ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เปลี่ยนห้องเรียน เป็นเกมโชว์ด้วย 4ต่อ4 Funny Game คณิตง่ายนิดเดียว

มาเปลี่ยนห้องเรียน เป็นเกมโชว์ด้วย 4ต่อ4 Funny Game คณิตง่ายนิดเดียว

เนื่องจากสภาพท้องถิ่น ความแตกต่างของผู้เรียนและลักษณะของวิชาเป็นตัวกําหนดว่าจะต้องเลือกใช้ กิจกรรมและกระบวนการเรียนการสอนลักษณะใด จึงจะสามารถทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตรงตาม จุดประสงค์ของหลักสูตร ในการจัดทําแผนการสอนนั้นครูผู้สอนมักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการนํา สื่อมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเลือกใช้สื่อ นอกจากนี้ยังขาดความรู้และทักษะในเรื่องการ ใช้สื่อ ไม่มีความชํานาญในการสร้างสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ จากปัญหาดังกล่าวครูผู้สอนจึง จําเป็นต้องศึกษาและค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องสื่อทางคณิตศาสตร์เพื่อนํามาใช้ในการวางแผนการสอน สื่อที่สามารถนํามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอาจเป็นวัสดุ เช่น รูปทรงเรขาคณิตต่าง ๆ ที่ทําจาก ไม้ ชุดการสอน ของจริง ของจําลอง นอกจากสื่อ ที่เป็นวัสดุอุปกรณ์แล้วยังมีสื่ออีกประเภทหนึ่งคือ สื่อที่เป็นกิจกรรม เช่น การเล่นของเล่นทาง คณิตศาสตร์ เกมทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น

สื่อคณิตศาสตร์ที่สามารถนํามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้นั้นขึ้นอยู่กับ ครูผู้สอนว่าจะสามารถนํามาใช้ให้เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความสนใจของนักเรียนได้มากน้อย เพียงใด เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้เรียนต้องฝึกปฏิบัติ ฝึกด้วยความเพลิดเพลินและมีความสุขในการฝึก อันจะนําไปสู่การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ หากเป็นนักเรียนในระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นวัยแห่ง การเล่นก็ควรจะส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เต็มใจ กระตือรือร้นที่จะ เรียนเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ ผู้ศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า เกม เป็นสื่อการสอนประเภทหนึ่งที่จะช่วย ให้นักเรียนเรียนด้วยความสนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ไม่เบื่อ ได้รับการเสริมแรงในขณะเล่นได้ทันที ถ้าเล่นบ่อย ๆ จะเกิดทักษะ จึงเหมาะกับการนํามาใช้ฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ในการคิด คํานวณ วิธีการนี้ยังช่วยสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนได้อีกทางหนึ่งด้วย ดังที่ สุวร กาญจนมยูร และ คณะ (2544) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับสื่อ เกม ในแง่ของการเรียนไว้ว่า การเล่นเกมกับสื่อที่เป็นรูปธรรม สามารถจับต้องได้ ลูบคลําได้ เห็นกับตา และศึกษาเล่าเรียนความคิดรวบยอดหลักการต่าง ๆ ทาง คณิตศาสตร์ด้วยความเข้าใจ สนุกสนาน เพลิดเพลินและสนใจเรียนจนสามารถสรุปความคิดรวบยอด และหลักการได้ถูกต้อง พร้อมที่จะนําความคิดรวบยอดและหลักการเหล่านั้นไปฝึกทักษะจนเกิดความ ชํานาญ ถูกต้อง และคิดได้อย่างรวดเร็วแม่นยํา ครูสามารถวัดและประเมินผลความรู้ความสามารถ นักเรียนแต่ละคน วิธีการนี้ทําให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ แบบที่เรียกว่า รู้จริงและรู้แจ้ง สอดคล้อง กับความคิดของ สิริพร ทิพย์คง, ปรีชา เนาว์เย็นผล และสมวงษ์ แปลงประสพโชค (2544) ได้กล่าวถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไว้ว่า กระบวนการเรียนการสอนที่สามารถทําให้นักเรียนเรียนด้วย ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เต็มใจ กระตือรือร้นที่จะเรียน ทําได้โดยการสร้างกิจกรรมการเล่น สร้าง เกมที่สอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียน เพื่อที่นักเรียนจะได้เล่น และเรียนรู้ไปด้วย นอกจากนี้ยังช่วย

สร้างเจตคติที่ดีในการเรียนได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ วีณา วโรตมะวิชญ (2535 : 215) ได้ให้แนวคิด เกี่ยวกับเกมในแง่ของการเรียนไว้ว่า เกมสามารถทําให้กิจกรรมการเรียนน่าสนใจและมีประสิทธิภาพ ครูสามารถใช้เกมในชั้นเรียนเพื่อขจัดความเบื่อหน่ายของการเรียนการสอน โดยการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ต้องอาศัยการฝึกฝนบ่อยครั้งต้องทําซ้ำๆ กัน อาจทําให้เด็กเกิดความเบื่อ หน่ายได้ ครูสามารถใช้เกมเป็นสื่อกลางในการฝึกฝนทางคณิตศาสตร์ได้ เกมจะทําให้เด็กฝึกฝนได้ ระยะเวลาที่นานกว่า ทําให้บทเรียนน่าสนใจและเป็นจริงเป็นจังมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น

ดังนั้นครูผู้สอนจึง สนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้เกมเพื่อพัฒนาความรู้สึกเชิงจํานวน ฝึกทักษะ การบวก การลบสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน คณิตศาสตร์พื้นฐานเกี่ยวกับความรู้สึกเชิงจํานวน การบวก การลบ ให้ผู้เรียนได้ทั้งความเข้าใจและทักษะ โดยมุ่งหวังว่าเมื่อนําเกมมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วจะช่วยพัฒนาความคิดรวบยอด และความรู้สึกเชิงจํานวนเกี่ยวกับจํานวนและตัวเลข การบวกการลบจํานวน ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานใน การเรียนชั้นสูงต่อไป รวมทั้งเพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนเกิดความรู้สึกที่ดี เกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นการพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้นด้วย

โพสต์โดย ป๊อป : [7 ต.ค. 2563 เวลา 20:09 น.]
อ่าน [1900] ไอพี : 223.24.93.59
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,246 ครั้ง
เคล็ดลับ 12 ข้อ จากแพทย์จีน
เคล็ดลับ 12 ข้อ จากแพทย์จีน

เปิดอ่าน 9,827 ครั้ง
คลิปรถตู้อุบลฯ รับผู้โดยสารแน่นคัน 15 ที่นั่ง ยืนอีกเป็นสิบ
คลิปรถตู้อุบลฯ รับผู้โดยสารแน่นคัน 15 ที่นั่ง ยืนอีกเป็นสิบ

เปิดอ่าน 11,346 ครั้ง
หนอนคืบ
หนอนคืบ

เปิดอ่าน 1,958 ครั้ง
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร

เปิดอ่าน 10,174 ครั้ง
ปลูกวินัย "แม่พิมพ์ของชาติ"
ปลูกวินัย "แม่พิมพ์ของชาติ"

เปิดอ่าน 11,052 ครั้ง
"บรมครูอินเตอร์เน็ต" ชี้อีก 50 ปี จะไม่มีหนังสือพิมพ์กระดาษ
"บรมครูอินเตอร์เน็ต" ชี้อีก 50 ปี จะไม่มีหนังสือพิมพ์กระดาษ

เปิดอ่าน 10,871 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษานับหนึ่งใครเป็นใคร
ปฏิรูปการศึกษานับหนึ่งใครเป็นใคร

เปิดอ่าน 877 ครั้ง
ฮิคิโคโมริ ซินโดรม โรคเก็บตัวที่คุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตุเมื่อลูกเริ่มหนีห่างจากสังคม
ฮิคิโคโมริ ซินโดรม โรคเก็บตัวที่คุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตุเมื่อลูกเริ่มหนีห่างจากสังคม

เปิดอ่าน 1,584 ครั้ง
อาหารแสลง คืออะไร
อาหารแสลง คืออะไร

เปิดอ่าน 7,566 ครั้ง
โรคสมองเสื่อมกับมะเร็งกลายเป็นคู่กัดกันเองต่างปราบกันและกัน
โรคสมองเสื่อมกับมะเร็งกลายเป็นคู่กัดกันเองต่างปราบกันและกัน

เปิดอ่าน 14,126 ครั้ง
เสมาการ์ตูน
เสมาการ์ตูน

เปิดอ่าน 38,856 ครั้ง
รวมคำสั่ง RUN ที่จำเป็นต้องใช้
รวมคำสั่ง RUN ที่จำเป็นต้องใช้

เปิดอ่าน 8,682 ครั้ง
วิลล่า เมดิคา พาอัพเดท ดูแลสุขภาพแนวใหม่
วิลล่า เมดิคา พาอัพเดท ดูแลสุขภาพแนวใหม่

เปิดอ่าน 11,198 ครั้ง
หลากเทคนิค ช่วยให้นอนหลับสบาย
หลากเทคนิค ช่วยให้นอนหลับสบาย

เปิดอ่าน 12,825 ครั้ง
"5 บ่วงอันตราย" เตือนคนทำงานมือใหม่ อย่าตกหล่ม !!
"5 บ่วงอันตราย" เตือนคนทำงานมือใหม่ อย่าตกหล่ม !!

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 19,223 ครั้ง
10 เคล็ดลับการถ่ายภาพสวย สำหรับมือสมัครเล่น
10 เคล็ดลับการถ่ายภาพสวย สำหรับมือสมัครเล่น

เปิดอ่าน 10,628 ครั้ง
ฉาวอีก! คลิปตำรวจไทย... "มาๆๆ ร้อยเดียวพอ"
ฉาวอีก! คลิปตำรวจไทย... "มาๆๆ ร้อยเดียวพอ"

เปิดอ่าน 11,620 ครั้ง
เมื่อสุนัขตำรวจปลดเกษียณ สิ่งที่มนุษย์มอบให้คือ.....
เมื่อสุนัขตำรวจปลดเกษียณ สิ่งที่มนุษย์มอบให้คือ.....

เปิดอ่าน 9,549 ครั้ง
ชวนรู้เรื่อง "มะเร็งลำไส้"
ชวนรู้เรื่อง "มะเร็งลำไส้"

เปิดอ่าน 16,572 ครั้ง
ต้นกำเนิดของปลา
ต้นกำเนิดของปลา



 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ