ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพ นักเรียนสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

นักเรียนสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล

ผู้เขียน นางจุมรี เฮ้าปาน

ปีที่วิจัย 2562

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1)เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน บริบทและสภาพแวดล้อมในการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 3).เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และ4) เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดโดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 58 คนได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล ปีการศึกษา 2562 ได้มาโดยวิธีการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interviews) และการยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน บริบทและสภาพแวดล้อมในการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา มีการศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและสาระการเรียนรู้สภาพปัจจุบัน มีการวางแผน กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาและมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถานศึกษา

2. ผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่ามีส่วนร่วมในการศึกษาความต้องการของชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ ของชุมชนในพื้นที่โรงเรียนอยู่ในระดับมาก การวางแผนการทำงานด้านวิชาการอย่างเป็นระบบและชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด มีส่วนร่วมในการจัดหา จัดซื้อ คัดเลือกเอกสารประกอบหลักสูตรอยู่ในระดับมาก มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดทำแผนการสอน อยู่ในระดับมาก ซึ่งจะทำให้ได้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตรงตามที่กำหนดไว้ อยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการศึกษาการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศ พบว่าโรงเรียนใช้หลักการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้เสียเข้ามามีบทบาทกำกับ ติดตามการบริหารจัดการศึกษา มีการร่วมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน มีการบูรณาการ การเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรชุมชน ร่วมระดมทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา เช่น จัดหาผ้าป่าศิษย์ จัดหาทุนการศึกษา จัดหาสื่ออุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ทำให้การบริหารจัดงานงานวิชาการประสบผลสำเร็จอยู่ในระดับที่ดี คือ การมามีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการรับประเมินจากภายนอก การจัดหาทรัพยากรและการระดมทุนเพื่อการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน

4. ผลการศึกษาการประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ พบว่าการประเมินความเหมาะสมของคู่มือการดำเนินการตามรูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ลักษณะของรูปเล่มกะทัดรัดเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดตามมาด้วยคู่มืออ่านแล้วเข้าใจง่ายและสะดวกการนำไปใช้จริง อยู่ในระดับมากที่สุด และสุดท้ายคือเนื้อหาด้านการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบมีส่วนร่วมมีความครอบคลุมอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย แดง : [1 ก.ย. 2563 เวลา 12:33 น.]
อ่าน [1330] ไอพี : 223.24.161.54
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ