ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน ด้วยรูปแบบการสอนแบบ STAD โดยชุดกิจกรรม เรื่อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี สำหรับ

หัวข้อวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน

ด้วยรูปแบบการสอนแบบ STAD โดยชุดกิจกรรม เรื่อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี สำหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2

ผู้วิจัย นางสาวปิยะวรรณ สาราทิศ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท เทศบาลเมืองพระพุทธบาท

อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ปีที่วิจัย 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวันด้วยรูปแบบการสอนแบบ STAD โดยชุดกิจกรรม เรื่อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี สำหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2, ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลและศึกษาความพึงพอใจ

ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิธีดำเนินการวิจัยเริ่มต้นจากการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอน พบว่า 1) ผู้ปกครองต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ

ในการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ สามารถถ่ายทอด อธิบาย และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 2) ผู้เรียนต้องการครูผู้สอนที่มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ มีการสอนที่หลากหลาย น่าสนใจ จัดรูปแบบการสอนแบบกลุ่มเพื่อให้สามารถปรึกษา และพัฒนาทักษะกับเพื่อนที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำ จากนั้นศึกษาหลักสูตร และหน่วยการเรียนรู้ กำหนดหน่วยการเรียนรู้ในการทำชุดกิจกรรม จำนวน 3 หน่วย คือ 1) My Traveling Trip 2) Shopping list 3) Interesting articles and information report จากนั้นศึกษาการเรียนแบบ STAD (Student Teams Achievement Divisions) เป็นลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนแบบกลุ่ม โดยแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม ภายในกลุ่มประกอบด้วย ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ปานกลาง ต่ำรวมกัน จากนั้นศึกษาเกี่ยวกับการสร้างชุดกิจกรรม ประกอบด้วย 1) คู่มือ สำหรับครูผู้ใช้ชุดกิจกรรม 2) แผนการสอน 3) เนื้อหา สาระและสื่อ 4) การประเมินผล จากนั้นศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี กำหนดข้อมูลที่ใช้ประกอบชุดกิจกรรม ดังนี้ 1) ประวัติและข้อมูลพื้นฐาน 2) สถานที่ท่องเที่ยว 3) เทศกาลประเพณี 4) สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก จากนั้นศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) คำอธิบายแผนการสอน 2) หัวเรื่อง 3) สาระสำคัญ 4) วัตถุประสงค์การเรียนรู้

5) เนื้อหาสาระ 6) กิจกรรมการเรียนการสอน 7) สื่อการเรียนการสอน 8) การวัดผลและประเมินผล 9) งานที่ได้รับมอบหมาย 10) บันทึกหลังสอน หลังจากนั้นนำชุดกิจกรรม เรื่อง ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ด้วยรูปแบบการสอนแบบ STAD ที่พัฒนาขึ้น ไปประเมินหาคุณภาพ ปรับปรุงให้เหมาะสม และนำไปทดสอบหาค่าประสิทธิภาพกับกลุ่มทดลอง สุดท้ายนำไปใช้กับกลุ่มประชากรตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จำนวน 22 คน ใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนจำนวน 20 ชั่วโมง สุดท้ายรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย

ผลของการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เรื่องข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ด้วยรูปแบบการสอนแบบ STAD มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.31/80.13 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80 ที่ตั้งไว้ 2) ค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม เรื่องข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ด้วยรูปแบบการสอนแบบ STAD เท่ากับ 0.7053 หมายถึง ผู้เรียน

มีการพัฒนาด้านความรู้และทักษะการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน เพิ่มขึ้น 0.7053 หรือคิดเป็น

ร้อยละ 70.53 3) ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม เรื่องข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ด้วยรูปแบบการสอนแบบ STAD ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56

คำสำคัญ : ชุดกิจกรรม, ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี, รูปแบบการสอนแบบ STAD (Student Teams Achievement Divisions)

โพสต์โดย นางสาวปิยะวรรณ สาราทิศ : [24 ส.ค. 2563 เวลา 10:04 น.]
อ่าน [1869] ไอพี : 183.88.171.77
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,581 ครั้ง
ชวนดู ฝนดาวตก โอไรโอนิดส์ Orionid Meteors shower
ชวนดู ฝนดาวตก โอไรโอนิดส์ Orionid Meteors shower

เปิดอ่าน 17,948 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง “รมว.ศึกษาฯ” กับนโยบายแก้ปัญหา โรงเรียน ICU จากรายการ ผชิญหน้า FaceTime (8 ก.พ. 2560)
รับชมย้อนหลัง “รมว.ศึกษาฯ” กับนโยบายแก้ปัญหา โรงเรียน ICU จากรายการ ผชิญหน้า FaceTime (8 ก.พ. 2560)

เปิดอ่าน 18,481 ครั้ง
ไขความลับ 95 ภาพสุดยอดจากรอยเตอร์ มาจากกล้องอะไร ตั้งค่าแบบไหน
ไขความลับ 95 ภาพสุดยอดจากรอยเตอร์ มาจากกล้องอะไร ตั้งค่าแบบไหน

เปิดอ่าน 16,428 ครั้ง
น้ำอาร์ซี
น้ำอาร์ซี

เปิดอ่าน 16,534 ครั้ง
ปรับโหงวเฮ้ง เสริมทรัพย์ เสริมบารมี
ปรับโหงวเฮ้ง เสริมทรัพย์ เสริมบารมี

เปิดอ่าน 26,757 ครั้ง
ข้อสอบ O-NET รูปแบบอัตนัย ภาษาไทย ป.6 มีจำนวนกี่ข้อ กี่คะแนน และออกเนื้อหาอะไรบ้าง
ข้อสอบ O-NET รูปแบบอัตนัย ภาษาไทย ป.6 มีจำนวนกี่ข้อ กี่คะแนน และออกเนื้อหาอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 12,447 ครั้ง
แชร์ซึ้ง! "ฉันเป็นครู ตายแล้วขอเป็นครูต่อไป"
แชร์ซึ้ง! "ฉันเป็นครู ตายแล้วขอเป็นครูต่อไป"

เปิดอ่าน 29,733 ครั้ง
ปวดหัว แก้ด้วยวารีบำบัด
ปวดหัว แก้ด้วยวารีบำบัด

เปิดอ่าน 9,924 ครั้ง
ปวดท้องตรงไหน เป็นอะไรกันแน่
ปวดท้องตรงไหน เป็นอะไรกันแน่

เปิดอ่าน 10,522 ครั้ง
ขั้วโลกเหนือจะหมดสิ้นทะเลน้ำแข็ง ใน 20-30 ปีหน้า
ขั้วโลกเหนือจะหมดสิ้นทะเลน้ำแข็ง ใน 20-30 ปีหน้า

เปิดอ่าน 17,321 ครั้ง
ขจัดไขมันบนพุงด้วยการแขม่วท้อง
ขจัดไขมันบนพุงด้วยการแขม่วท้อง

เปิดอ่าน 9,705 ครั้ง
คนค้นฅน ปลัดตงฉิน ผู้รักษาแผ่นดินเกิด
คนค้นฅน ปลัดตงฉิน ผู้รักษาแผ่นดินเกิด

เปิดอ่าน 12,621 ครั้ง
คนแห่ขอยา "เบญจอำมฤตย์" รักษามะเร็งฟรี ยอดพุ่ง 30 เท่าต่อวัน
คนแห่ขอยา "เบญจอำมฤตย์" รักษามะเร็งฟรี ยอดพุ่ง 30 เท่าต่อวัน

เปิดอ่าน 11,286 ครั้ง
ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เป็นเบาหวาน กินอย่างไรดี
ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เป็นเบาหวาน กินอย่างไรดี

เปิดอ่าน 35,916 ครั้ง
รายงานการวิจัยและพัฒนานโยบายกาศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา (2553)
รายงานการวิจัยและพัฒนานโยบายกาศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา (2553)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 7,776 ครั้ง
ฝึกหายใจให้หายง่วง
ฝึกหายใจให้หายง่วง

เปิดอ่าน 57,040 ครั้ง
เทคนิคการใช้แฟลชในการถ่ายภาพ
เทคนิคการใช้แฟลชในการถ่ายภาพ

เปิดอ่าน 11,755 ครั้ง
ประตูบ้าน คือ ปากแห่งโชคลาภ
ประตูบ้าน คือ ปากแห่งโชคลาภ

เปิดอ่าน 8,944 ครั้ง
โอเมก้า 3 ใน ปลา ก็มีโทษ
โอเมก้า 3 ใน ปลา ก็มีโทษ

เปิดอ่าน 82,937 ครั้ง
เสียงร้องทารก บอก"อะไร"คุณแม่
เสียงร้องทารก บอก"อะไร"คุณแม่ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ