ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การบริหารสถานศึกษาโดยใช้ WANGHIN MODEL

วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)

นางสิริวรรณ มณีโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียoวังหินวิทยาคม

ชื่อผลงาน การบริการจัดการสถานศึกษาโดยใช้ WANGHIN MODEL

นักเรียนส่วนใหญ่ขาดแรงจูงใจในการเรียนเนื่องจากประสบปัญหาด้านชีวิตส่วนตัว ผู้ปกครองมีฐานะยากจนจึงไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน การจัดระบบการศึกษาในโรงเรียนยังเป็นรูปแบบเก่า ๆ ไม่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นสถานศึกษาจึงได้ประสานความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีความจำเป็นที่ต้องตระหนักถึง ความสำคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยบูรณาการให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง ควบคู่กับการจัดการระบบการจัดการเรียนรวมสำ หรับนักเรียนเรียนรวม ด้วยกิจกรรมการพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้กระบวนการทำงานที่เป็นระบบ มีความชัดเจน จึงมีการประสานความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันจะส่งผลให้นักเรียนประสบความสำเร็จในทุกด้านและการบริหารจัดการสถานศึกษามีการดำเนินการพัฒนานักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง

1.2 แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา

โรงเรียนจึงได้กำหนดเป้าหมายในการบริหารจัดการโดยรูปแบบที่เข้าใจง่ายและเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาตามบริบทและขนาดของโรงเรียนในการดำเนินงานหรือโครงการต่าง ๆ ภายวนสถานศึกษา ทำให้ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูได้ประชุมหารือ เพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เป็นรูปแบบที่ชัดเจน โดยได้กำหนดเป็น WANGHIN MODEL ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพคุณภาพที่มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างรอบด้าน และต่อเนื่อง สามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สมบูรณ์เป็นคนดี มีความสามารถ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นรูปแบบการบริหารที่มีความสอดคล้องกับบริบทและขนาดของโรงเรียน และมีความเหมาะสมของเวลา จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียน ทำให้ได้นวัตกรรมรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนวังหินวิทยาคม ส่งผลให้การดำเนินการบริหารจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย โรงเรียนจึงสนใจและต้องการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ WANGHIN MODEL ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ตอบสนองการพัฒนาประเทศในยุคปัจจุบัน

2. จุดประสงค์และเป้าหมาย

จุดประสงค์

1. เพื่อสร้างและตรวจสอบแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้ WANGHIN MODEL

2. เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานตามแนวทางการการบริหารจัดการโรงเรียน โดยใช้ WANGHIN MODEL

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

1. คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวังหินวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

เชิงคุณภาพ

1. มีความรู้ความเข้าใจและสามรถดำเนินการในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามรูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ WANGHIN MODEL

3. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน

3.1 การออกแบบผลงาน / นวัตกรรม

1. มีการประชุมร่วมกันในการกำหนดรูปแบบในการบริหารสถานศึกษาจากทฤษฎีต่าง ๆ และคำศัพท์ทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. การทำงาน (W : Work) การขับเคลื่อนนโยบายการมาใช้ในสถานศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือทั้งผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน

๒. สร้างความตระหนัก (A : Awareness) การสร้างความสำนึกถึงความสำคัญและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

๓. ความดีงาม (N : Niceness) การส่งเสริมและแสดงออกถึงสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ความสมเหตุสมผล และสามัญสำนึก เป็นที่พอใจของคนส่วนใหญ่ในสังคม เป็นคนเสียสละ อดทน และมีความรับผิดชอบ

๔. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (G : Generrous) การมีน้ำใจกว้างขวาง มีมิตรไมตรีต่อกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การแบ่งปันให้กัน ด้วยความจริงใจและเต็มใจ โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน

๕. ความซื่อสัตย์ (H : Honest) การประพฤติตรงต่อเวลา ต่อการหน้าที่ และต่อวิชาชีพ

มีความจริงใจ ไม่มีความลำเอียง ไม่ทุจริตคดโกง ทั้งทางตรงและทางอ้อม

๖. ความเป็นเอกภาพ (I : Identity) ความเป็นเอกภาพหรือความเป็นอิสระในการทำงานของคณะทำงาน

๗. ความสะอาดเรียบร้อย (N : Neatness) การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้โรงเรียนสะอาด สวยงามและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

โพสต์โดย ครูริยา : [12 ต.ค. 2563 เวลา 10:59 น.]
อ่าน [1631] ไอพี : 1.10.146.199
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ