ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อผลงานวิชาการ : การประเมินโครงการสืบสานการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

ชื่อผู้ประเมินโครงการ : นางวาสนา หาญจริง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว สังกัดเทศบาลนครเชียงราย

ปีที่ทำการประเมินโครงการ พ.ศ. 2563

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการสืบสานการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว มีจุดประสงค์เพื่อประเมินโครงการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิตของโครงการสืบสานการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัวและประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อโครงการและเพื่อศึกษาหาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงการสืบสานการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน พนักงานครูจำนวน 39 คน บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 15 คน คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 24 คน นักเรียนที่เรียนในโครงการสืบสาน การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จำนวน 40 คน ผู้นำชุมชน 5 ชุมชน จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 130 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบการอธิบายแบบความเรียง

ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวมพบว่า ผลสรุปเฉลี่ยทั้ง 4 ด้าน เมื่อเทียบเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ ผ่านเกณฑ์ทั้ง 4 ด้าน

2. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการเมื่อเทียบเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ โดยโครงการมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและการพัฒนาการศึกษาของเทศบาลนครเชียงราย โรงเรียน มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

3. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ เมื่อเทียบเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผ่านเกณฑ์ โครงการมีสถานที่ดำเนินโครงการอย่างเพียงพอเหมาะสม มีงบประมาณเพียงพอเหมาะสม กับภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ และผู้บริหารจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการอย่างเพียงพอเหมาะสม

4. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ เมื่อเทียบเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผ่านเกณฑ์ กระบวนการดำเนินงานใช้หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทุกขั้นตอน ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือ ให้การนิเทศการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและมีกระบวนการประเมินโครงการ และรายงานให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

5. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ เมื่อเทียบเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผ่านเกณฑ์ทุกด้าน คือ ด้านนักเรียน ด้านสถานศึกษา ด้านครูและด้านชุมชน

6. ผลการประเมินด้านความพึงพอใจของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นโครงการ ที่มีประโยชน์กับนักเรียน ครู สถานศึกษาและชุมชน

7. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะการพัฒนาโครงการด้านสภาพแวดล้อม ควรมีการประสานงานกับทุกฝ่ายทั้งเทศบาลนครเชียงราย ชุมชน ผู้ปกครองและท้องถิ่นเพื่อสนับสนุน ความร่วมมือในการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง ด้านปัจจัยเบื้องต้น ควรมีการสนับสนุนทั้งวัสดุอุปกรณ์และบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้านกระบวนการดำเนินการ ควรส่งเสริมให้บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างจริงจังเพิ่มขึ้น และด้านผลผลิต ควรมีการส่งเสริมและนำศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปบูรณาการในการเรียนการสอนและบรรจุลงในหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป

โดยสรุป โครงการสืบสานการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้ง 4 ด้าน คือด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิตนักเรียน ครู สถานศึกษาและชุมชนมีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้นต่อไป

โพสต์โดย Ying : [17 ธ.ค. 2563 เวลา 12:46 น.]
อ่าน [1954] ไอพี : 171.4.225.185
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 470,838 ครั้ง
จรรยาบรรณในวิชาชีพครู
จรรยาบรรณในวิชาชีพครู

เปิดอ่าน 29,547 ครั้ง
วิธีเซ็นรับรองสำเนาอย่างปลอดภัย
วิธีเซ็นรับรองสำเนาอย่างปลอดภัย

เปิดอ่าน 62,074 ครั้ง
สรรพคุณของ "ปลีกล้วย"
สรรพคุณของ "ปลีกล้วย"

เปิดอ่าน 23,190 ครั้ง
5 เกมส์ฝึกพูดภาษาอังกฤษ (Speaking Skills) ในห้องเรียน
5 เกมส์ฝึกพูดภาษาอังกฤษ (Speaking Skills) ในห้องเรียน

เปิดอ่าน 11,998 ครั้ง
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

เปิดอ่าน 15,173 ครั้ง
ข้าวโพดสีม่วง ช่วยต้านมะเร็ง
ข้าวโพดสีม่วง ช่วยต้านมะเร็ง

เปิดอ่าน 6,098 ครั้ง
ความคิดสร้างสรรค์ (จบ)
ความคิดสร้างสรรค์ (จบ)

เปิดอ่าน 72,043 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 12 การเล่นที่ผิดกติกาและประพฤติผิด
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 12 การเล่นที่ผิดกติกาและประพฤติผิด

เปิดอ่าน 15,193 ครั้ง
การสร้างจิตรกรรมฝาผนังของช่างไทยในสมัยโบราณ
การสร้างจิตรกรรมฝาผนังของช่างไทยในสมัยโบราณ

เปิดอ่าน 12,343 ครั้ง
มากกว่านี้มีอีกไหม! พบคู่แฝด 29 คู่เรียนในโรงเรียนเดียวกันที่อุดรธานี
มากกว่านี้มีอีกไหม! พบคู่แฝด 29 คู่เรียนในโรงเรียนเดียวกันที่อุดรธานี

เปิดอ่าน 11,263 ครั้ง
คิดเอาเองว่าเครียด ร้ายหนักกว่าเครียดจริง
คิดเอาเองว่าเครียด ร้ายหนักกว่าเครียดจริง

เปิดอ่าน 12,594 ครั้ง
ประโยชน์ของวิตามินบี...ที่ไม่ควรมองข้าม
ประโยชน์ของวิตามินบี...ที่ไม่ควรมองข้าม

เปิดอ่าน 28,085 ครั้ง
ปรากฏการณ์ Earth Shine คืออะไร
ปรากฏการณ์ Earth Shine คืออะไร

เปิดอ่าน 17,119 ครั้ง
เตรียมตัวให้พร้อม...ผลไม้ไทย ทานอย่างไรให้ดีต่อตัวเอง
เตรียมตัวให้พร้อม...ผลไม้ไทย ทานอย่างไรให้ดีต่อตัวเอง

เปิดอ่าน 12,841 ครั้ง
ลายมือผู้นำระดับโลก
ลายมือผู้นำระดับโลก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 6,683 ครั้ง
ภัยร้ายรายวัน : อีเมลลวง !
ภัยร้ายรายวัน : อีเมลลวง !

เปิดอ่าน 49,942 ครั้ง
โดเรมี : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน
โดเรมี : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน

เปิดอ่าน 17,466 ครั้ง
VDO ดร บุญลือ ทองอยู่ บรรยายเรื่องวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
VDO ดร บุญลือ ทองอยู่ บรรยายเรื่องวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ

เปิดอ่าน 49,330 ครั้ง
กบข.เผยขั้นตอนการบันทึกไฟล์ e-Statement เพื่อยื่นภาษีอากรออนไลน์
กบข.เผยขั้นตอนการบันทึกไฟล์ e-Statement เพื่อยื่นภาษีอากรออนไลน์

เปิดอ่าน 16,597 ครั้ง
เธลีส (Thales) นักคณิตศาสตร์
เธลีส (Thales) นักคณิตศาสตร์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ