ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดชลธีนิมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

รายงานการประเมินโครงการ สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดชลธีนิมิตร

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ผู้ประเมิน นายเอกพล กาญจน์สำเริง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชลธีนิมิตร

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินด้านบริบท (Context) ของโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดชลธีนิมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 2) ประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดชลธีนิมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 3) ประเมินกระบวนการ (Process) ของโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดชลธีนิมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และ 4) ประเมินผลผลิต (Product) ของโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดชลธีนิมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยศึกษาทั้งประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 56 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บและรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ การหาค่าความสอดคล้อง การหาค่าความเชื่อมั่น เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า

ร้อยละ โดยใช้โปรแกรม IBM SPSS Version 23

ผลการประเมินโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดชลธีนิมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 พบว่า

1. ผลการประเมิน สรุปว่า โครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดชลธีนิมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ โดยมีผลการดำเนินโครงการในระดับมากที่สุด โดยได้คะแนนรวม 97.60 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของประเด็นการประเมินทั้ง 4 ด้าน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ด้าน และเมื่อพิจารณาตัวชี้วัดของการประเมินทั้ง 4 ด้าน จำนวน 16 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 16 ตัวชี้วัด มีรายละเอียด ดังนี้

ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 13 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ความจำเป็นของโครงการ

2) ความเหมาะสมและเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์ 3) ความเหมาะสมของกิจกรรมของโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 4) ความพร้อมของบุคลากร 5) ความเหมาะสมของสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ 6) ความเหมาะสมของงบประมาณ 7) ความเหมาะสมของการบริหารจัดการ 8) กระบวนการขั้นตอนโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 9) การวางแผนดำเนินการ (Plan) 10) การปฏิบัติ (Do) 11) การดำเนินกิจกรรมโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน 12) ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 13) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดชลธีนิมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ความสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด/โรงเรียน 2) การตรวจสอบ ทบทวน และประเมิน (Check) และ 3) การปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา (Act)

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ต่อการดำเนินโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดชลธีนิมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า รายการที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 10 รายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ นักเรียนได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงและความพึงพอใจในภาพรวม

ต่อโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมาได้แก่ การนำความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการดำเนินกิจกรรมของโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่นักเรียน และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดได้แก่ กระบวนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามโครงการ

โพสต์โดย Ake Kan : [22 ก.พ. 2564 เวลา 10:16 น.]
อ่าน [196] ไอพี : 1.10.146.234
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ