้าง"

เปิดอ่าน 17,627 ครั้ง
5 กิจวัตรที่คนประสบความสำเร็จมักทำก่อน 8 โมงเช้า
5 กิจวัตรที่คนประสบความสำเร็จมักทำก่อน 8 โมงเช้า

เปิดอ่าน 7,954 ครั้ง
ทดสอบความทนทาน"ไอโฟน 5" พัง-ไม่พัง แตก-ไม่แตก
ทดสอบความทนทาน"ไอโฟน 5" พัง-ไม่พัง แตก-ไม่แตก

เปิดอ่าน 12,974 ครั้ง
3 เรื่องที่ต้องรู้ "ตั้งเป้ารวยก่อนแก่"
3 เรื่องที่ต้องรู้ "ตั้งเป้ารวยก่อนแก่"

เปิดอ่าน 3,918 ครั้ง
ธุรกิจแบบไหนควรจดสิทธิบัตรทั่วโลก หรือ PCT
ธุรกิจแบบไหนควรจดสิทธิบัตรทั่วโลก หรือ PCT

เปิดอ่าน 13,766 ครั้ง
น่ารักสุดๆ วงโยธวาทิตมหาวิทยาลัยโอไฮโอเล่นกังนัมสไตล์
น่ารักสุดๆ วงโยธวาทิตมหาวิทยาลัยโอไฮโอเล่นกังนัมสไตล์

เปิดอ่าน 10,469 ครั้ง
8 สิ่งต่อไปนี้ดีต่อผิวจริง ๆ
8 สิ่งต่อไปนี้ดีต่อผิวจริง ๆ

เปิดอ่าน 14,549 ครั้ง
หากท่านต้องยกกล่องหนักๆ ลองวิธีนี้ดูสิ จะช่วยให้เบากว่าเดิม
หากท่านต้องยกกล่องหนักๆ ลองวิธีนี้ดูสิ จะช่วยให้เบากว่าเดิม

เปิดอ่าน 15,026 ครั้ง
ลดสารพิษเพื่อสุขภาพด้วยสมุนไพร
ลดสารพิษเพื่อสุขภาพด้วยสมุนไพร

เปิดอ่าน 17,796 ครั้ง
รู้หรือไม่ว่า "ชมพู่" เป็นยาชูกำลัง บำรุงหัวใจ
รู้หรือไม่ว่า "ชมพู่" เป็นยาชูกำลัง บำรุงหัวใจ
เปิดอ่าน 11,979 ครั้ง
รับมืออย่างไรเมื่อทำงานพลาด
รับมืออย่างไรเมื่อทำงานพลาด
เปิดอ่าน 13,380 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : จิตวิญญาณครู สำคัญที่สุด
ตูนส์ศึกษา : จิตวิญญาณครู สำคัญที่สุด
เปิดอ่าน 14,645 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่องแนวทางการปรับเงินเดือน ขรก.ที่ปรับใหม่
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่องแนวทางการปรับเงินเดือน ขรก.ที่ปรับใหม่
เปิดอ่าน 47,405 ครั้ง
กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม
กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ